Warsztaty: Energetyka jądrowa – zaawansowane techniki/technologie

13-14 września, Kraków
Warsztaty: Energetyka jądrowa – zaawansowane techniki/technologie
Organizator: Ministerstwo Klimatu i Środowiska

Warsztaty mają charakter bezpłatny i będzie decydować kolejność zgłoszeń.

Jest to pierwsze wydarzenie z serii. W 2024 r. Ministerstwo Klimatu i Środowiska planuje organizację następnych seminariów prezentujących wybrane aspekty techniczne i biznesowe sektora jądrowego.

Tematyka najbliższego spotkania:

  • modularyzacja projektów w energetyce jądrowej
  • zastosowanie BIM
  • zarządzanie megaprojektami jądrowymi, innowacje łańcucha dostaw, commercial grade dedication approach
  • zaawansowane technologie produkcyjne i spawalnicze w sektorze jądrowym

Pobierz szczegółowy program warsztatów

Adresatami wydarzenia są polskie firmy produkcyjne, inżynieryjne oraz budowlano-montażowe jak również instytucje i organizacje pracujące na rzecz krajowych przedsiębiorstw: izby gospodarcze, klastry, ośrodki naukowe, uniwersytety, itd.

Osobami do kontaktu w sprawie warsztatów technicznych są:
Andrzej Sidło (andrzej.sidlo@klimat.gov.pl),
Jacek Zalewski (jacek.zalewski@klimat.gov.pl)


Warsztaty odbędą się przy okazji kongresu I Kongresu Energetyki Jądrowej, który w sposób kompleksowy przedstawi dotychczasowe plany w zakresie rozwoju energetyki jądrowej w Polsce zarówno pod kątem projektów wielkoskalowych jak i MMR/SMRów oraz korzyści jakie płyną z tych projektów dla polskiego przemysłu energetycznego. Głównym przesłaniem kongresu będzie omówienie głównych zagadnień dotyczących wszelkich aspektów wsparcia polskich firm w realizacji projektów energetyki jądrowej w Polsce.

Link do strony wydarzenia: https://kongres-nuclear.pl/