Silniki inteligentne są pierwszą ligą w porównaniu do tradycyjnych silników. Jednak ze względu na długą żywotność tych drugich urządzeń kierownikom zakładów trudno jest uzasadnić ich wczesną wymianę. W jaki sposób modernizacja może pomóc wprowadzić silniki w czwartą rewolucję przemysłową, bez ich wymiany? Zapraszamy do lektury.

Wprowadzenie nowoczesnych silników w branży spożywczej może pomóc im osiągnąć do 50% oszczędności energii, znacznie zmniejszając koszty eksploatacji w istniejących aplikacjach. Jednak wymiana silników nie zawsze jest możliwa. Wiele zastosowań w branży żywności i napojów jest przygotowywanych na zamówienie, co oznacza, że zmiana silnika może zmienić produkt końcowy, ponieważ dokładne warunki mogą być trudne do odtworzenia.

Jednocześnie oczekuje się, że silniki przemysłowe będą miały żywotność do 15 lat, i producenci raczej nie będą chcieli wymieniać silników na wczesnym etapie ich cyklu życia.

Obecnie firmy mają wyjątkowy problem. Nowoczesne silniki mają teraz inteligentne funkcje, które znacznie poprawiają ich wydajność. Dzięki wbudowanym funkcjom inteligentnych czujników, które pozwalają producentom wyodrębniać szczegółowe informacje, inteligentne silniki mogą teraz analizować, dawać dokładne odczyty stanu urządzenia, optymalizować wydajność pracy i przedłużać żywotność maszyn.

Na przykład użycie inteligentnych silników monitorujących warunki może skrócić ich nieplanowane przestoje nawet o 70%. Możliwości te radykalnie obniżają koszty eksploatacji silnika, uwalniając zasoby na rozwój innych obszarów produkcji. W rzeczywistości wykorzystanie danych z inteligentnych czujników silnika może obniżyć koszty eksploatacji o 30%. Pokazuje to przewagę, jaką mają inteligentne silniki w porównaniu z tradycyjnymi silnikami.

Ponieważ przemysł spożywczy jest bardzo konkurencyjny, zmniejszona produktywność może oznaczać utratę kontraktów, ponieważ nabywcy wybiorą bardziej wszechstronnych dostawców, którzy mogą szybko reagować na zmiany popytu i szybko wracać po przestoju. Ale wysoka konkurencyjność oznacza również, że zatrzymanie produkcji w celu modernizacji silników również stanowi ryzyko.

Do niedawna producenci musieli decydować, czy stracić zwrot z inwestycji, natychmiast wymieniając silniki, czy ryzykować zaległości w dalszym ciągu korzystania z tradycyjnych silników. Na szczęście istnieje obecnie inna ścieżka. Możliwe jest teraz zainstalowanie inteligentnych czujników w tradycyjnych silnikach, aby uczynić je inteligentnymi. W ten sposób producenci mogą osiągnąć wyższy poziom wydajności bez konieczności przedwczesnej wymiany silników.

Obecnie inteligentne czujniki są proste i łatwe w instalacji i można je łatwo przymocować na zewnątrz silnika.

Inteligentne czujniki mogą mierzyć różne wartości wyjściowe, w tym wibracje, prędkość, obciążenie silnika i inne zmienne. Oznacza to, że wiele informacji jest generowanych i musi być przechowywanych na urządzeniu przed przesłaniem do urządzeń w chmurze, na wypadek, gdyby regularne przesyłanie nie było możliwe. Stałe przesyłanie informacji do chmury nie zawsze jest możliwe, dlatego niektóre inteligentne czujniki mogą przechowywać dane do czterech tygodni.

Włączenie monitorowania stanu silników za pomocą inteligentnych czujników może pozwolić kierownikom zakładów na zdalne przeglądanie ogólnej kondycji zakładu – nawet z urządzenia mobilnego. Korzystanie z tych narzędzi oznacza, że decyzje dotyczące konserwacji i eksploatacji mogą być podejmowane niezwłocznie, co zmniejsza koszty konserwacji nawet o 15%.

Zmniejszenie kosztów eksploatacji nie jest jedyną korzyścią, jaką inteligentne czujniki mogą przynieść do operacji produkcyjnych. Konstruktorzy mogą również skorzystać z powszechnego stosowania inteligentnych czujników. Rejestracja i analiza danych z silników może pomóc w procesach projektowania, takich jak wirtualne uruchomienie. Dane mogą być wprowadzane do oprogramowania uruchamiającego, umożliwiającego wirtualne próby projektów instalacji przed rozpoczęciem prac rozwojowych.

Projektowanie fabryk to delikatne zadanie, szczególnie dla przemysłu spożywczego i napojów. Stała produkcja oznacza, że projekt musi być kompaktowy i wydajny, ale jednocześnie każda część musi być łatwo dostępna, aby umożliwić przeprowadzenie konserwacji. Dogłębne informacje oznaczają, że projektanci mogą szybciej dokonywać lepszych wyborów przy projektowaniu linii produkcyjnych. W rzeczywistości analiza danych inteligentnych czujników może skrócić czas uruchamiania nawet o 50%.

Umożliwienie inteligentnych możliwości w silnikach jest pewną metodą zwiększania wartości w systemach produkcyjnych. Zwłaszcza w sektorze żywności i napojów, ponieważ wzrost monitorowania pozwoli firmom na dokładniejsze zrozumienie stanu urządzenia. To głębsze zrozumienie widać nie tylko dzięki krótszym przestojom, ale także dzięki dłuższemu okresowi użytkowania aktywów, który można wydłużyć nawet o trzy lata.

Reasumując modernizacja silników elektrycznych za pomocą inteligentnych czujników jest prostą i skuteczną metodą uzyskania dodatkowej wartości z tradycyjnych silników bez konieczności hurtowej ich wymiany.