Budimex będzie brał udział w budowie kolei dużych prędkości na Łotwie ‎

Autor:
|
Źródło informacji: Budimex

Przed kilkoma dniami została podpisana umowa dotycząca budowy linii kolejowej Rail Baltica na Łotwie. Prace budowlane mają rozpocząć się już w roku 2024, a przewidywany czas ich trwania to 8 lat. W ramach kontraktu konsorcjum ERB RAIL, składające się z francuskiego Eiffage Génie Civil, polskiego Budimexu i włoskiego Rizzani de Eccher będzie odpowiedzialne za wybudowanie 230-kilometrowej linii kolejowej dużych prędkości.

Głównym celem tego przedsięwzięcia jest połączenie krajów bałtyckich z europejską siecią kolejową poprzez stworzenie efektywnego połączenia pomiędzy Tallinem a Warszawą.

Budimex będzie odpowiedzialny za realizację obiektów inżynierii lądowej oraz torowiska dla około 230-kilometrowego odcinka nowej linii dużych prędkości Rail Baltica na Łotwie. Wartość kontraktu, obejmującego 175 obiektów inżynieryjnych i 11 przejść dla zwierząt, szacuje się na 3,7 mld euro.

Finansowanie tego przedsięwzięcia opiera się na dwóch głównych źródłach. 85% kosztów projektu zostanie pokryte z europejskiego funduszu „Łącząc Europę”, natomiast pozostałe 15% pochodzić będzie z budżetu Republiki Łotewskiej.

„Podpisanie tej umowy i udział Budimeksu w konsorcjum, realizującym jeden z największych unijny projektów kolejowych, to duży sukces polskiej branży budowlanej. Sukcesem naszego kraju – Polski – jest również to, że będzie generalnym wykonawcą największej inwestycji infrastrukturalnej na Łotwie o łącznej wartości przekraczającej 16 mld zł. Będzie to również linia dużych prędkości, która jest najwyższym standardem kolejowym w Europie. Nad tym kontraktem pracowaliśmy jako konsorcjum od ponad 2 lat, wspólnie z wiodącymi podmiotami z rynku Unii Europejskiej: Eiffage Genie Civil oraz Rizzani de Eccher” – opowiada Artur Popko, prezes zarządu Budimex.

Rail Baltica to projekt realizowany w ramach Transeuropejskiej Sieci Transportowej (TEN-T) i stanowi jedno z najważniejszych nowych przedsięwzięć infrastrukturalnych kolejowych w Europie. Celem tej inwestycji, która obejmuje Polskę, Litwę, Łotwę, Estonię, a także pośrednio Finlandię, jest przyspieszenie integracji tych obszarów z Unią Europejską oraz zwiększenie wymiany handlowej między tymi krajami.

Istotnym aspektem inwestycji jest również jej wpływ na środowisko naturalne. Budowa nowej linii kolejowej ma na celu stworzenie alternatywy dla transportu drogowego, co przyczyni się do znacznego ograniczenia emisji dwutlenku węgla do atmosfery.

Prędkość z jaką będą poruszać się pociągi na odcinku łączącym miasta takie jak Tallin, Parnawa, Ryga, Poniewież, Kowno, Wilno i Warszawa, będzie wynosić 249 km/h dla transportu pasażerskiego oraz 120 km/h dla pociągów towarowych. W rezultacie Rail Baltica ma przyczynić się do efektywniejszego i zrównoważonego transportu, wspierając rozwój regionalny i europejską współpracę.

Przetarg na budowę łotewskiego odcinka Rail Baltica został ogłoszony w 2021 roku i przebiegał dwuetapowo. W lutym 2022 roku do procesu prekwalifikacji zgłosiło się 6 konsorcjów. Ostateczny wybór wykonawcy został dokonany we wrześniu 2023 roku.

Ilustracja: Budimex

Ilustracja: Budimex