Koleje Dolnośląskie rozbudowały zaplecze techniczne do obsługi i serwisowania taboru

|
Źródło informacji: ALSTAL Grupa Budowlana

W Legnicy zakończyła się rozbudowa zaplecza technicznego do obsługi i serwisowania taboru spółki Koleje Dolnośląskie. W nowoczesnym budynku znalazło się pięć torów przejazdowych o długości łącznej ok. 600 metrów.

Nowy budynek został dobudowany do już istniejącej hali serwisu taboru kolejowego. Pierwsza część budynku jest dwukondygnacyjna. Na parterze, znajduje się myjnia automatyczna o powierzchni pond 1000 m2
i długości ok. 120 metrów, a na piętrze zlokalizowano pomieszczenia biurowo-socjalne.

Kolejną część budynku stanowi hala napraw, gdzie wykonano trzy stanowiska serwisowe – przejazdowe, ułożone na kanałach serwisowych o łącznej długości ponad 300 metrów. Trzecia część obejmuje pomieszczenia techniczne, magazynowe i warsztatowe oraz halę tokarki podtorowej.

Na dachu hali zamontowano panele fotowoltaiczne oraz urządzenia wentylacji i klimatyzacji. Wokół obiektu, na powierzchni ponad 22 000 m2, powstały bocznice kolejowe, utwardzone place manewrowe, parkingi i tereny zielone. Powierzchnia całkowita wybudowanego budynku wynosi 6598,33 m2, a kubatura aż 67105 m3.

Na terenie inwestycji powstała także wiata magazynowa wysokiego składowania, stacja paliw ze zbiornikami podziemnymi dla tankowania pojazdów spalinowych oraz dwa stanowiska odfekalniania. Oba budynki posadowione są na palach żelbetowych. Obiekt wyposażony jest w nowoczesną technologię odciągu spalin, dwie suwnice oraz stanowisko laserowego pomiaru kół.

W ramach infrastruktury podziemnej wykonano zbiorniki retencyjne o pojemności 200 m3 oraz podziemne zbiorniki p.poż i technologii myjni. W ramach infrastruktury zewnętrznej wykonano trakcję kolejową, ściany oporowe. Generalnym wykonawcą inwestycji była firma ALSTAL Grupa Budowlana.

Fot. ALSTAL

Fot. ALSTAL