Organizator: projekt STREAM-OD / Politechnika Wrocławska
3 marca, Wrocław
Organizator: Bosetti Global Consulting
25 marca 2020, Wrocław
21-22 kwietnia, Gdańsk
Organizator: Grupa MTP
2-5 czerwca 2020, Poznań
Organizator: Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego SITPChem / Europejska Federacja FATIPEC
2-4 września , Kraków