Warsztat szkoleniowy FMEA: „Bezpieczne nawigowanie po falach ryzyka związanego z  innowacyjnymi zmianami w różnych branżach, produkcyjnych i usługowych”

4 czerwca, wydarzenie ONLINE
Warsztat szkoleniowy FMEA: „Bezpieczne nawigowanie po falach ryzyka związanego z innowacyjnymi zmianami w różnych branżach, produkcyjnych i usługowych”
Organizator: Marek Jagielski
Wydarzeniu Patronuje Polski Przemysł

Warsztat szkoleniowy FMEA:

„Bezpieczne nawigowanie po falach ryzyka związanego z innowacyjnymi zmianami w różnych branżach, produkcyjnych i usługowych”

TERMINY: 

Wybierz termin, który odpowiada Tobie najbardziej:

 • 4 czerwca
 • 7 czerwca

Czas trwania warsztatu: 1 dzień

Tryb: spotkanie online (zoom)

Grupa docelowa: początkujący i osoby nowe w przedmiocie FMEA


Osoba prowadząca szkolenie:

Marek Jagielski

Ukończył Politechnikę Warszawską, wydział lotniczy MEL, uzyskując w 1985 dyplom mgr. Inż. w dziedzinie konstrukcji lotniczych. Ukończył także w 1993 podyplomowe studia w Centrum Kształcenia Menedżerów w Warszawie uzyskując dyplom BA (business administration).

W 2011 ukończył kurs Six Sigma/DMAIC w Akademii Białego Kruka we Wrocławiu uzyskując dyplom Six Sigma Black Belt. Ma na swoim koncie ogromne doświadczenie wyniesione z pracy w wielu firmach, m/in Politechnika Warszawska, Instytut Lotnictwa, Thomson Multi Media Poland, AVON i inne, pracując na kierowniczych stanowiskach w zarządzaniu pracami badawczymi, produkcją, firmą produkcyjną, jakością, ciągłym doskonaleniem. Od 15 lat prowadzi własną działalność doradczą pod firmą JAKOŚĆ BIZNESU.

W ramach tej działalności ma na swoim koncie liczne szkolenia z zakresu Lean-SixSigma, a także liczne projekty doradcze dla bardzo szerokiej palety firm produkcyjnych i usługowych takich jak ubezpieczenia, branża spożywcza, cementownia, branża kosmetyczna, branża drzewna, szpitale, inne. Od lat prowadzi także wykłady z zakresu Lean-Six Sigma dla studentów studiów podyplomowych w SGH i WSBwP.

➡️ Czytaj publikacje Marka Jagielskiego


Harmonogram kursu:

09:00 – 09:30 | Wprowadzenie do FMEA

 • Dlaczego FMEA?
 • Cel, typy, korzyści
 • Znaczenie pracy zespołowej

09:30 – 10:30 | Rozróżnienie typów FMEA

 • FMEA nowego wyrobu/usługi (DFMEA)
 • FMEA procesu (PFMEA)
 • Inne
 • Budowanie skutecznego zespołu FMEA

10:30 – 11:00 | Przerwa i okazja do networkingu online

11:00 – 12:30 | Analiza funkcjonalna w FMEA

 • Określanie i opis funkcji – analiza interakcji zmiany z aktualnym funkcjami, np.: BHP, jakościowymi, organizacyjnymi, kosztowymi, itp.
 • Tworzenie drzewa funkcji
 • Identyfikacja potencjalnych dysfunkcji wywołanych zmianą i ich skutków

12:30 – 13:30 | Przerwa obiadowa

13:30 – 15:00 | Analiza FMEA: Krok po kroku, arkusz FMEA

 • Lista funkcji i potencjalnych dysfunkcji
 • Ocena ważności (S), występowania (O) i wykrywalności (D) dysfunkcji
 • Sposób obliczania i zastosowanie wskaźnika ryzyka RPN
 • Definiowanie i wybór działań pozwalających antycypować ryzyko zmiany

15:00 – 15:30 | Przerwa i networking

15:30 – 17:00 | Zastosowanie praktyczne, studium przypadku (business case), ćwiczenie grupowe:

 • Uzupełnianie arkusza FMEA dla opisanych przypadków
 • Dyskusja i omówienie przez zespoły

Czym jest FMEA?

➡️ Czytaj artykuł: https://polskiprzemysl.com.pl/lean-management-w-produkcji/analiza-fmea/

Materiały szkoleniowe:

 • eBook szkoleniowy FMEA
 • Szablon formularza FMEA

W rezultacie szkolenia uczestnicy będą potrafili:

 • Zrozumieć znaczenie zastosowania FMEA w przypadku istotnych zmian
 • Identyfikować i analizować potencjalne dysfunkcje w następstwie zmiany oraz ryzyko ich negatywnego wpływ na produkty i procesy składające się na całościowy system organizacji
 • Zdefiniować unikalne tabele dla S, O, D
 • Obliczać wskaźnik ryzyka RPN i kompetentnie posługiwać się w wyborze priorytetowych rekomendacji i działań.
 • Wypełnić formularz FMEA dla praktycznych przypadków zmian i wykorzystywać go jako raport, zarówno wewnętrzny jak i zewnętrzny w razie potrzeby, dokumentujący ryzyko związane ze zmianą jak zarządzanie tym ryzykiem.

Certyfikacja:

Po pomyślnym ukończeniu warsztatu uczestnicy otrzymają Certyfikat Ukończenia, potwierdzający ich wiedzę i gotowość do stosowania metodologii FMEA w ich roli zawodowej.

➡️ Organizator: JAKOŚĆ BIZNESU Marek Jagielski

➡️ Wszelkie informacje nt szkolenia i rejestracja: marek.jagielski@jakoscbiznesu.com

fmea