SBB ENERGY wybudowało system do wytwarzania i magazynowania wodoru oraz jego dalszego użytku do produkcji energii elektrycznej dla kolei

|
Źródło informacji: SBB ENERGY

Inwestycja zrealizowana przez SBB ENERGY umożliwi produkcję, magazynowanie i wykorzystywanie wodoru na potrzeby nowoczesnej kolei. Trwający niemal 18 miesięcy projekt polegał na budowie infrastruktury do produkcji i magazynowania wodoru, a także jego dalszego wykorzystania do produkcji energii elektrycznej.

Instalacja składa się z układu elektrolizerów, systemu magazynowania oraz układu ogniw paliwowych. Elektrolizery produkujące wodór zasilane są energią elektryczną pochodzącą z nadwyżek produkcyjnych farmy fotowoltaicznej.

Ogniwa paliwowe z kolei przekształcają uprzednio wyprodukowany i zmagazynowany wodór na energię elektryczną, wykorzystywaną w sytuacjach braku możliwości pracy farmy PV.

Głównym celem instalacji tworzonej w ramach projektu badawczo-rozwojowego jest potwierdzenie możliwości wykorzystania magazynów wodorowych do szerokiego zasilania systemów kolejowych w przyszłości.

„Jest to kompletne i zintegrowane rozwiązanie do wytwarzania i magazynowania wodoru oraz jego dalszego użytku do produkcji energii elektrycznej. Pozwoli na rozwój infrastruktury zasilanej w energię opartą o wodór” opowiada Błażej Mrożek – kierownik projektu SBB ENERGY.

Wykonany projekt jest elementem infrastruktury podstacji trakcyjnej w Garbcach należącej do PGE Energetyka Kolejowa, który razem z istniejącym bateryjnym magazynem energii oraz farmą fotowoltaiczną stworzy wyjątkowy, zielony ekosystem wzajemnie powiązanych i uzupełniających się instalacji wytwarzających i dostarczających energię dedykowaną kolei. W efekcie, powstanie nowoczesna i wszechstronnie działająca podstacja trakcyjna zasilająca sieć kolejową, która nie tylko zapewni niezawodność i stabilność, ale także przyczyni się do ochrony środowiska poprzez produkcję ekologicznego źródła energii.

Fot. SBB Energy

Fot. SBB Energy