Co wpływa na podjęcie decyzji o automatyzacji procesów produkcyjnych i logistycznych?

Co wpływa na podjęcie decyzji o automatyzacji procesów produkcyjnych i logistycznych?

23/05/2022
Autor:
|

Jeszcze nie tak dawno analiza kosztów i korzyści związanych z automatyzacją produkcji wyglądała jak tradycyjna struktura arkusza Excel, w której firmy uwzględniały elementy obejmujące średni okres eksploatacji i koszty konserwacji w porównaniu z elementami, takimi jak oszczędność pracy i wzrost wydajności. Rozmowy sprzedażowe z potencjalnymi klientami rozwiązań zwykle skupiały się na trzech pytaniach:

  • w jaki sposób firmy mogą konkurować z rynkami zagranicznymi, zmniejszając koszty pracy lub liczbę pracowników, przekazując oszczędności przez swoje łańcuchy dostaw?
  • czy roboty przemysłowe przewyższają produktywność pracowników, którzy potrzebują przerw i pracują w znacznie krótszym cyklu dobowym?
  • czy systemy zrobotyzowane wykażą widoczną poprawę bezpieczeństwa i ochrony w miejscu pracy?

W miarę jak przemysłowy internet rzeczy przekształcił się w określoną potrzebę biznesową, nabywcy zaczęli bardziej interesować się możliwościami robotów i ich infrastrukturą bezpieczeństwa. Rosnące zaawansowanie systemów zrobotyzowanych oznaczało, że kupujący potrzebowali większej pomocy w podejmowaniu decyzji. Miało to miejsce zwłaszcza, gdy pandemia COVID-19 wywołała potrzebę w pełni zautomatyzowanych systemów, które mogłyby przejąć niektóre zadania, ratując ludzi przed wirusem.

Z biegiem czasu analiza zwrotu z inwestycji przesunęła się z dużej koncentracji na ilościowych kosztach maszyn i konserwacji na rozważenie jakościowych aspektów systemu zrobotyzowanego, takich jak wyższy poziom umiejętności wymaganych we wdrażaniu i utrzymywaniu procesu IT. Nie wystarczy już uzasadnienie nominalnych kosztów maszyny. Teraz firmy muszą mieć odłożone znaczne środki finansowe na wszystkie te czynniki związane z systemem informatycznym – koszty ogólne, konserwację i elementy operacyjne – zanim w ogóle rozważą inwestycję w automatyzację.

Dawniej przy zakupie zainteresowanie robotami koncentrowało się prawie wyłącznie na ciężkich operacjach i kosztach konserwacji tych urządzeń. Teraz jest to trochę bardziej skomplikowane, bo o zakupie robota decydują także niematerialne koszty i korzyści. Obejmują one m.in: jak przyciągać i zatrzymywać wysokiej jakości pracowników, jak zapewniać pracownikom bezpieczeństwo w miejscu pracy i poza nim, jak zapewnić bezpieczeństwo punktów końcowych, szczególnie w przypadku zdalnej zmiany miejsca pracy, jak być przygotowanym na kryzysy i przewidywać je.

Czy w takim razie zapomniano o „zwykłych” obliczeniach? Czy kryzys wywołany pandemią posegregował pewne wartości?

Namacalne koszty zmienne obejmują robociznę, energię, materiały, bieżącą konserwację i dostawy produkcyjne. Koszty niematerialne obejmują koszty szkoleń i zarządzania, a także kwestie ergonomiczne oraz kwestie dobrego samopoczucia i bezpieczeństwa pracowników. Wymiernymi korzyściami są m.in. wzrost wydajności, wyeliminowanie zwolnień i zmniejszenie kosztów pracy. Korzyści niematerialne obejmują poprawę komunikacji, zmniejszenie zapasów w toku poprzez łączenie operacji oraz zwiększenie bezpieczeństwa i retencji pracowników.

Firmy chcą również wiedzieć, czy opłacałoby się zainwestować więcej w autonomiczne roboty, które wykonują przyziemne zadania, przekierowując tym samym pracowników do większej liczby projektów o wysokiej wartości, czy też kupującemu lepiej służyłyby roboty współpracujące, w których ludzie i roboty współpracują ze sobą? Wszystkie te i podobne decyzje dotyczą celów biznesowych kupującego, jego sytuacji, potrzeb, budżetu, wielkości miejsca pracy i tak dalej.

Ci, którzy odnieśli sukces, zdają sobie sprawę, że w transakcji sprzedaży biorą udział trzy strony: dostawca automatyki, operator/inżynier maszyny i zarząd firmy. Zarówno inżynier, jak i zarząd mają własne spojrzenie na zakup robota, dlatego każdy z nich musi być zaangażowany w dyskusję. Dla zarządu zawsze istotne będą pożądane rezultaty. Osoba, która wychodzi i zajmuje się tematem automatyzacji produkcji musi dokładnie zająć się różnymi problemami, aby uzasadnić koszty swojej inwestycji.

Dlaczego klient kupuje maszynę? Czego chcą od narzędzia? Jakimi procesami ma zająć się maszyna? Jakie są ich główne cele?

Większa wydajność i niższe koszty pracy znajdują się na szczycie większości list, ale dzisiejsi pracodawcy również szukają maszyn, które szybko wpływają na wynik ich działalności również w inny sposób. Obejmują one zwiększenie retencji pracowników (zwłaszcza w przypadku dzisiejszej siły roboczej), utrzymanie stabilności siły roboczej i pracę z dostosowanym, łatwym w użyciu rozwiązaniem. Jest to szczególnie ważne dla kupujących po raz pierwszy, którzy również cierpią z powodu zaangażowania wymaganego przez automatyzację.

Przyszłość automatyzacji pogarsza obliczenia zwrotu z inwestycji w automatyzację, ponieważ firmy mają do czynienia z szerszą gamą robotów, od stosunkowo prostych autonomicznych robotów mobilnych AMR po bardziej wyrafinowane roboty współpracujące i roboty wykorzystujące do sterowania system wizyjny. Każda maszyna zapewnia inne korzyści i spełnia inne potrzeby. Roboty współpracujące kooperują z ludźmi, roboty AMR są zwykle wykorzystywane do przyziemnych zadań autonomicznych, podczas gdy roboty sterowane systemem wizyjnym są bardziej elastyczne i wydajne – i znacznie droższe. Niektóre systemy zrobotyzowane mogą wymagać większych inwestycji początkowych, ale mogą szybko zrównoważyć koszty zarówno technologii, jak i procesu integracji.


Dziękujemy, że przeczytałaś/eś nasz artykuł do końca. Obserwuj nas także w Wiadomościach Google.

Jeśli spodobał Ci się artykuł i uważasz, że prezentowane przez nas treści są ciekawe i wartościowe – udostępnij dalej swojej społeczności. Dziękujemy.