Cyfrowe instrukcje pracy. Przyszłość linii montażowych czy kolejny, jeden z wielu produktów dla środowiska produkcyjnego?

|

Świat rozwiązań produkcyjnych od ładnych kilku lat mocno przyspieszył. Nowe innowacje technologiczne w robotyce, automatyzacji czy cyfryzacji umożliwiają sprawną produkcję, produkcję mniejszych partii oraz szybsze wprowadzanie zmian w produkcie i procesie produkcyjnym. Uczenie się jest dość istotnym elementem, by szybko móc dostosowywać się do częstych zmian.

Czy w takim razie szkolenia i instrukcje papierowe dla pracowników zarówno tych nowych, jak i doświadczonych, które wciąż są powszechne w obecnych systemach zarządzania, odejdą do lamusa i zostaną zastąpione cyfrowymi instrukcjami pracy? 

Na pewno animowane cyfrowo, interaktywne instrukcje pracy są skutecznym sposobem wspierania szybszego uczenia się i zwiększania wydajności podczas wykonywania nowych zadań na liniach produkcyjnych/montażowych.

Obecne osiągnięcia technologiczne, umożliwiają elastyczną formę produkcji, która pozwala na mniejsze rozmiary partii i częstsze zmiany projektów produktów i procesów produkcyjnych. Jednak nawet w zautomatyzowanych i elastycznych systemach produkcyjnych oczekuje się, że pracownicy pozostaną centralną częścią tego systemu produkcyjnego. Ukierunkowane uczenie się ludzi ma kluczowe znaczenie dla pełnego wykorzystania potencjału w tzw. agile manufacturing. Znaczenie mechanizmów transferu wiedzy w fabrykach wchodzi na wyższy poziom. Pozwala na skuteczność różnych form instrukcji pracy w nauce nowych zadań.

W takim razie czy firmy powinny stosować instrukcje cyfrowe? A jeśli tak, to w jaki sposób powinny je wdrażać?

Naszym zdaniem firmy powinny wdrażać instrukcje cyfrowe radykalnie, zastępując instrukcje papierowe, a nie stopniowo, dodając je do istniejących instrukcji papierowych.

W szczególności, gdy pracownicy muszą uczyć się nowych lub szybko zmieniających się zadań, cyfrowe instrukcje pracy mogą mieć wielką wartość dla nauki nowych rzeczy. Im większe podobieństwo przedstawienia montażu w instrukcji do obiektów w świecie rzeczywistym, tym łatwiej je przetworzyć poznawczo pracownikowi. Uczenie się przebiega lepiej, gdy informacje są prezentowane w formie werbalnej i wizualnej, dzięki czemu mogą być przetwarzane jednocześnie różnymi kanałami poznawczymi. W porównaniu z instrukcjami pracy w formie papierowej, animowane, interaktywne instrukcje regularnie dostarczają więcej informacji i są bliższe przyczynowemu modelowi mentalnemu, a tym samym zmniejszają wymagania poznawcze.

Do tej pory wynaleziono wiele różnych systemów i istnieje wiele patentów na cyfrowo animowane i interaktywne instrukcje pracy. Niemniej jednak, co nas dziwi, nie trafiły jeszcze do głównego nurtu rozwiązań przydatnych na liniach produkcyjnych.

Dlaczego? Trudno określić. Przykładem już wdrożonego rozwiązania na linii produkcyjnej może być branża lotnicza i montaż samolotu F-35 Lightning. Podobno, wprowadzenie cyfrowych instrukcji montażu do programu F-35 przez firmę VRSI pozwoliło zaoszczędzić miliony dolarów w całym okresie trwania programu.

Bliżej nas, czyli na kontynencie europejskim, jest technologia opracowana przez Bossard: Smart Factory Assembly.

Jak działa taki system? https://polskiprzemysl.com.pl/utrzymanie-ruchu/cyfrowe-instrukcje-montazu-w-zarzadzaniu-produkcja/

Poniżej prezentujemy 3 istotne punkty, które mogą wpłynąć na podjęcie decyzji o wdrożeniu cyfrowej instrukcji pracy w waszym zakładzie.

