Bridgestone i Michelin wspólnie podejmują dyskusję na temat roli odzyskiwanej sadzy w kształtowaniu bardziej zrównoważonego rozwoju mobilności

|
Źródło informacji: Bridgestone

Bridgestone Corporation i Michelin Group, przedstawią wspólne podejście do obiegu materiałów i dążenia do zwiększenia wykorzystania odzyskiwanej sadzy z opon. Wspólna prezentacja będzie miała miejsce podczas konferencji Smithers Recovered Carbon Black Conference w Amsterdamie już 22 listopada.

Szacuje się, że każdego roku miliard opon na całym świecie osiąga końcowy okres swojej użyteczności. Wiele z wyzwań technicznych związanych z wykorzystaniem materiałów pochodzących z recyklingu i odzysku z opon wycofanych z eksploatacji zostało dobrze opracowanych, ale nadal istnieją inne bariery utrudniające osiągnięcie obiegu materiałów na skalę niezbędną do stworzenia bardziej zrównoważonego ekosystemu mobilności. Obecnie mniej niż 1 proc. sadzy wykorzystywanej na całym świecie w produkcji nowych opon pochodzi z recyklingu zużytych produktów. Wynika to m.in. ze słabej sieci odzysku i ponownego wykorzystania sadzy.

Recykling sadzy daje możliwość zmniejszenia zależności przemysłu oponiarskiego od petrochemikaliów poprzez zastąpienie części tradycyjnej sadzy zrównoważoną i bardziej ekologiczną alternatywą. Dodatkowo, zastosowanie odzyskanej sadzy w nowych oponach zmniejsza emisję CO2 nawet o 85 proc. w porównaniu do materiałów pierwotnych.

Podczas konferencji, obie firmy przedstawią plan działania mający na celu promowanie i zwiększenie wykorzystania odzyskanej sadzy w nowych oponach i innych produktach z gumy. Do osiągnięcia tego celu potrzebna będzie współpraca z interesariuszami z branży oponiarskiej. W związku z tym Michelin i Bridgestone dążą do nawiązania współpracy z różnymi podmiotami, w tym innymi producentami opon, dostawcami sadzy, partnerami zajmującymi się pirolizą i nowo powstającymi firmami technologicznymi, aby przyspieszyć postępy i zwiększyć podaż odzyskiwanej sadzy.

„Zwiększenie wykorzystania odzyskanej sadzy w oponach ma kluczowe znaczenie dla realizacji wizji Bridgestone dotyczącej zrównoważonej mobilności” – powiedział Jakob Ronsholt, wiceprezes ds. strategii i transformacji, Bridgestone w regionie Europy, Bliskiego Wschodu, Indii i Afryki i dodaje – „Wspólnie z Michelin i innymi partnerami możemy nadać tempo tej ważnej inicjatywie i zwiększyć nasze wysiłki zmierzające do redukcji emisji CO2 i rozwoju produkcji z materiałów w pełni odnawialnych i zrównoważonych.”

„Od lat toczą się dyskusje na temat różnych ograniczeń i przeszkód, które uniemożliwiają branży oponiarskiej wykorzystanie surowców pochodzących z recyklingu lub odzysku w znaczących ilościach” – powiedział Sander Vermeulen, wiceprezes ds. recyklingu produktów gumowych wycofanych z eksploatacji w Michelin. „Uznaliśmy, że nadszedł czas, aby przestać dyskutować i aktywnie przyczynić się do znalezienia rozwiązań, które pozwolą całej branży stać się bardziej zrównoważoną poprzez zwiększenie jej zdolności do zastosowania materiałów pochodzących z recyklingu lub odzysku z opon wycofanych z eksploatacji. Cieszę się, że znaleźliśmy w Bridgestone partnera, który podziela naszą wizję i razem zapraszamy interesariuszy w całym łańcuchu produkcyjnym opon i wyrobów z gumy do udziału w dążeniu do obiegowego wykorzystywania materiałów” – dodaje.

W ramach wspólnej inicjatywy BridgestoneMichelin poprowadzą prace nad opracowaniem dokumentu, który nakreśli rolę branży oponiarskiej w osiągnięciu gospodarki zamkniętej. W 2022 roku firmy opublikują białą księgę, w której przedstawią wymagania techniczne, charakterystykę i proponowane rozwiązania mające na celu zwiększenie udziału odzyskanej sadzy w nowych oponach.