Nevomo nawiązało współpracę z PJ Motion i TÜV Rheinland w celu homologacji i oceny MagRail Booster

|
Źródło informacji: Nevomo

Nevomo przechodzi do etapu homologacji i komercjalizacji swojego produktu jakim jest MagRail Booster. Jest to pierwsze na świecie rozwiązanie do modernizacji istniejących wagonów kolejowych wykorzystujące napęd elektromagnetyczny z silnikiem liniowym. Pozwala każdemu wagonowi poruszać się niezależnie bez lokomotywy. Obecnie prowadzone są testy technologii na torze w Nowej Sarzynie, w których do prób torowych zmodernizowane wagony towarowe GATX poruszają się płynnie po konwencjonalnej infrastrukturze kolejowej bez lokomotywy.

„Partnerstwo ma kluczowe znaczenie dla potwierdzenia roli, jaką TÜV Rheinland odgrywa w zakresie innowacji i wprowadzania nowych rozwiązań na rynek. Dzięki naszemu zespołowi ekspertów jesteśmy w stanie dokładnie ocenić technologię MagRail Booster. Z niecierpliwością czekamy na współpracę z zespołami PJ Motion i Nevomo w ramach tego projektu. Najnowocześniejsza technologia i materiały są kluczem do poprawy wydajności systemów i podsystemów kolejowych, a certyfikat TÜV Rheinland może sprawić, że rynek uzna tą technologię za wiarygodną” – powiedział Lars Walther, Global Field Manager Rail w TÜV Rheinland.

„PJ Motion dołącza do projektu, aby wykorzystać swoją rozległą wiedzę specjalistyczną w celu zagwarantowania, że konstrukcja MagRail Booster spełnia rygorystyczne wymagania branży kolejowej. Od samego początku PJ Motion dba o to, aby MagRail Booster pasował do operacyjnego i regulacyjnego krajobrazu europejskiego transportu kolejowego. Dlatego, począwszy od rozwoju produktu, poprzez jego produkcję, aż po dostawy, pracujemy z systemem zarządzania wymaganiami, wspieranym przez bazę danych. Jesteśmy dumni, że możemy być częścią tego wielce innowacyjnego projektu” – powiedział Thomas Hofer, prezes zarządu PJ Motion.

“Partnerstwo z TÜV Rheinland i PJ Motion to znaczący krok dla Nevomo, przenoszący nas z fazy badań i rozwoju do komercjalizacji. Współpraca ta gwarantuje, że MagRail Booster będzie nie tylko innowacyjnym produktem, ale także wyznaczy nowe standardy w zakresie bezpieczeństwa, wydajności i niezawodności w transporcie kolejowym. Dostosowując się do tego znaczącego etapu w rozwoju firmy, Nevomo przechodzi szereg strategicznych dostosowań organizacyjnych mających na celu przekształcenie struktury firmy w celu zapewnienia skutecznego zarządzania i działania w realiach zmieniającego się otoczenia. W związku z tym Stefan Kirch, jeden ze współzałożycieli Nevomo, przechodzi ze stanowiska Chief Business Development Officer na stanowisko Chief Commercial Officer, rozpoczynając komercjalizację pierwszego gotowego do wprowadzenia na rynek produktu Nevomo. Jednocześnie do naszego zespołu dołącza dwóch światowej klasy ekspertów: Harj Dhaliwal, który obejmuje stanowisko Chief Business and Capital Programmes Officer oraz Eliseo Auciello, który został powołamy na stanowisko Chief Technology Officer” – powiedział Przemek Pączek, prezes zarządu i współzałożyciel Nevomo.

Ilustracja: Nevomo

Ilustracja: Nevomo