FMEA – być mądrym przed szkodą – szkolenie podstawowe z posługiwania się metodą FMEA

20 kwietnia, godz. 9:00-16:00, wydarzenie ONLINE
FMEA – być mądrym przed szkodą – szkolenie podstawowe z posługiwania się metodą FMEA
Organizator: Marek Jagielski

„Szybciej, lepiej, taniej” to nieodłączna cecha biznesu od zarania. Współcześnie ten trend tylko narasta. Żeby dotrzymać kroku i nie wypaść z gry trzeba doskonalić, czyli zmieniać ciągle. Zmiana to szansa, ale i ryzyko.  Aby w pełni wykorzystać szanse, a minimalizować i kontrolować ryzyka zmian, potrzebna jest metoda FMEA.

Zmiany są różne. Mogą to być zmiany doskonalące produkt lub wprowadzające nowy. Zmiany technologii, procesu, organizacji, metod. Zmiany wynikające z programu Kaizen. Zmiany dostawcy, materiału, etc. Istotą FMEA jest zapobiec negatywnym skutkom zmiany „przed”, a nie „po”. Przed faktami, a nie po faktach, czyli przed szkodą, a nie po. Każda z przytoczonych typów zmian, zastosowana w istniejącym środowisku (całościowym systemie naczyń połączonych) może wywołać niepożądane interakcje z zastaną funkcjonalnością tego systemu. Stąd bierze się skrót FMEA – „Failure Mode Effect Analysis”. „Failures Mode” to dysfunkcje konkretnych funkcji systemu zaburzonych przez zmianę, jak i funkcji samej zmiany. „Effect Analysis” to analiza potencjalnych przyczyn i skutków dysfunkcji, aby można było im zapobiec zanim wywołają problem większy niż korzyść ze zmiany. FMEA jest przeciwieństwem metody prób i błędów. Jest metodą kulturową, a nie narzędziem, tzn. powinna wynikać ze świadomości, a nie z przymusu. Podsumowując, wszędzie tam, gdzie jest zmiana czyli większy lub mniejszy projekt, niezbędne jest FMEA aby urzeczywistnić pierwotne korzyści założone w idei zmiany, a nie ich szczątki. Nie warto ryzykować pójściem „drogą na skróty” jaką jest wdrażanie zmiany metodą prób i błędów, bo nie mamy tu żadnej kontroli nad ryzykiem zniweczenia nadziei pokładanych w zmianie. Warto natomiast zaryzykować opóźnieniem wdrożenia do czasu zdobycia wiedzy o ryzyku jakie niesie zmiana i opracowania planu prewencji, aby wdrożenie przebiegało przewidywalnie co do jakości, kosztów i terminu zakończenia. Do tego właśnie służy metoda FMEA. Droga na skróty okazuje się najdłuższa.

Grupa docelowa:

 • specjaliści/inżynierowie produktu, procesu, jakości i produkcji
 • specjaliści UR
 • technolodzy
 • konsultanci d/s sprzedaży i obsługi klienta
 • menedżerowie zintegrowanych systemów jakości i zarządzania
 • konstruktorzy i specjaliści R&D
 • specjaliści marketingu i logistyki

W przypadku gdy FMEA jest na etapie wdrażania w organizacji, kierownicy i menedżerowie średniego, wyższego i najwyższego szczebla. Szkolenie w równym stopniu dotyczy firm produkcyjnych jak i usługowych.

