Sterowanie armaturą regulacyjną w systemach Przemysłu 4.0

Sterowanie armaturą regulacyjną w systemach Przemysłu 4.0

20/02/2019

Wprowadzanie w zakładach przemysłowych rozwiązań zgodnych z koncepcją Przemysłu 4.0 wymusza na projektantach stosowanie rozwiązań technicznych zapewniających efektywny przepływ informacji i pozwalających na integrację z Internetem. Podstawowymi standardem komunikacyjnym, który jest wykorzystywany w tego typu instalacjach jest Ethernet lub w przypadku braku możliwości położenia okablowania sieciowego – WiFi. Niestety w dostępnych do tej pory na rynku pozycjonerach standardy te nie były obsługiwane. Powodowało to konieczność stosowania urządzeń pośredniczących, co podnosiło koszty całego systemu. Teraz wreszcie można tego uniknąć.

Pozycjoner PZ 5000 ZETKAMA, to pierwszy na rynku sterownik armatury regulacyjnej, który został zaprojektowany z uwzględnieniem nowoczesnych wymagań i posiadającym interfejsy komunikacyjne zapewniające łatwość integracji z siecią Internet.

PZ 5000 to nowoczesny, w pełni konfigurowalny mikroprocesorowy pozycjoner o rozbudowanych funkcjach komunikacyjnych, autokalibracji i diagnostyki. Przeznaczony jest do montażu na siłownikach pneumatycznych wykorzystywanych do sterowania zaworami regulacyjnymi. Aby zapewnić jego niezawodność, został wyposażony w magnetyczny, bezkontaktowy czujnik pozycji zaworu oraz piezoelektryczne zawory pneumatyczne do sterowania siłownikiem. Zapewniają one minimalne zużycie energii oraz powietrza, co w istotny sposób wpływa na obniżenie kosztów eksploatacji. Aby jego obsługa była jeszcze wygodniejsza, został wyposażony w ekran dotykowy oraz wielojęzykowe menu. Pozwala to na wygodną i szybką konfigurację pozycjonera oraz zapewnia czytelne wyświetlanie wybranych informacji w formie graficznej lub tekstowej.

Dostępne porty komunikacyjne RS485, Ethernet, WiFi oraz protokoły Modbus, Modbus/TCP i Profibus umożliwiają komunikację pozycjonera ze standardowymi sterownikami przemysłowymi, komputerami przemysłowymi, a także wymianę danych z systemami sterowania nadrzędnego SCADA oraz łatwą integrację z Internetem. Natomiast dodatkowe wejścia i wyjścia analogowe oraz binarne zapewniają kompatybilność z istniejącymi systemami nie wykorzystującymi sieci komunikacyjnych. Pozwalają także na wykorzystywanie pozycjonera jako zdalny moduł wejść-wyjść.

Z kolei wbudowany serwer HTTP pozwala na obsługę pozycjonera poprzez dowolną przeglądarkę internetową pracującą na komputerze PC lub urządzeniu mobilnym. Funkcja rejestratora pozwala na zapis wybranych sygnałów i alarmów do wewnętrznej pamięci flash. Odczyt danych możliwy jest z wykorzystaniem wbudowanego serwera FTP lub poprzez zapis do pamięci zewnętrznej podłączanej do portu USB.

Zastosowanie modułu WiFi pozwala na zdalny odczyt i sterowanie pozycjonerem z dowolnego urządzenia posiadającego zaimplementowany ten typ komunikacji, np. komputer przenośny, tablet, telefon komórkowy. Moduł ten pozwala także na instalację pozycjonera w miejscach, gdzie nie jest możliwe położenie przewodów komunikacyjnych, m.in. dzięki wykorzystaniu WiFi i połączenia internetowego.