Nietypowe zastosowania agregatów głębinowych
Źródło fot: Hydro-Vacuum
17/12/2018
|
www.hydro-vacuum.com.pl

Typowym zastosowaniem pompy głębinowej jest transport wody z głębinowego otworu studziennego. Jednak z powodzeniem agregaty głębinowe można stosować w innych niż typowe zastosowanie np.:

 • w systemach irygacyjnych z ujęć powierzchniowych,
 • w układach przeciwpożarowych platform wiertniczych i wydobywczych,
 • w układach przeciwpożarowych nabrzeży wyposażeniowych stoczni i pirsów przeładunku produktów naftowych,
 • w układach podnoszących ciśnienie w instalacji przeciwpożarowej w budynkach wysokościowych i obiektach wielkopowierzchniowych
 • w układach instalacji fontannowych,
 • w sieciach wodociągowych.

Zalety pomp głębinowych pozwalające na ich użycie w nietypowych zastosowaniach:

 • możliwość zawieszenia pompy na przewodzie tłocznym,
 • zdecydowanie prosta konstrukcja wynikająca z pierwotnego przeznaczenia pompy,
 • niski poziom drgań (masy wirujące na zdecydowanie mniejszym promieniu).
 • układ para-monoblokowy (sprzęgło tulejowe),
 • możliwość pracy w pozycji poziomej i pionowej,
 • brak źródła hałasu jakim jest wentylator.

Jednak nietypowe zastosowanie pompy głębinowej zależy od tego, w jakiej sytuacji musimy użyć konkretnego urządzenia nawet, jeżeli miałoby ono być w tzw. wykonaniu specjalnym i w niekonwencjonalnej aplikacji.

Jednym z takich zastosowań są agregaty głębinowe w płaszczach hermetycznych pracujące w pozycji poziomej lub pionowej. To rozwiązanie pozwala na ograniczenie dodatkowej infrastruktury związanej z instalacją pomp. Często wystarczą proste komory do zabudowy samego „hermetyzowanego” agregatu głębinowego. Nie ma wówczas problemów z wznoszeniem obiektów, które architektonicznie musiałyby współgrać z otaczającym krajobrazem. Nie wymagane są odpowiednio niskie wartości NPSHr pompy, gdyż zawsze pracują one pod napływem. W związku z tym nie istnieje problem odpowietrzania pomp. Innym przypadkiem jest zabudowanie agregatu głębinowego w specjalnie przygotowanym ujęciu (zbiorniku podziemnym) do którego napływ realizowany jest grawitacyjnie lub przez pompę pierwszego stopnia, z ujęcia powierzchniowego.

Rysunek: Hydro-Vacuum

Rysunek: Hydro-Vacuum

Kolejny przykład nietypowego zastosowania: w jednym z dużych ośrodków wypoczynkowych zaistniała konieczność likwidacji starej pompowni pożarowej wraz z całą jej infrastrukturą. W pompowni znajdowały się trzy wyeksploatowane agregaty samozasysające o sumarycznej mocy silników 55,5 kW. Układ zastąpiono nadbrzeżnym ujęciem wody wyposażonym w agregaty głębinowe. Całkowita moc zainstalowana pomp pożarowych i pompy pilotującej została zredukowana do 23,1 kW. Było to związane z wybudowaniem odpowiedniego ujęcia brzegowego, ale z krajobrazu ośrodka zniknął wyjątkowo nieciekawy architektonicznie obiekt.

Fot. Hydro-Vacuum

Fot. Hydro-Vacuum

Podobna sytuacja miała miejsce w kilku nowobudowanych magazynach pewnej dużej firmy spedycyjnej. Konieczność zasilania rozległej sieci hydrantowej była związana z wybudowaniem zbiornika wody pożarowej. W tym wypadku Inwestor nie życzył sobie zbiorników naziemnych. Można było wybudować dodatkowo pompownię zagłębioną obok podziemnego zbiornika, ale zawsze jest to kolejny obiekt, który będzie generował koszty. Zawsze jednak w tym przypadku dąży się do zapewnienia napływu grawitacyjnego dla pomp pożarowych i dlatego pojawiła się koncepcja zastosowania agregatów głębinowych bezpośrednio zatopionych w zbiorniku wody pożarowej. W znaczący sposób uprościło to również instalację. W tym wypadku zastosowano cztery głębinowe agregaty pompowe o mocy 13,0 kW każdy.

Znane są również przypadki zastosowania pomp głębinowych do podnoszenia ciśnienia w sieciach wodociągowych. Analiza sieci wykazała konieczność zabudowy pompy lub zespołu pomp w konkretnym punkcie sieci wodociągowej. Jednakże jedyną możliwą formą zabudowy (ograniczenia architektoniczne) była komora podziemna. Najprościej jest więc zastosować pompowy agregat głębinowy w płaszczu hermetycznym, który będzie sprawował się lepiej niż rozwiązanie klasyczne.

Znane są również sytuacje, w których modernizacja samej stacji uzdatniania (rozbudowa części technologicznej) spowodowała tak wielkie ograniczenia miejsca we wnętrzu samego obiektu, że pompy technologiczne (podające wodę ze zbiornika wody surowej do systemu uzdatniania) musiały być przeniesione z budynku stacji. Nie budowano nowego obiektu. Pompy trafiły do zbiornika wody surowej.

Na koniec kilka słów o diagnostyce pompy. Nie istnieją pompy bezobsługowe, chyba, że mamy do czynienia z urządzeniami jednorazowymi, które po przepracowaniu określonej liczby godzin w całości się demontuje i złomuje. Obecnie dysponujemy narzędziami pozwalającymi na bieżącą diagnostykę każdego praktycznie urządzenia. Odnoszenie tak zebranych danych do charakterystyk pierwotnych, pozwoli z odpowiednim wyprzedzeniem przewidzieć stan awarii. Nie będzie wówczas niespodzianek a koszty związane z awarią i przestojem zostaną zminimalizowane (LCC). Dotyczy to zarówno pomp głębinowych jak i ich „lądowych sióstr”.