Cena: 990 PLN netto
Kontakt: szkolenia@polskiprzemysl.com.pl

Prowadzący: Marek Jagielski

Ukończył Politechnikę Warszawską, wydział lotniczy MEL, uzyskując w 1985 dyplom mgr. Inż. w dziedzinie konstrukcji lotniczych. Ukończył także w 1993 podyplomowe studia w Centrum Kształcenia Menedżerów w Warszawie uzyskując dyplom BA (business administration). W 2011 ukończył kurs Six Sigma/DMAIC w Akademii Białego Kruka we Wrocławiu uzyskując dyplom Six Sigma Black Belt. Ma na swoim koncie ogromne doświadczenie wyniesione z pracy w wielu firmach, m/in Politechnika Warszawska, Instytut Lotnictwa, Thomson Multi Media Poland, AVON i inne, pracując na kierowniczych stanowiskach w zarządzaniu pracami badawczymi, produkcją, firmą produkcyjną, jakością, ciągłym doskonaleniem. Od 15 lat prowadzi własną działalność doradczą pod firmą JAKOŚĆ BIZNESU. W ramach tej działalności ma na swoim koncie liczne szkolenia z zakresu Lean-SixSigma, a także liczne projekty doradcze dla bardzo szerokiej palety firm produkcyjnych i usługowych takich jak ubezpieczenia, branża spożywcza, cementownia, branża kosmetyczna, branża drzewna, szpitale, inne. Od lat prowadzi także wykłady z zakresu Lean-Six Sigma dla studentów studiów podyplomowych w SGH i WSBwP.

Miejsce szkolenia: interaktywne szkolenie on-line na platformie zoom. Podczas szkolenia przeprowadzane będą ćwiczenia z podziałem na grupy (wirtualne sale).

Czas trwania szkolenia: 8 godzin wykładowych (8×45) + przerwy

Efekt szkolenia:
w wyniku szkolenia każdy z uczestników uzyska podstawowe kompetencje (podstawową wiedzę, umiejętności i przekonanie), które umożliwią mu aktywny udział lub pokierowanie zespołem przeprowadzającym analizę FMEA dla konkretnej zmiany/projektu.

Ramowy plan szkolenia: 

 1. wprowadzenie do metody FMEA,
 2. studium przypadku,
 3. ćwiczenia w grupach

Program szkolenia:

1. Wprowadzenie do metody FMEA
2. Typy FMEA zależne od rodzaju zmiany:

 • DFMEA – Design FMEA
 • PFMEA – Process FMEA
 • MFMEA – Machiner FMEA
 • itp.

3. Analiza funkcjonalna

 • Lista funkcji aktualnego systemu np. BHP, jakość, koszt, terminowość, CF…, dla których zamierzony projekt może nieść ryzyko negatywnych interakcji – dysfunkcji
 • Funkcje samej zmiany, np.

4. Identyfikacja potencjalnych dysfunkcji dla powyższej listy funkcji oraz ich efektów (może być >1) dla klienta i biznesu
5. Ocena stopnia ich DOTKLIWOŚCI dla klienta i biznesu oraz opracowanie kryteriów oceny
6. Identyfikacja potencjalnych przyczyn dysfunkcji oraz ocena PRAWDOPODOBIEŃSTWA ich wystąpienia. Opracowanie kryteriów oceny.
7. Analiza obecnego Planu Jakości oraz dostępnych metod pod kątem WYKRYWALNOŚCI zidentyfikowanych przyczyn dysfunkcji. Ocena wykrywalności. Opracowanie kryteriów oceny.
8. Obliczenie wskaźnika RPN (Risk Priority Number) ryzyka dysfunkcji
9. Opracowanie działań obniżających ryzyko wystąpienia przyczyn dysfunkcji, jeśli uznamy je za zbyt wysokie. Kryteria oceny

 • Opracowanie planu wdrożenia
 • Ponowna ocena ryzyka po wdrożeniu działań prewencyjnych i/lub kontrolnych

10. Prezentacja i omówienie przypadku (case study) zastosowania FMEA dla przykładowej zmiany.
11. Ćwiczenia w grupach (wirtualne sale)

 • Przeprowadzenie analizy FMEA dla zmian/projektów opisanych w ćwiczeniu dla każdej grupy z osobna
 • Zakres ćwiczenia: od analizy funkcjonalnej do listy potencjalnych działań prewencyjno-kontrolnych
 • UWAGA: jednym z głównych celów ćwiczenia będzie wypracowanie kryteriów oceny, w skali 1-10, dla dotkliwości dysfunkcji, prawdopodobieństwa wystąpienia ich przyczyn oraz ich wykrywalności. Kryteria te są indywidualnym dorobkiem i know-how konkretnej organizacji. Kopiowanie zewnętrznych przykładów w wzorców jest zaprzeczeniem świadomego posługiwania się metodą FMEA i prowadzi do efektów odwrotnych niż oczekiwane.

12. Omówienie wyników ćwiczenia

 • prezentacja przez każdą z grup
 • informacja zwrotna od prowadzącego i dyskusja
 • pytania