26 września, Warszawa
8 października, Kraków
23-24 października, Wrocław
23-24 października, Jachranka
Organizator: Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego SITPChem / Europejska Federacja FATIPEC
2-4 września, Kraków