Stowarzyszenie Lean Management Polska – praktycy w zarządzaniu procesami

Stowarzyszenie Lean Management Polska – praktycy w zarządzaniu procesami

08/08/2023
|
Kategoria: Lean management

„Otaczajcie się ludźmi, którzy Was motywują, uczą i popychają w takim kierunku, abyście stawali się najlepszą wersją siebie”. W ten sposób Bill Gates, założyciel firmy Microsoft, dzielił się swoją życiową wiedzą z absolwentami prestiżowej uczelni Harvard. Myśl ta przyświeca także Stowarzyszeniu Lean Management Polska (SLMP) – największej w Polsce organizacji społecznej, zrzeszającej praktyków i pasjonatów szczupłego zarządzania.

SLMP to społeczność osób o bardzo różnych historiach, profilach czy doświadczeniach zawodowych.

Zrzesza zarówno studentów i początkujących specjalistów, jak również profesorów, dyrektorów czy konsultantów z wieloletnim stażem. To co łączy nas w jeden, aktywnie działający organizm, to zainteresowanie koncepcją lean management oraz chęć wspólnego dzielenia się wiedzą z tego obszaru.

Jak doszło do stworzenia tak zróżnicowanej, a jednocześnie koherentnej organizacji entuzjastów lean? Wszystko zaczęło się w czerwcu 2013 roku, kiedy dwójka „ojców założycieli” – Marcin Hołda i Przemek Pruszyński, wyszli z propozycją spotkania praktyków szczupłego zarządzania, w celu wymiany wspólnych doświadczeń. W zorganizowanej przez nich inicjatywie, która odbyła się na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu, wzięło udział piętnaście osób z całej Polski. I tak się zaczęło. W wyniku kolejnych spotkań, podjęta została decyzja o sformalizowaniu działalności, skutkująca wpisaniem 6. lutego 2015 roku, Stowarzyszenia Lean Management Polska do Rejestru Stowarzyszeń KRS. Dziś (stan na koniec lipca 2023), SLMP zrzesza 150 osób z całego kraju, rok rocznie przyciągając nowych członków i członkinie.

Zarząd SLMP na kadencję 2023-2026. Od lewej: Maciej Pieńkowski, Piotr Chimko, Ewa Łukawska, Jan M. Janiszewski, Katarzyna Oczkoś

Zarząd SLMP na kadencję 2023-2026. Od lewej: Maciej Pieńkowski, Piotr Chimko, Ewa Łukawska, Jan M. Janiszewski, Katarzyna Oczkoś

Dzięki tak dużej zbiorowości, oraz reprezentacji niemal każdej dziedziny gospodarki: od przemysłu, przez usługi po uniwersytety i szkoły, Stowarzyszenie stwarza niepowtarzalną platformę do dzielenia się doświadczeniami, wymiany wiedzy oraz szerzenia najlepszych praktyk. Realizację misji SLMP, sformułowanej jako: „popularyzowanie lean management oraz wspieranie organizacji w zakresie podnoszenia ich efektywności i konkurencyjności”, wspiera szereg organizowanych przez nas akcji i inicjatyw. Do najważniejszych z nich należą:

Konferencja Lean Trendy

Jest to najważniejsze i największe wydarzenia realizowane cyklicznie przez Stowarzyszenie Lean Management Polska. Każdego roku (z wyłączeniem 2020 i 2021), na przełomie września i października, organizujemy w Łodzi konferencję „Lean Trendy”, która przyciąga praktyków i entuzjastów lean management z całego kraju.

Konferencja otwarta jest dla wszystkich, nie tylko członków SLMP i zgodnie z nazwą, porusza najciekawsze trendy i nowości związane z lean management oraz szeroko pojętym ciągłym doskonaleniem. Wydarzenia rok rocznie przyciąga ponad 200 osób i dzięki wysokiemu poziomowi merytorycznemu, przy jednocześnie atrakcyjnej cenie, cieszy się bardzo dużą popularnością w środowisku szczupłego zarządzania.