ZALETY CYFROWYCH INTERAKTYWNYCH INSTRUKCJI PRACY

  • Praca na podstawie cyfrowego zanimowanego obrazu odciąża pamięć roboczą osoby wykonującej zadanie, ponieważ nie musi ona wyobrażać sobie ruchu. Dlatego zdolności poznawcze mogą być wykorzystywane wyłącznie do zrozumienia i uczenia się procesu oraz prawidłowego przetwarzania do pamięci długotrwałej. Dobrze zaprojektowane animowane cyfrowo, interaktywne instrukcje pracy mogą przedstawiać obrazy 3D ze wszystkich stron, w porównaniu ze złożonymi rysunkami technicznymi i przedstawiać szczegółowe ruchy.
  • Interaktywność cyfrowych instrukcji pracy daje pracownikowi samokontrolę, co może zwiększyć motywację i sukces w nauce. Co więcej, interaktywne instrukcje mogą zwiększyć zaangażowanie osób uczących się w zadanie i skierować ich uwagę na istotne aspekty złożonych zadań, co pomaga zmniejszyć obciążenie poznawcze i wykorzystać zdolności poznawcze do rzeczywistego procesu uczenia się.
  • Możliwość włączenia wskazówek słownych bezpośrednio do prezentacji każdego etapu pracy może być dodatkową zaletą animowanych cyfrowo, interaktywnych instrukcji pracy.

Te trzy punkty pokazują, że animowane cyfrowo i interaktywne instrukcje pracy mogą być lepsze od papierowych rysunków technicznych. Ale spójrzmy na to jeszcze z innej strony: czy zapewnienie pracownikom obu rodzajów instrukcji – cyfrowych i papierowych – w tym samym czasie może prowadzić do jeszcze lepszych wyników?

Jednoczesne dostarczenie obu rodzajów instrukcji łączy w sobie to, co najlepsze z obu prezentacji, tj. szybki przegląd z rysunkami technicznymi w formie papierowej oraz szczegółową instrukcję krok po kroku w postaci animowanych cyfrowo, interaktywnych instrukcji. Pracownicy mogą wybrać to, co najlepiej odpowiada ich potrzebom i co jest najbardziej odpowiednie dla danego zadania.

Z drugiej strony jednoczesne dawanie różnych form instrukcji wiąże się również z większym obciążeniem poznawczym pracownika. Dostarczanie pracownikom wielu prezentacji składania/montażu może prowadzić do przeciążenia lub rozproszenia uwagi osoby i prowadzić do większego wysiłku umysłowego, a tym samym dłuższego czasu przetwarzania w celu zrozumienia danej informacji.

Taki nadmiar informacji może utrudniać rzeczywiste uczenie się nowych zadań, a tym samym osiągane wyniki. Wskazuje to również na wady dostarczania pracownikom zbyt wielu informacji.

Podsumowując: cyfrowe, interaktywne instrukcje pracy mają wyraźną przewagę nad tradycyjnymi instrukcjami pracy w formie papierowej. Z pewnością prowadzą do znacznie lepszych wyników w nauce nowych zadań. Firmy powinny wziąć to pod uwagę w przypadku inwestycji i wprowadzać cyfrowy transfer wiedzy, a tradycyjne papierowe instrukcje pracy stopniowo wycofywać ze swoich hal produkcyjnych.

Ponadto takie rozwiązania zmniejszają ilość papieru w hali produkcyjnej i mogą potencjalnie zwiększyć bezpieczeństwo w miejscu wykonywania pracy przez pracownika, zmniejszając także potrzebę oddalania się osoby od swojego stanowiska w celu na przykład znalezienia instrukcji. Cyfrowy system daje możliwość na szybkie, scentralizowane aktualizacje instrukcji w przypadku wprowadzenia zmian w projekcie. Dodatkowo takie narzędzie może zapewnić firmom przewagę przy rekrutacji młodych pracowników, którzy codziennie korzystają z mediów cyfrowych – co jest istotną kwestią w krajach uprzemysłowionych, w których widoczne są zmiany demograficzne i niedobór wykwalifikowanej kadry pracowniczej.


Dziękujemy, że przeczytałaś/eś nasz artykuł do końca. Obserwuj nas także w Wiadomościach Google.

Jeśli spodobał Ci się artykuł i uważasz, że prezentowane przez nas treści są ciekawe i wartościowe – udostępnij dalej swojej społeczności. Dziękujemy.