Przemysł 4.0 – następny poziom lean manufacturing, czy synchronizacja w celu osiągnięcia doskonałości?

Przemysł 4.0 – następny poziom lean manufacturing, czy synchronizacja w celu osiągnięcia doskonałości?

17/09/2018
|

Przemysł 4.0 odnosi się do serii zmian w sposobie, w jaki produkowane są produkty i dostarczane usługi. Dzięki systematycznemu stosowaniu Internetu rzeczy (ang. Internet of Things), poszerzonej rzeczywistości (ang. Augmented Reality) i innych technologii nastąpiła zmiana w relacjach produkcyjnych między pracodawcą a pracownikiem i stanowi wyzwanie dla menadżerów.

Przemysł 4.0 umożliwia szybkie zbieranie i analizowanie informacji pomiędzy maszynami, szybszą i bardziej elastyczną reakcję na występujące problemy, ale także bardziej wydajne procesy w celu wytworzenia produktów wysokiej jakości przy niższych kosztach. Wszystkie te elementy będą konsekwentnie prowadzić do wzrost wydajności produkcji i sektora przemysłowego, a następnie modyfikacji profilu siły roboczej.

Lean manufacturing było przez nas opisywane szczegółowo we wcześniejszych numerach. Podstawą szczupłego wytwarzania jest eliminacja marnotrawstwa z jednoczesnym uwzględnieniem roli pracownika w tworzeniu wartości produkowanych wyrobów i dostarczanych usług.

Co czeka przemysł w dobie cyfryzacji? Czy ideał lean management odejdzie w zapomnienie?
Globalne badanie przeprowadzone przez The Boston Consulting Group wykazało, że wiodące firmy przemysłowe dostrzegają znaczenie zarówno lean management, jak i digitalizacji w swoim długoterminowym planowaniu. W ankiecie przeprowadzonej wśród ponad 750 kierowników produkcji, 97% respondentów z branży motoryzacyjnej stwierdziło, że lean management będzie miało duże znaczenie w 2030 r., w porównaniu z 70%, którzy powiedzieli, że jest to ważne dzisiaj. Wśród tych respondentów 70% stwierdziło, że digitalizacjacyfryzacja fabryki byłaby bardzo istotna w 2030 r., w porównaniu z 13%, którzy twierdzili, że jest to dziś ważne.

Chociaż konieczność wdrożenia zarówno Lean Management, jak i Industry 4.0 jest jasna dla wielu menadżerów, nie mają pewności, jak połączyć te dwa elementy, aby uzyskać jak największe korzyści. Eksperci BCG wskazują, że firmy muszą myśleć o Lean Industry 4.0 w kategoriach poszczególnych przypadków praktycznego użycia – optymalne połączenie szczupłych narzędzi i technologii cyfrowych. Następnie muszą starannie wybrać, które poszczególne przypadki użycia zastosować, aby najskuteczniej eliminować kluczowe problemy.
Dzięki zastosowaniu zintegrowanych rozwiązań Lean Industry 4.0 do niwelowania problemów związanych z produkcją, fabryki mogą osiągnąć szereg korzyści.

Eksperci BCG prezentują 5. Kluczowych korzyści zastosowania Lean Industry 4.0.

Elastyczność: czujniki i oprogramowanie ułatwiają bardziej wydajne zmiany
Produktywność: predykcyjne algorytmy usprawniają automatyczną konserwację
Prędkość: dane w czasie rzeczywistym przyspieszają zarządzanie produkcją
Jakość: kontrola jakości oparta na danych wspiera samokontrolę
Bezpieczeństwo: czujniki i szkolenia w wirtualnej rzeczywistości poprawiają warunki pracy

W drodze dalszych badań BCG wyróżniło następujące zasady Lean Industry 4.0:
Łączenie inteligentnych urządzeń w hali produkcyjnej za pośrednictwem bram, które umożliwiają udostępnianie oraz wymianę danych i informacji
Łączenie cyfrowych standardowych procedur operacyjnych z technologią chmury i technologią rozszerzonej rzeczywistości, aby poprawić wydajność operatorów
Używanie funkcji śledzenia KPI w czasie rzeczywistym i cyfrowych tablic wydajności w celu przyspieszenia czasu reakcji na występujące problemy
Integracja technologii druku 3D w celu produkcji części zamiennych

Z drugiej strony Przemysł 4.0 może być rozumiane jako lean manufacturing oparte na technologii cyfrowej, jako następny poziom lean.

W celu jego osiągnięcia, zdaniem ekspertów drugiej kluczowej światowej firmy doradczej Mc Kinsey’a, firmy powinny pamiętać o kilku wytycznych:

„Clear priorities, small steps” – Zamiast spędzać czas na rozległej analizie i planowaniu, powinno zaczynać się od działań opartych na cyfrowych informacjach, które mają największy wpływ w danej sytuacji.
„Capabilities” – Większość firm chce szybko śledzić rozwój poprzez wdrażanie technologii cyfrowych na hali produkcyjnej, ale czuje się nieprzygotowana na tę zmianę. Ta troska jest z pewnością uzasadniona, ponieważ cyfryzacja, jak lean manufacturing wcześniej, wymaga nowych możliwości. Firmy mogą jednak zwrócić się do wyspecjalizowanych w tej kwestii ośrodków zarówno prywatnych jak i rządowych lub połączyć siły z dostawcami oprogramowania lub rozwiązań Przemysłu 4.0.
„Mind-sets and behaviors.” – Doświadczenie ostatnich dziesięcioleci pokazało, że transformacja kończy się niepowodzeniem lub osiąga sukces dzięki umysłowi i zachowaniom liderów i pracowników. Z tego powodu świadomość cyfryzacji powinna przenikać całą organizację razem z ludźmi wykorzystującymi cyfrowe podejście i narzędzia lean manufacturing, podobnie jak w przypadku ich analogowych poprzedników.

Udane transformacje lean nie koncentrują się wyłącznie na usprawnieniu procesu konserwacji maszyn i urządzeń, ale uwzględniają cały zakład produkcyjny. Praca w kierunku Przemysłu 4.0 wymaga podobnie szerokiego podejścia. W takim przypadku firmy będą musiały zająć się całym łańcuchem wartości, zastosować pełny zestaw rozwiązań i mieć jasny plan zwiększania skali nowych podejść w całej swojej sieci.