SLMP 1(1)

Wizyty benchmarkowe

Kolejną realizowaną przez nas inicjatywą, są spotkania umożliwiające wymianę najlepszych praktyk poprzez poznanie firm naszych członków i członkiń „od środka”. Staramy się, aby takie wizyty benchmarkowe odbywały się raz na kwartał. Jest to bardzo dobra okazja do udania się „na Gemba” i zaprezentowania ciekawych rozwiązań stosowanych w przedsiębiorstwach naszej społeczności. Dla przykładu, ostatnie wizyty odbyły się w takich firmach jak HTL-STREFA S.A., Collins Aerospace, Federal Mogul – Bimet, czy Autoneum.

SLMP 2

Spotkania szkoleniowo-integracyjne

Jest to najnowsza inicjatywa naszego Stowarzyszenia. Minimum raz do roku, zamierzamy organizować wyjazdowe spotkania wewnątrz naszego Stowarzyszenia, podczas których w luźnej atmosferze dzielimy się wiedzą lub prowadzimy warsztaty tematyczne, po czym przechodzimy do części „integracyjnej”. Staramy się, aby spotkania te odbywały się w ciekawych i atrakcyjnych turystycznie miejscach. Pierwsze tego typu wydarzenia zorganizowane zostało w kwietniu tego roku w Gdyni.

SLMP

Projekty i badania tematyczne

Fakt, że nasze Stowarzyszenie zrzesza przedstawicieli zarówno biznesu, jak również nauki, stwarza unikalną możliwość prowadzenia ciekawych badań i projektów naukowych. Pierwszym z nich, był wydany w 2014 roku raport na temat doświadczeń polskich firm z programami systemów sugestii. Do kolejnych zaliczyć można badania kultury organizacyjnych oraz relacji pomiędzy Przemysłem 4.0 a lean management. Oba badania opisane zostały w publikacjach naukowych autorstwa naszych członków. Najnowsza inicjatywa badawcza, realizowana od maja tego roku w ramach SLMP, dotyczy analizy stosowania w polskich przedsiębiorstwach praktyk z zakresu „Lean Green”.

Grupa mailingowa

Grupa mailingowa jest podstawowym narzędziem komunikacji wewnątrz Stowarzyszenia. Wymieniamy się w niej ciekawymi artykułami, publikujemy oferty pracy, dzielimy się doświadczeniami oraz dyskutujemy na bieżące tematy branżowe. Nie ograniczamy się jednak jedynie do zagadnień związanych z lean management i poruszamy często ogólne trendy zarządzania, takie jak OKR, Scrum/ Agile, Przemysł 4.0, sztuczna inteligencja i inne.
Działalność SLMP nie ogranicza się jedynie do wymienionych wyżej inicjatyw.

Największą siłą Stowarzyszenia jest zaangażowanie naszych członków, którzy działając w duchu ciągłego doskonalenia, zachęcani są do inicjowania nowych i jeszcze atrakcyjniejszych form współpracy. SLMP jest w ten sposób środowiskiem całkowicie egalitarnym, gdzie każdy ciekawy pomysł ma szansę realizacji.

Jeśli podoba Ci się to co robimy, oraz dzielisz z nami pasję do szczupłego zarządzania, zapraszamy do przyłączenia się do Stowarzyszenia Lean Management Polska. Członkowstwo wiąże się z coroczną opłatą w wysokości 100 zł i upoważnia do uczestnictwa we wszystkich wymienionych wyżej inicjatywach. Link do formularza zgłoszeniowego znajduje się tutaj: https://leanpolska.org/formularz-zgloszeniowy-do-slmp.html

Dodatkowo, dla członków i członkiń SLMP zapewniamy zniżkę przy zapisach do konferencji Lean Trendy – jej najbliższa edycja już 23. września, jak co roku w Łodzi.
Link do zapisów na wydarzenie znajduje się pod niniejszym adresem: https://app.evenea.pl/event/leantrendy2023/

PS.
Zachęcamy również do śledzenia nas na mediach społecznościowych: Facebook’u oraz LinkedIn’ie.


BEZPLATNY-NEWSLETTER