ArcelorMittal Poland zainwestuje blisko 100 mln zł w krakowską ocynkownię

Źródło informacji: ArcelorMittal Poland

Planowane inwestycje w krakowskiej ocynkowni ArcelorMittal Poland mają na celu poszerzyć ofertę zakładu o nową powłokę na bazie cynku, magnezu i aluminium. Nowy produkt, który będzie wytwarzany w ocynkowni będzie miał znacznie lepsze właściwości plastyczne niż dotychczasowe stopy.

Inwestycja w produkcję takiej powłoki w Krakowie pochłonie około 40 mln zł i zakończy się w 2025 roku. Ma ruszyć po uzyskaniu certyfikacji w 2026 roku.

Jest to kolejny projekt, obok już trwającej w wyżarzalni modernizacji wartej ponad 52 mln zł.

Czym jest powłoka Optigal?

Produkt umożliwi ograniczenie zużycia cynku w procesie, a co za tym idzie zmniejszy wydobycie tego surowca z naturalnych złóż. Produkty, które będą pokryte tą powłoką staną się bardziej trwałe i będą wykazywać większą odporność na korozję.

Jak podkreśla Tomasz Plaskura, członek zarządu ArcelorMittal Poland, dyrektor sprzedaży i marketingu wyrobów płaskich na Europę Wschodnią, „blachy pokryte tą powłoką będą używane głównie w przemyśle budowlanym np. do produkcji płyt warstwowych i blach trapezowych niezbędnych do budowy nowoczesnych hal przemysłowych czy komercyjnych. To zastosowanie wymaga bardzo dobrej przyczepności i wysokich właściwości plastycznych podczas formowania na zimno.

Świętochłowicki oddział firmy już wykorzystuje powłokę galwaniczną z dodatkiem magnezu, jednak powłoka Optigal, która będzie wytwarzana w Krakowie będzie charakteryzowała się mniejszą grubością powłoki cynku i magnezu. Jak opisuje firma samo wdrożenie nowej powłoki w krakowskim oddziale wymaga szeregu prac modernizacyjnych w walcowni zimnej.

Prace projektowe rozpoczęły się już pod koniec 2023 roku. W zakładzie gdzie obecnie znajduje się jedna wanna cynkownicza, projektowany jest system dwuwannowy. Dodatkowo w ocynkowni bardzo istotnym elementem będzie wybudowanie instalacji towarzyszących, zadbanie o wentylację czy instalację elektryczną.

Wojciech Koszuta, dyrektor generalny ArcelorMittal Poland, mówi: „konsekwentnie inwestujemy w część przetwórczą w naszym krakowskim oddziale. Kontynuujemy projekty środowiskowe w wyżarzalni, gdzie zastępujemy piece wykorzystujące atmosferę wytwarzaną z rozkładu amoniaku nowymi piecami wodorowymi. Z kolei dzięki tej inwestycji poszerzamy portfolio krakowskiej huty o produkt, który jest ceniony na rynku przez branżę budowlaną”.

Fot. ArcelorMittal

Fot. ArcelorMittal