Czy filozofia Lean będzie miała zastosowanie w wypadku algorytmów optymalizujących procesy szybciej niż człowiek?

Czy filozofia Lean będzie miała zastosowanie w wypadku algorytmów optymalizujących procesy szybciej niż człowiek?

11/10/2023
|
Kategoria: Lean management

Przemysł 4.0 może być postrzegany jako kolejny etap rozwoju koncepcji Lean Manufacturing. Industry 4.0 definiowany jest jako inteligentne połączenie maszyn i procesów w przemyśle za pomocą technologii, która pozwala na cyfryzację firmy oraz zautomatyzowanie prac linii produkcyjnej oraz ich optymalizację poprzez dedykowane systemy zbierające i przetwarzające dane.

Długotrwałe, udane transformacje Lean nie są związane wyłącznie z usprawnieniem procesu maszyn i urządzeń, ale ze zmianą kulturową organizacji oraz osób ją tworzących. W celu osiągnięcia takiego stanu, firmy nakładają duży nacisk na rolę lidera i przywództwa.

Kompetencje przywódcze zyskują kluczowe znaczenie

Praca w kierunku Przemysłu 4.0 wymaga podobnie jak w przypadku transformacji Lean szerokiego podejścia. Większość firm oczekuje szybkiego rozwoju technologii cyfrowych, niemniej jednak nie czują się przygotowana na tę zmianę, kompetencje przywódcze stają się tu krytyczne. Przygotowanie organizacji do transformacji cyfrowej bezwzględnie powinno zostać poprzedzone zoptymalizowaniem obecnych procesów i przygotowaniem zespołu do zmiany, w przeciwnym razie digitalizacja i automatyzacja procesów okaże się fiaskiem. Pokazuje to poniższy rysunek:

Powiązanie Lean Manufacturing i Industry 4.0 gdzie: a)Industry 4.0 wspiera Lean Manufacturing b)Manufacturing wspiera Industry 4.0 c) Powiązanie Industry 4.0 I Lean Manufacturing - podstawa integracji otoczenia i optymalizacji operacyjności firmy Źródło: wg. Buer, Sven-Vegard, Jan Ola Strandhagen, and Felix TS Chan[footnoteRef:1] [1: Buer, Sven-Vegard, Jan Ola Strandhagen, and Felix TS Chan. The link between Industry 4.0 and lean manufacturing: mapping current research and establishing a research agenda. International Journal of Production Research 56.8 (2018): 2924-2940.

Powiązanie Lean Manufacturing i Industry 4.0 gdzie: a)Industry 4.0 wspiera Lean Manufacturing b)Manufacturing wspiera Industry 4.0 c) Powiązanie Industry 4.0 I Lean Manufacturing – podstawa integracji otoczenia i optymalizacji operacyjności firmy
Źródło: wg. Buer, Sven-Vegard, Jan Ola Strandhagen, and Felix TS Chan[footnoteRef:1] [1: Buer, Sven-Vegard, Jan Ola Strandhagen, and Felix TS Chan. The link between Industry 4.0 and lean manufacturing: mapping current research and establishing a research agenda. International Journal of Production Research 56.8 (2018): 2924-2940.

Rola człowieka w cyfrowej transformacji

W związku z powyższym, pozycja człowieka w świecie Industry 4.0 nie wydaje się zagrożona, niemniej jednak jego rola również ulega pewnej transformacji. Poza niezmienną rolą w rozwoju kompetencji społecznych i budowaniu świadomości zespołu, będzie stawała się pracą bardziej koncepcyjną a kwestia rozległych analiz i planowania zostanie zastąpiona danymi bazującymi na cyfrowych informacjach z czasu rzeczywistego.

Sztuczna inteligencja (AI) bazuje na algorytmach, które są opisami kolejnych kroków potrzebnych do poprawnego rozwiązania problemu lub zadania. O jego jakości działania w dalszym ciągu będzie odpowiadał człowiek oraz jego wiedza i doświadczenie. Człowiek, który będzie stanowił rolę integratora między światem rzeczywisty i wirtualnym, aby te dwa obszary jak najefektywniej się z sobą komunikowały.

Nie ma Lean bez człowieka

Praktyka filozofii Lean jest oparta o wiedzę człowieka, usystematyzowane zbiory danych i zachowań pracowników, szczególnie operatorów. Przykładem tego może być popularny SMED (Single Minute Exchange Die).

Sztuczna inteligencja

Przyśpieszenie rozwoju AI wzrasta wraz ze dynamiką wdrażania elementów Industry 4.0. Jak pokazuje to wcześniejszy rysunek, Industry 4.0 wspiera Lean Manufacturing i na odwrót. To z kolei podstawa zależności otoczenie i optymalizacja operacyjności firmy.

Wydaje się, że jeszcze dzisiaj nikt nie ma dominującego wpływu na rozwój algorytmów optymalizujących – ani człowiek, ani Lean. Nie ma Lean bez człowieka ani firmy bez ludzi, których cechą jest „Lean Thinking”.


BEZPŁATNY-NEWSLETTER ver 3