Alstom i PKP PLK podpisały umowę zakładająca serwis urządzeń i systemów komputerowych sterowania ruchem kolejowym

Autor:
|
Źródło informacji: Alstom

Umowa obejmuje okres dwóch lat. Alstom będzie świadczyć usługi serwisu pogwarancyjnego dla urządzeń oraz systemów komputerowych sterowania ruchem kolejowym, systemu niezajętości torów (SOL) oraz zasilania do końca 2025 roku.

W ramach umowy, firma będzie odpowiadać za serwis 328 obiektów zlokalizowanych w 17 Zakładach Linii Kolejowych rozsianych po całej Polsce.

Świadczone usługi obejmują m.in. administrowanie nowoczesnym systemem zgłoszeń, przeprowadzanie regularnych przeglądów i bieżących napraw, zarządzanie dostępem do części zamiennych, raportowanie oraz organizowanie szkoleń.

Jak podkreśla Adam Juretko, dyrektor zarządzający katowickiego oddziału Alstom Polska SA: „kontrakt z PKP PLK ma najszerszy zakres i wartość działań serwisowych na tle dotychczas zawieranych umów przez katowicki oddział Alstom. To także trzecia z rzędu umowa tego typu z zarządcą narodowej sieci kolejowej. Naszym wspólnym celem jest dbałość o bieżące utrzymanie systemów srk oraz przyspieszenie czasu usuwania ewentualnych usterek. Wierzę, że kompetencje i zaangażowanie całego zespołu Alstom przyczynią się do zwiększenia atrakcyjności kolei jako komfortowego, bezpiecznego, niezawodnego i przyjaznego środowisku środka transportu”.

Alstom odegrał istotną rolę w branży kolejowej w Polsce wdrażając Europejski System Zarządzania Ruchem Kolejowym (ERTMS) poziomu 2 na większości głównych linii kolejowych kraju oraz dostarczając centrum sterowania dla Metra Warszawskiego.

Dodatkowo, firma zrealizowała budowę 30 systemów scentralizowanego sterowania ruchem kolejowym (CTC), wprowadziła nowoczesne komputerowe systemy zależnościowe na ponad 200 stacjach oraz przeprowadziła modernizację ponad 1700 systemów sygnalizacji przejazdowej.

Fot. Alstom

Fot. Alstom