PKP Intercity zakupi 63 nowe lokomotywy wielosystemowe NEWAGu

Źródło informacji: NEWAG

Wartość podpisanej umowy wynosi niemal 2,3 miliarda złotych brutto. PKP Intercity za tą kwotę zakupi 63 elektryczne lokomotywy wielosystemowe NEWAG, z opcją dodatkowego zamówienia kolejnych 32 oraz świadczenia usługi utrzymania przez okres 5 lat.

Lokomotywy zostały zaprojektowane do poruszania się na liniach kolejowych zasilanych prądem o różnym napięciu: 3kV DC, 15kV AC i 25kV AC. Maksymalna prędkość pojazdów została określona na co najmniej 200 km/h, po to aby umożliwić ich eksploatację również w innych krajach: Niemczech, Austrii, Czechach, Słowacji i na Węgrzech. Warto zaznaczyć, że wszystkie lokomotywy zostaną wyposażone w system ETCS poziomu drugiego.

Tak jak piszemy powyżej, umowa przewiduje możliwość opcji zamówienia dodatkowych 32 lokomotyw tej serii. Wtedy to wartość zamówienia wzrosłaby do blisko 3,5 mld zł brutto.

Jak opowiada Zbigniew Konieczek, prezes zarządu NEWAG – „Po raz pierwszy w Nowym Sączu będziemy realizować tak duże zamówienie. Pierwsze 2 lokomotywy dostarczymy przewoźnikowi w terminie do 24 miesięcy od daty podpisania umowy, a całe zamówienie musi być zrealizowane w terminie 60 miesięcy od daty podpisania umowy”.

Obecnie spółka PKP Intercity realizuje swoją strategię, zgodnie z którą do końca 2030 roku jej park lokomotyw będzie wyłącznie składać się z pojazdów osiągających prędkość od 160 do 200 km/h. W ciągu ostatnich kilku lat firma złożyła zamówienia na łącznie 127 elektrycznych lokomotyw jedno- lub wielosystemowych oraz dwunapędowych, wliczając prawa opcji. Podpisana umowa zwiększa tę liczbę do  190 sztuk, a całkowita wartość zamówień na lokomotywy, obejmując prawa opcji, wynosi już 5,5 mld zł brutto. Warto również podkreślić, że ogólna wartość wszystkich zrealizowanych inwestycji przez PKP Intercity obecnie wynosi blisko 11 mld zł brutto.

Dostarczonych PKP Intercity zostało już 30 lokomotyw serii EU160 Griffin wyprodukowanych przez NEWAG, gdzie spółka skorzystała z prawa opcji w zamówieniu 20+10. W trakcie realizacji są zamówienia również realizowane w Nowym Sączu: 20 lokomotyw elektrycznych serii EU160 Griffin (z czego 3 zostało odebranych przez przewoźnika w grudniu 2023 roku), 15 lokomotyw wielosystemowych i 46 lokomotyw elektrycznych jednosystemowych. 16 nowych lokomotyw elektryczno-spalinowych dla PKP Intercity produkuje także bydgoska PESA.

Fot. NEWAG

Fot. NEWAG