9. Ogólnopolski Szczyt Gospodarczy OSG 2023

9-10 października, Lublin
9. Ogólnopolski Szczyt Gospodarczy OSG 2023
Organizator: Europejskie Centrum Biznesu

Już po raz dziewiąty Europejskie Centrum Biznesu zaprasza na Szczyt czołowych przedstawicieli świata polityki, gospodarki, nauki i biznesu. W ramach tegorocznej edycji zamierzają skoncentrować się na filarach polskiej gospodarki, czyli branżach, firmach i instytucjach, które swoją działalnością i determinacją przyczyniają się do rozwoju gospodarczego kraju.

W ramach zaplanowanych debat będą dyskusje poświęcone zabezpieczeniu polskiej gospodarki w dobie wojny na Ukrainie pod kątem konsekwencji gospodarczych wynikających z wojny oraz zamrożenia relacji handlowych z Rosją.

Na Kongresie podjęta zostanie tematyka bezpieczeństwa narodowego, gospodarczego, energetycznego i finansowego jak również rozwoju potencjału infrastrukturalnego i innowacyjnego. Temat przewodni Szczytu: Państwo-Gospodarka-Bezpieczeństwo to wspólny mianownik dla wielu inicjatyw, projektów i strategii realizowanych przez Rząd i poszczególne resorty.

Link do programu konferencji: http://szczytosg.pl/programdraft/