Poznaj cyfrowego bliźniaka i wypuść nowy produkt na rynek znacznie szybciej
02/09/2019
Artykuł promocyjny
Autor:
|
www.br-automation.com

Na wszystkich światowych rynkach i we wszystkich branżach produkty przechodzą proces od koncepcji do wprowadzenia na rynek w coraz krótszym czasie. To, jak długo trwa opracowanie koncepcji maszyny i przygotowanie jej oprogramowania, może decydować o sukcesie lub porażce w wyścigu z konkurencją. Dlatego, im szybciej nowy produkt pojawi się na rynku tym lepiej. Cyfrowe bliźniaki mogą odgrywać ważną rolę w opracowywaniu i testowaniu osprzętu i oprogramowania maszyny.

Jedyny sposób, w jaki możemy dostosować proces tworzenia nowej maszyny do coraz krótszych harmonogramów, to utrzymywanie najwyższej wydajności na każdym etapie. Zamiast poprawiać błędy po fakcie, najlepiej wykluczyć je już na etapie projektu, począwszy od tworzenia prototypu. Osiągnięcie tych wysoko postawionych celów jest możliwe poprzez symulację, która sprawdziła się już w wielu różnych dyscyplinach. Cyfrowy bliźniak umożliwia ocenę wyrobu zanim jakakolwiek jego część rzeczywiście powstanie.

Takie podejście, to już powszechna praktyka podczas opracowywania układów mechatronicznych stosowanych w przemyśle motoryzacyjnym i lotniczym. Systemy mechaniczne są modelowane na komputerach i badane w środowisku symulacyjnym. W innych obszarach produkcji, taka strategia dopiero zyskuje na popularności. Głównie wynika to z błędnego przekonania, że opracowywanie modeli symulacyjnych to czasochłonny proces, który może zostać wykonany tylko przez programistów posiadających dogłębną wiedzę matematyczną, a także że same modele mogą również zawierać błędy. Być może było tak dawniej, dziś tworzenie modeli symulacyjnych jest zdecydowanie łatwiejsze i szybsze.

Narzędzie Scene Viewer firmy B&R wykorzystuje dane CAD do wizualizacji ruchów w 3D

Narzędzie Scene Viewer firmy B&R wykorzystuje dane CAD do wizualizacji ruchów w 3D

Szybsze uruchomienie nawet o 80%

Dzisiejsze narzędzia symulacyjne bardzo ułatwiają tworzenie cyfrowych bliźniaków. To nie tylko upraszcza i przyspiesza opracowywanie osprzętu i oprogramowania, lecz także umożliwia przeprowadzenie wirtualnego uruchomienia systemu.

Symulacja fizycznego zachowania maszyny w czasie rzeczywistym umożliwia zidentyfikowanie wąskich gardeł oraz potencjału optymalizacji na bardzo wczesnym etapie opracowywania. Przy idealnej interakcji pomiędzy narzędziami inżynierskimi, symulacja zapewnia wysoki poziom elastyczności oraz skuteczne zarządzanie zasobami.

To przyczynia się do optymalnego wykorzystania zasobów zaangażowanych w opracowywanie i pomaga ograniczyć czas uruchomienia nawet o 80%.

Jak łatwo stworzyć cyfrowego bliźniaka?

W środowisku inżynieryjnym Automation Studio, cyfrowy bliźniak zapewnia programistom tworzącym aplikację istotną korzyść – mogą oni uruchomić wirtualny model bezpośrednio na komputerze PC, a następnie wykorzystać tę samą aplikację do testów na realnej maszynie. Oprogramowanie aplikacyjne można opracować, zweryfikować i zbadać wcześniej, a działanie można sprawdzić na sterowniku.

W celu stworzenia cyfrowego bliźniaka programista importuje dane CAD maszyny do narzędzia służącego do modelowania, np. MapleSim. Można łatwo wykorzystać najważniejsze funkcje projektowania CAD, jak implementacja masy i gęstości, a także stworzyć poszczególne komponenty mechaniczne o dodatkowych właściwościach, definiując ich stopnie swobody.

