Symulacja kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) w branży motoryzacyjnej

31 stycznia, godz. 10:00, wydarzenie ONLINE
Symulacja kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) w branży motoryzacyjnej
Organizator: ENDEGO

Urządzenia korzystające z zasilania elektrycznego generują zaburzenia elektromagnetyczne wskutek przepływu prądu w ich obwodach. Zestaw kilku urządzeń tego typu wraz z ich przewodami i źródłem zasilania wytwarza środowisko elektromagnetyczne, które może zakłócać ich prawidłowe funkcjonowanie.

W obecnych czasach pojazdy stanowią charakterystyczne środowisko elektromagnetyczne, ponieważ są wyposażane w moduły elektroniczne. Te moduły pełnią różnorodne funkcje, takie jak zaawansowane wsparcie kierowcy w różnych systemach wspomagających czy dla poprawy ogólnego komfortu jazdy. W związku z tym, systemy te muszą spełniać rygorystyczne normy dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej.

Kompatybilność elektromagnetyczna będzie głównym tematem webinaru. Przedstawione zostaną możliwości dla typowych problemów EMC, np. promieniowania lub przesłuchów w wiązkach kablowych lub emisji z elektrycznych układów napędowych.

Wirtualne stanowisko pomiarowe do testów odporności EM pojazdów, aby lepiej zrozumieć różne scenariusze narażenia w testach EMC na poziomie komponentów oraz pojazdów.

Link do rejestracji: https://endegowebinars.clickmeeting.com/symulacja-kompatybilnosci-elektromagnetycznej-emc-w-branzy-motoryzacyjnej/register


PROWADZĄCY: Paweł Cała / CAE-EM Engineer Endego

Z ponad dziesięcioletnim doświadczeniem w dziedzinie EM, pracował nad wieloma ekscytującymi projektami, w tym nad najnowocześniejszymi projektami biomedycznymi, motoryzacyjnymi i obronnymi, gdzie skupia się na tworzeniu najlepszych anten, V2V, V2C, radarów, modeli propagacji, wirtualnych jazd testowych i systemów ADAS. Posiada doświadczenie w programowaniu i pomocy klientom w obliczeniach EM. Specjalizuje się również w zakresie pomiarów pól EM oraz automatyzacji pomiarów przy użyciu LabVIEW.