Webinar: Metoda FMEA – być mądrym przed szkodą

2 marca, godz. 9:00 - 10:30, wydarzenie ONLINE
Webinar: Metoda FMEA – być mądrym przed szkodą
Organizator: Marek Jagielski

Wdrażając w organizacji zmianę (projekt, Kaizen..) możemy ulec skłonności do przedwczesnego rozpoczynania działań wdrożeniowych i postępowania dalej metodą prób i błędów, zdobywając empirycznie wiedzę o negatywnych interakcjach zmiany. Ale nauka na błędach kosztuje nas wydłużeniem czasu wdrożenia, wyższymi kosztami i obniżoną jakością.

Wartość pierwotnej idei zostaje „ogryziona” przez mudę „poprawiania i naprawiania”.

Pytanie jak „być mądrym przed szkodą” ? Odpowiedź brzmi: zastosować metodę FMEA, która zawczasu dostarcza wiedzy dedukcyjnej (nieomylnej) o ryzykach zmiany i pozwala nimi zarządzać ochraniając założoną wartość idei.

Bezpłatny webinar jest wprowadzeniem, w oparciu o przykład, do zaplanowanego szkolenia on-line z FMEA

➡ Prowadzący: Marek Jagielski

➡ Termin: 2 marca 2023

➡ Czas trwania: 90 minut : 9.00 – 10.30

➡ Zapisy: szkolenia@polskiprzemysl.com.pl


Czym jest FMEA (Failure mode and effect analysis)?

FMEA jest to metoda analizy przyczyn i skutków wad opracowana w Stanach Zjednoczonych w latach 50-tych ubiegłego wieku. Stworzono ja by zapobiec wadom występującym w produktach już na etapie deski kreślarskiej. Wczesne zapobieganie błędom było szczególnie istotne w przemyśle lotniczym, wojskowym oraz kosmicznym. Jak wskazały badania, 3/4 wad, które występują w produkcji oraz użytkowaniu można zapobiec jeszcze na etapie projektowania.

„Cele analizy FMEA są są zbieżne z zasadą „ciągłego doskonalenia”. Dzięki wykorzystaniu metody FMEA możliwe jest poddawanie wyrobu lub procesu kolejnym analizom, a w dalszej kolejności wprowadzanie na podstawie otrzymanych wyników działań usprawniających (tj. wszelkiego rodzaju poprawek, nowych rozwiązań), które przyczynią się do skutecznej eliminacji źródeł występujących wad. Analizy mogą być prowadzone zarówno dla całych wyrobów, pojedynczych podzespołów lub elementów konstrukcyjnych danego wyrobu, jak i dla całego procesu technologicznego bądź jego dowolnej operacji. Najczęściej jednak analiza FMEA dotyczy wyrobu/konstrukcji lub procesu produkcyjnego.” (Pałubicki S., Kukiełka K. 2017, str. 257)