Modelowanie bez równań

Dzięki narzędziom takim jak MapleSim i industrialPhysics, nawet złożone modele łatwo wdrożyć. MapleSim posiada bibliotekę elementów do modelowania, jak masy, połączenia, sprężyny, amortyzatory, co sprawia, że proces rozszerzania i dostosowywania modelu jest intuicyjny i łatwy. System generuje w tle równania dla naszego modelu. Aplikacja B&R w MapleSim pozwala na automatyczne wyeksportowanie modelu do Automation Studio wraz z danymi CAD. Użytkownicy mogą tam przetestować oprogramowanie maszyny pod kątem obciążenia silnika i dostrojenia kontrolera. Narzędzie Scene Viewer firmy B&R wykorzystuje przeniesione dane CAD do wizualizacji ruchów w 3D. To sprawia, że programista może bardzo łatwo przeprowadzić testy i wykryć błędy.

Podejście jest podobne, jak w narzędziu symulacyjnym industrialPhysics. Narzędzie posiada wbudowany silnik fizyczny, który zapewnia przybliżoną symulację realnych systemów, z naciskiem na działanie w czasie rzeczywistym. Jest to taki rodzaj systemu, który obecnie umożliwia symulację całych maszyn i instalacji. Umożliwia również obserwowanie zachowań w czasie rzeczywistym, a także pozwala określić obciążenie systemu na docelowym sprzęcie.

Ogranicz czas pracy programisty z automatyczną generacją kodów

Po stworzeniu cyfrowego bliźniaka, automatyczne generowanie kodów odgrywa istotną rolę w opracowywaniu i wdrażaniu funkcji maszyny w systemie docelowym. Wśród wielu korzyści, ogranicza to zdecydowanie ilość pracy programisty.

Narzędzie MATLAB/Simulink nadaje się szczególnie do automatycznego generowania kodów. Firma B&R opracowała dwukierunkowy interfejs pomiędzy MATLAB/Simulink a Automation Studio. Dzięki Automation Studio Target for Simulink praca programisty ogranicza się tylko do kilku kliknięć myszką. Można przejść bardzo szybko od tworzenia modelu w Simulink do uruchomienia wysokiej jakości kodu programu w sterowniku B&R. Dotyczy to także bardzo wyszukanych opcji diagnostycznych. Automation Studio Target for Simulink pomaga zwiększyć wydajność procesu, przy równoczesnym istotnym przyspieszeniu tworzenia oprogramowania maszyny.

Otwarte interfejsy w narzędziach symulacyjnych

W pracy z narzędziami symulacyjnymi bardzo ważne są szerokie standardy i interfejsy, które pozwalają różnym wykorzystywanym systemom na nieograniczoną i bezproblemową komunikację. Umiejętność wykorzystania istniejącego oprogramowania również oszczędza cenny czas. B&R oferuje otwartość na wszystkich poziomach i we wszystkich produktach.

Dzięki niezależnemu standardowi przemysłowemu Functional Mock-up Interface (FMI), można się wymieniać modelami i prowadzić równoczesną symulację w różnych narzędziach do tworzenia oprogramowania. B&R oferuje mechanizm importu Functional Mock-up Units (FMU) zgodnie ze standardem FMI 2.0. FMU są idealnie zintegrowane z Automation Studio jako bloki funkcyjne.

Narzędzia do symulacji można wykorzystywać do testowania modeli we wszystkich zdefiniowanych scenariuszach i do przeprowadzania złożonych wirtualnych uruchomień. Testy przeprowadzone w czasie wirtualnego uruchomienia mogą być prostymi sekwencjami logicznymi lub złożonymi, krytycznymi scenariuszami, które dają pogląd na ogólną wydajność i jakość osprzętu oraz oprogramowania maszyny. Korzystanie z cyfrowego bliźniaka drastycznie ogranicza ilość czasu niezbędną do uruchomienia rzeczywistej maszyny i minimalizacji ryzyka błędów.

Cyfrowe bliźniaki (ang. Digital Twins)

          Cyfrowy bliźniak to szczegółowe, dynamiczne odzwierciedlenie rzeczywistej maszyny. Trójwymiarowe dane CAD są wykorzystywane do stworzenia modelu cyfrowego, któremu można przypisać wszystkie cechy i funkcje konstruowanej maszyny, w tym stosowane materiały i czujniki oraz ruchy i właściwości dynamiczne rzeczywistej maszyny. To pozwala na stworzenie symulacji zachowania maszyny w czasie rzeczywistym w celu zidentyfikowana potencjalnych błędów i obszarów poprawy, co nie wymaga takiej ilości czasu, ryzyka i wydatków jak tworzenie fizycznego prototypu.