Pilkington Automotive Poland w Chmielowie optymalizuje koszty produkcji związane z zużyciem wody zdemineralizowanej

Źródło informacji: ifm electronic

Pilkington Automotive Poland w Chmielowie wdrożył rozwiązania oparte o AI by zwiększyć wydajność procesu produkcji szyb samochodowych.

Zoptymalizował koszty związane z zużyciem wody zdemineralizowanej poprzez jej opomiarowanie na każdym etapie procesu produkcji.

W polskich zakładach produkcyjnych Pilkington powstają szyby przeznaczone dla największych producentów samochodów na świecie, a także szyby do samochodów ciężarowych. Spółka jest właścicielem dwóch nowoczesnych zakładów produkcyjnych – fabryki w Sandomierzu oraz fabryki w Chmielowie.

Jak zauważa Adrian Pietruszewski, kierownik utrzymania ruchu w Pilkington, „jako firma bardzo dużą wagę przykuwamy do kwestii ochrony środowiska oraz dążenia do zeroemisyjności. Aby sobie pomóc w zbieraniu danych i zwiększeniu świadomości zużycia różnego rodzajów mediów postanowiliśmy wdrożyć wewnętrzny system monitoringu mediów. Jesteśmy zadowoleni z pierwszych efektów wdrożenia systemu ifm electronic – moneo|RTM. W chwili obecnej opomiarowywane są kolejne stanowiska myjek, a sam proces optymalizacji będzie kontynuowany”.

„Jedna jaskółka wiosny nie czyni, ale już teraz widzimy potencjał, jaki niesie za sobą automatyzacja poszczególnych procesów z oprogramowaniem moneo, które u nas się po prostu sprawdza” – dodaje.

Zastosowana aplikacja moneo|RTM daje olbrzymie możliwości odczytu danych w czasie rzeczywistym z zainstalowanych w infrastrukturze zakładu czujników monitorujących wybrane procesy technologiczne, jak również ich wizualizacji w personalizowanych pulpitach nawigacyjnych. Daje to użytkownikowi natychmiastowy wgląd w sam proces oraz umożliwia uzyskanie ważnych informacji odnośnie jego przebiegu, również w czasie przed wystąpieniem awarii”.

Jak to zrobiono?

Do systemu moneo|RTM poprzez wewnętrzną sieć IT podłączono master IO-Link z serii ALXXXX. Za opomiarowanie wody DEMI odpowiada przepływomierz ultradźwiękowy SU8020, który zapewnia dokładny pomiar przepływu medium, jak i jego temperatury. Zoptymalizowanym procesem zawiaduje sterownik, który na podstawie danych pozyskanych zarówno z czujnika przepływu, jak i kamer, zatrzymuje proces i wysyła informacje na panel HMI. Myjka jest przygotowana do następnego cyklu mycia.

Fot. Pilkington

Fot. Pilkington

Wynikiem wdrożenia tego rozwiązania było zmniejszenie poziomu zużycia wody i uzyskanie oszczędności wody demineralizowanej na poziomie 30-40%. Podczas wdrażania aplikacji wykryte zostały również nieszczelności w systemie doprowadzania – za to nadmierne zużycie wody odpowiadał jeden z niedomykających się zaworów instalacji.

Dariusz Kania, inżynier ds. aplikacji w ifm podkreśla, „firma Pilkington zwróciła się do nas z zapytaniem o dostarczenie aplikacji, która umożliwiłaby minimalizację strat i optymalizację procesu mycia szyb samochodowych w końcowym etapie ich produkcji. Kontrola procesu mycia przebiegała do tej pory półautomatycznie, zużycie wody było wysokie, a brak pełnej automatyki nie pozwalał na optymalizację zużycia tego medium. Dodatkowo klient pozbawiony był informacji o istnieniu ewentualnych dodatkowych strat wynikających z nieszczelności eksploatowanej instalacji”.

Obecnie Pilkington uruchamia kolejne moduły aplikacji moneo. Uruchomił moduł RTM, który analizuje stan techniczny silników (RTM), aby umożliwić w przyszłości zminimalizowanie przestojów na linii wynikających z niespodziewanych awarii napędów.

Obserwowany trend zmian już teraz wskazuje na zwiększenie zużycia napędu (zużycie łożysk), więc również tutaj, prędzej czy później, będą potrzebne konkretne działania. Brane jest również pod uwagę objęcie w przyszłości systemem moneo|RTM najważniejszych mediów i maszyn z innych obszarów produkcji.