22. Konferencja BMDA: Shaping the Future: AI’s Impact on Management and Business Models

25-26 kwiecień, Gdańsk
22. Konferencja BMDA: Shaping the Future: AI’s Impact on Management and Business Models
Organizator: Baltic Managment Development Association oraz Collegium Prometricum/ Prometriq Akademia Zarządzania

22. Konferencja BMDA stanowi istotne wydarzenie o zasięgu międzynarodowym, mające na celu promowanie współpracy w obszarze zarządzania, rozwoju biznesu i innowacji. Corocznie przyciąga czołowych ekspertów, przedstawicieli uczelni, przedsiębiorstw oraz instytucji zarówno z kraju, jak i zagranicy. W tym roku odbędzie się 25-26 kwietnia w Gdańsku w Europejskim Centrum Solidarności.

W ramach programu konferencji przewidziane są panele dyskusyjne, wykłady oraz wizyta studyjna w wybranych firmach regionu, co umożliwi uczestnikom zdobycie wartościowej wiedzy oraz nawiązanie cennych kontaktów biznesowych. Tematyka konferencji obejmuje zagadnienia związane z wdrożeniem sztucznej inteligencji w praktykę zarządzania.

Coroczne forum jest polem do wymiany doświadczeń ekspertów reprezentujących 70 instytucji z 25 krajów.

Konferencja będzie składała się z 4 części:

  • Doświadczenia ostatniego roku – prezentacja doświadczeń menedżerskich związanych z zastosowaniem narzędzi sztucznej inteligencji w poszczególnych obszarach zarządzania. Debata podzielona jest na kilka obszarów tematycznych (redefinicja otoczenia biznesowego, strategia i model biznesu, komunikacja z rynkiem, doskonałość operacyjna, rozwój zasobów ludzkich, zarządzanie zmianą). Każdy z bloków składa się z dwóch 10-minutowych prezentacji menedżerskich oraz krótkiej dyskusji z udziałem uczestników, co ma na celu zapewnienie tempa debaty, odkrycia najważniejszych obszarów zainteresowania uczestników i umożliwienia im pogłębionej dyskusji w części nieformalnej.
  • Dobre praktyki i przemyślenia – prezentacje przygotowane przez zaproszonych gości, których celem jest przedstawienie zmian wywołanych przez sztuczną inteligencję w szerszej perspektywie, w tym społecznej, etycznej,prawnej oraz związanej z edukacją.
  • Wizyta studyjna w wybranych firmach regionu
  • Międzynarodowe Forum Przedstawicieli Szkół Biznesu – Jak odpowiedzieć na potrzeby rynku i nowe możliwości w edukacji poprzez wspólne wykorzystanie zasobów i kompetencji?

Wydarzenie skierowane jest do menedżerów, którzy aktywnie uczestniczą w zmianach organizacyjnych wynikających z rozpowszechnienia narzędzi sztucznej inteligencji. Zaproszenie do udziału w konferencji zostało także skierowane do przedstawicieli międzynarodowych szkół biznesu, które wspierają rozwój kompetencji zarządzających w obszarze wykorzystania potencjału sztucznej inteligencji.

Informacje na temat konferencji można śledzić pod linkiem: www.bmda.net/BMDA


O organizatorze wydarzenia:

BMDA – Baltic Management Development Association, międzynarodowe stowarzyszenie zrzeszające przedstawicieli uczelni, przedsiębiorstw i innych instytucji z krajów basenu Morza Bałtyckiego, a także spoza niego. Jego głównym celem jest promowanie współpracy w obszarze zarządzania, rozwoju biznesu i innowacji w regionie bałtyckim poprzez organizację konferencji, projektów badawczych oraz świadczenie usług edukacyjnych. Stowarzyszenie BMDA pełni rolę platformy do wymiany wiedzy i doświadczeń, wspierając jednocześnie rozwijanie relacji międzynarodowych w dziedzinie zarządzania.