Poziom recyklingu tworzyw sztucznych w Europie rośnie, w Polsce o 8,7% od 2018 r. [RAPORT]

Poziom recyklingu tworzyw sztucznych w Europie rośnie, w Polsce o 8,7% od 2018 r. [RAPORT]

26/03/2024
Źródło informacji: Plastics Europe Polska

Cyrkularne tworzywa sztuczne¹, które stanowią już 13,5% materiałów używanych w produkcji wyrobów i elementów z plastiku w Europie, są coraz istotniejsze w kontekście zrównoważonego rozwoju – podkreśla najnowszy raport „Tworzywa sztuczne w obiegu zamkniętym – analiza sytuacji w Europie„, publikowany przez Plastics Europe co dwa lata.

Raport ten wskazuje, że europejski przemysł tworzyw sztucznych zbliża się do realizacji celu z The Plastics Transition roadmap, który zakłada, że do 2030 roku, 25% nowych produktów plastikowych będzie wykorzystywało surowce cyrkularne. Ważnym znakiem postępu jest fakt, iż w Europie więcej plastikowych odpadów podlega recyklingowi (26,9%²) niż kończy na wysypiskach.

Polska, budując nowy system kaucyjny i walcząc z niedostatkami systemu rozszerzonej odpowiedzialności producenta, znajduje się poniżej średniej europejskiej w wykorzystaniu tworzyw cyrkularnych – jedynie 10,2% surowców użytych w nowych plastikowych produktach pochodzi z recyklingu. Natomiast stopień recyklingu tworzyw sztucznych w Polsce w 2022 roku sięgnął 21,2%, co oznacza przetworzenie 542 tys. ton plastikowych odpadów.

„Mimo że poziom recyklingu w Polsce jest poniżej europejskiej średniej, to trend jest wzrostowy. W porównaniu do 2018 roku poziom recyklingu wzrósł o 8,7%„ – komentuje dane Anna Kozera-Szałkowska, dyrektor zarządzająca Fundacji PlasticsEurope Polska, polskiego oddziału europejskiego stowarzyszenia.

Najnowszy raport rysuje obraz wyzwań, które napotyka europejski przemysł tworzyw sztucznych na drodze do pełnej cyrkularności. Istotnym problemem jest 15% wzrost, odnotowany od 2018 roku, w ilościach odpadów tworzyw sztucznych przeznaczanych do spalania energetycznego, choć wiele z nich mogłoby być z powodzeniem przetworzonych ponownie.

Sytuacja w Polsce prezentuje się jeszcze mniej optymistycznie – wzrost ten osiąga tu 24% w porównaniu z rokiem 2018. Eksperci, w tym Anna Kozera-Szałkowska, wskazują na chroniczny niedobór surowców w sektorze recyklingu. Bez niezwłocznych działań na rzecz zwiększenia dostępu do surowców cyrkularnych, trudno będzie podtrzymać obecne tempo innowacji i realizować założenia cyrkularne zarówno na szczeblu europejskim, jak i w skali poszczególnych przedsiębiorstw.

Tworzywa-sztuczne-w-obiegu-zamknietym_Polska_2022.

Z danych raportu wynika również, że w 2022 roku w Europie produkcja cyrkularnych tworzyw sztucznych czerpała z różnorodnych źródeł surowców. Wiodącym był recykling mechaniczny, który dostarczył 13,2% materiału, surowce biologiczne stanowiły 1%, a zaledwie 0,1% pochodziło z recyklingu chemicznego. Analiza branżowa pokazuje zróżnicowanie w zastosowaniu cyrkularnych tworzyw sztucznych – największe zapotrzebowanie notuje sektor opakowań, budowlany i rolniczy, podczas gdy inne gałęzie przemysłu, takie jak motoryzacja czy elektronika, jeszcze nie w pełni wykorzystują potencjał materiałów odzyskanych.

Jak podkreśla ekspertka, „niezbędny do sprostania rosnącemu zapotrzebowania na cyrkularne tworzywa, w tym do osiągnięcia obowiązkowych celów w zakresie zawartości recyklatów zwłaszcza w branżach wymagających materiałów najwyższej jakości, jest rozwój recyklingu chemicznego jako technologii uzupełniającej recykling mechaniczny. Do podjęcia niezbędnych inwestycji w tym zakresie potrzebne jest prawne umocowanie tej technologii recyklingu, wraz z modelem bilansu masy z wyłączeniem wykorzystania na cele paliwowe”.

Link do pełnego raportu: https://plasticseurope.org/knowledge-hub/the-circular-economy-for-plastics-a-european-analysis-2024/


Źródła:
¹ Zgodnie z definicją zawartą w mapie drogowej branży „The Plastics Transition”, przez cyrkularne tworzywa sztuczne rozumiane są pokonsumenckie recyklaty tworzyw sztucznych, tworzywa sztuczne z surowców pochodzenia biologicznego oraz tworzywa sztuczne z technologii wychwytywania i wykorzystania węgla, z wyłączeniem recykaltów prekonsumenckich.
² Dane za rok 2022 i dane historyczne dotyczące zagospodarowania odpadów zostały przeliczone według nowej metody obliczeniowej zgodnej z dyrektywą (UE) 2018/852.