TOC i Lean w ciągłym doskonaleniu organizacji

18-19 kwietnia, wydarzenie ONLINE
TOC i Lean w ciągłym doskonaleniu organizacji

Cel szkolenia:

praktyczne zapoznanie z narzędziami zarządzania w oparciu o koncepcję Teorii Ograniczeń (TOC) i Lean Management oraz przekazanie wskazówek dotyczących ich implementacji w środowisku pracy

Metodologia szkolenia: wstęp teoretyczny, case studies, ćwiczenia indywidualne

Poziom szkolenia: podstawowy


Osoby prowadzące szkolenie:

Jacek Branas

Trener, coach i konsultant. Ekspert TOC i Lean. Specjalizuje się w szkoleniu skutecznych metod zarządzania firmą, których mierzalne rezultaty są szybko osiągalne. Pomaga w ich późniejszym wdrażaniu. Analizując istniejącą rzeczywistość firmy pomaga znaleźć kluczowe problemy i je usunąć. Znajduje ograniczenia w działalności firm (wewnętrzne i zewnętrzne) i pomaga je usuwać lub minimalizować. Tworzy rozwiązania obejmujące zarządzanie produkcją, dystrybucją, sprzedażą, projektami oraz pomaga we wdrażaniu zmian. W latach 2001 – 2004 przeprowadzał restrukturyzację firmy usługowo – remontowej z branży maszynowej. W wyniku restrukturyzacji firma stworzyła nowy zakres działalności i stała się również wytwórcą maszyn i urządzeń do produkcji farmaceutycznej.

W roku 2009 przeprowadzał restrukturyzację wydawcy gier video – jednej z największych firm tej branży w Polsce. W latach 2010 – 2011 dokonał ponownego otwarcia obiektu hotelowego w standardzie 5*. W latach 2011 – 2012 jako Interim Manager prowadził proces restrukturyzacji firmy produkcyjnej z branży spożywczej. W latach 2013 – 2014 przeprowadzał restrukturyzację jednego z PKS’ów. W roku 2016 dokonał transformacji firmy produkcyjno-handlowej w turkusową (45 zatrudnionych osób) – polski lider w swojej branży. W latach 2017 – 2018 jako konsultant pomagał w usprawnieniu wydziału precyzyjne obróbki huty stali – osiągnięta poprawa efektywności w ciągu 8 miesięcy: 81%. W roku 2019 jako konsultant wdrażał kompleksowe zarządzanie projektami w firmie z branży meblowej. W latach 2019 – 2020 uczestniczy we wdrażaniu innowacyjnej metody zarządzania zapasami w punktach sprzedaży, która zwiększa dostępność towaru i jednocześnie ogranicza stany magazynowe w całym łańcuchu dostaw.

➡️ Czytaj publikacje Jacka Branasa

Jan M. Janiszewski

Ekspert w zakresie doskonalenia biznesu przy wykorzystaniu koncepcji ciągłego doskonalenia, w szczególności lean management. Realizuje szkolenia i warsztaty dla firm i organizacji sektora publicznego, swoją wiedzę przekazuje na studiach podyplomowych oraz MBA. Jest pracownikiem naukowym w Zakładzie Zarządzania Innowacjami w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

Autor licznych artykułów i opracowań z zakresu kaizen, lean management, zarządzania jakością, innowacjami oraz międzynarodowych stosunków gospodarczych. Doświadczenie zdobywał realizując szkolenia i doradztwo z zakresu ciągłego doskonalenia i rozwiązywania problemów biznesowych w przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych. Ma na swoim koncie m. in. projekty doskonalące biznes zrealizowane w branży farmaceutycznej i sektorze ochrony zdrowia w Polsce.

W latach 2015 – 2018 odbył wizyty studyjne do japońskich zakładów produkcyjnych i podmiotów leczniczych, aby lepiej zrozumieć koncepcję ciągłego doskonalenia i kulturę rozwiązywania problemów. Brał udział w konferencjach i wizytach benchmarkingowych związanych z implementacją lean management w kraju i za granicą (Niemcy, Czechy, Włochy, Holandia, Wielka Brytania, Japonia).

Współtworzył inkubator wymiany wiedzy medycznej i zarządzał projektem rozbudowy szpitala w Tanzanii w latach 2015 – 2016. W roku 2018 oraz 2019 odbył stypendium naukowe na University of Technology Sydney w ramach projektu wymiany akademickiej.

➡️ Czytaj publikacje Jana Janiszewskiego


Grupa docelowa: osoby zainteresowane wykorzystaniem Teorii Ograniczeń (TOC) i Lean Management w zarządzaniu

Miejsce szkolenia: interaktywne szkolenie online

Czas trwania:

16 godzin szkoleniowych + przerwy

9.00 – 16.00

Cena szkolenia: 770 PLN/netto (do ceny należy doliczyć 23% VAT)

➡️ Kontakt w sprawie szkolenia: szkolenia@polskiprzemysl.com.pl

➡️ Rejestracja na szkolenie: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdIitu8SXL-edQYz8o_EAtid1vQY49mazuKxhCvnNhMrW01Nw/viewform

Ramowy program szkolenia

 • Podstawy Teorii Ograniczeń Geneza TOC, Czym są ograniczenia? Proces POOGI.
 • TOC na produkcji. DBR i SDBR jako praktycznie metody zarządzania produkcją z aktywnym wąskim gardłem lub bez.
 • Wstęp do Rachunkowości Przerobowej. Przerób, Koszty Całkowicie Zmienne, Koszty Operacyjne i Inwestycje/Zapasy jako podstawowe mierniki efektywności firmy. Obliczanie ROI i Oktanu – miary efektywności Wąskiego Gardła.
 • Wstęp do zarządzania projektami metodą TOC – CCPM. Czym jest CCPM (Łańcuch Krytyczny)? 4 działania poprawiające efektywność pracy w projektach: eliminacja “syndromu studenta”, przeciwdziałania “Prawu Parkinsona”, stosowanie zasady “Full Kit”, stosowanie “Zasady sztafety”.
 • Geneza koncepcji Lean Management
 • Muda – szansa czy zagrożenie?
 • Wybrane narzędzia Lean Management w zarządzaniu przedsiębiorstwem
 • Lean w produkcji i usługach
 • Kaizen – drobne usprawnienia podstawa doskonalenia
 • Jak to połączyć? Systemowe współdziałanie TOC i Lean.
 • Mini warsztat usprawnień w firmach.