Podstawy inżynierii elektrycznej i napędów elektromechanicznych

14-16 czerwca, Gliwice
Podstawy inżynierii elektrycznej i napędów elektromechanicznych
Organizator: Festo

Treść szkolenia:

• istota przepływu prądu elektrycznego, podstawowe wielkości i definicje,

• podstawowe prawa w obwodach elektrycznych ­ obwody szeregowe i równoległe,

• mierniki i ich użycie (sposoby pomiaru, błędy pomiarowe),

• praca i moc,

• ładowanie i rozładowanie kondensatora w obwodach prądu stałego,

• przewodniki, półprzewodniki, izolatory,

• elementy obwodów elektrycznych (diody i ich zastosowanie w automatyce),

• prąd przemienny, źródła prądu przemiennego, urządzenia i ich parametry,

• rodzaje silników (krokowe, serwo AC, serwo DC), zasada działania, budowa i parametry,

• napędy liniowe ­ rodzaje, budowa, zasady działania, uruchomienie,

• napędy serwo ­ AC i DC (rodzaje, budowa, zasady działania, uruchomienie),

• bezpieczeństwo pracy z urządzeniami elektrycznymi,

• ćwiczenia praktyczne ­ konfiguracja i uruchomienie napędów z różnymi silnikami.

Korzyści:

Uczestnik:

• zna:

– podstawowe wielkości, definicje i prawa dotyczące obwodów elektrycznych,

– zasady generowania prądu przemiennego i działania podstawowych urządzeń prądu przemiennego oraz ich podstawowe parametry,

– rodzaje, budowę, działanie i zastosowanie napędów z silnikami krokowymi i silnikami serwo,

– oraz stosuje zasady bezpieczeństwa pracy z urządzeniami elektrycznymi,

• potrafi:

– zidentyfikować elementy obwodów elektrycznych i podstawowe mierniki,

– opisać własności i zastosowanie podstawowych materiałów używanych w elektrotechnice.

 

➡ Grupa docelowa: operatorzy, pracownicy utrzymania ruchu, projektanci, inżynierowie produkcji, instruktorzy zawodu.

➡ Link do wydarzenia: https://www.festo.com/pl/pl/e/rozwiazania/szkolenia-i-konsulting/nasza-oferta-szkolen/inzynieria-elektryczna-id_1609644/