Akiem inwestuje 500 mln euro w zakup lokomotyw Traxx

|
Źródło informacji: Alstom

Alstom oraz Akiem, europejska spółka leasingująca tabor, podpisały umowę ramową na dostawę 100 lokomotyw wielosystemowych Traxx Universal (MS3). Główna część zamówienia obejmuje 65 lokomotyw. Łączna wartość umowy ramowej sięga 500 mln euro. Tym samym Akiem potwierdza swoją wiodącą pozycję na europejskim rynku leasingu i ambicję dalszego rozwoju na rynku kolejowym poprzez znaczące inwestycje w korytarze z Francji do 12 europejskich krajów.

Wielosystemowe lokomotywy Traxx charakteryzują się wysoką efektywnością energetyczną i mogą wykonywać zarówno przewozy towarowe, jak i pasażerskie z prędkością do 160 km/h. Zostaną one wprowadzone do eksploatacji w 12 krajach europejskich: Niemczech, Austrii, Szwajcarii, Francji, Włoszech, Belgii, Holandii, Luksemburgu, Węgrzech, Polsce, Czechach i Słowacji. Dzięki unikalnym możliwościom jakie oferują lokomotywy wielosystemowe, część z nich zostanie dostarczona ze spalinowym lub bateryjnym modułem dojazdowym Last Mile, co umożliwi dostęp do portów, terminali lub terenów przemysłowych bez konieczności korzystania z lokomotywy manewrowej.

Wszystkie lokomotywy będą wyposażone w wiodący system sygnalizacji ATLAS, który jest rozwiązaniem pokładowym Alstom dla Europejskiego Systemu Sterowania Pociągiem (ETCS). System ten pokrywa największą liczbę krajów i linii, zarówno w systemie ETCS, jak i w starszych systemach; posiada również doskonałą architekturę 2oo3 (2 out of 3).

– Jesteśmy niezwykle dumni, że Akiem rozszerza swoją flotę lokomotyw w tak wielu krajach w ramach rekordowego zamówienia lokomotyw Traxx. Dzięki tej umowie zarówno Akiem, jak i Alstom umocnią swoją pozycję w obszarze lokomotyw w różnych korytarzach, w tym na rynku francuskim – podkreślił Kevin Cogo, wiceprezes ds. taboru, lokomotyw i komponentów w Alstom DACH.

– W Akiem cieszymy się z nowej umowy z Alstom. Stale inwestujemy w portfolio lokomotyw, aby służyć naszym klientom i rozwijać nowe obszary rynkowe. Inwestycje w tabor umożliwią nam oferowanie nowych, efektywnych i zrównoważonych tras, które przyczynią się do wzmocnienia pozycji kolei w transporcie modalnym w Europie. 55 lokomotyw pochodzących z tego zamówienia będzie kursować z Francji do Europy po trasach, w ramach których nie realizowano dostaw w ostatniej dekadzie. Zamierzamy przyczynić się do ożywienia kolejowego transportu towarowego i międzymiastowego transportu pasażerskiego we Francji, przyśpieszyć innowacje, a także zwiększyć konkurencyjność, przy wsparciu naszych działów utrzymania i zespołów serwisowych – powiedział Fabien Rochefort, prezes Akiem.

Końcowy montaż planowany jest w zakładzie Alstom w Kassel w Niemczech. Dostawy jednostek zaplanowano na lata 2025-2028.

Fot. Alstom

Fot. Alstom