Sanok Rubber przejął fińską Grupę Teknikum za 46,7 mln euro

|
Źródło informacji: Sanok Rubber
Kategoria: Wiadomości z kraju

Dostawca elementów gumowych i gumowo-metalowych został właścicielem 100% udziałów fińskiej Grupy Teknikum. Transakcja o wartości około 200 mln zł została sfinansowana z kredytu inwestycyjnego i środków własnych.

– Przejęcie Teknikum wpisuje się w nasze cele strategiczne umocnienia w obszarze non-automotive i dywersyfikacji asortymentu oraz grup odbiorców. Mniej więcej połowa działalności Teknikum w ogóle nie pokrywa się z naszą dotychczasową aktywnością, a doświadczenie i silna obecność naszej fińskiej spółki w branży przemysłowej otwierają nowe możliwości wzrostu wartości dla akcjonariuszy Sanok Rubber – komentuje Piotr Szamburski, CEO Grupy Sanok Rubber Company.

Grupa Teknikum Yhtiöt Oy prowadzi działalność wytwórczą w Finlandii (cztery zakłady produkcyjne) i na Węgrzech (jeden zakład produkcyjny), posiada również spółkę handlową w Niemczech. Przychody Grupy Teknikum za okres 12 miesięcy (listopad 2022 – październik 2023) miały wartość około 69 mln EUR (około 300 mln zł), a zysk na poziomie EBITDA około 7 mln EUR (ponad 30 mln zł). To około 20% przychodów i wyniku EBITDA Grupy Sanok Rubber osiągniętych w roku 2023.

Oferta produktowa Teknikum obejmuje specjalistyczne węże przemysłowe m.in. do systemów oczyszczania stosowanych w przemyśle wydobywczym, mieszanki gumowe, wyroby formowe z gumy, silikonu i tworzyw sztucznych do zastosowań technicznych oraz rozwiązania do ochrony urządzeń przemysłowych przed zużyciem i korozją.

Ostateczna cena nabywanych udziałów Teknikum została ustalona w oparciu o wartość przedsiębiorstwa przejmowanej spółki (Enterprise Value), która wynosi 46,7 mln EUR (około 200 mln zł) z zastosowaniem przewidzianych w umowie korekt dotyczących poziomu kapitału obrotowego i zadłużenia netto, wyliczonych na podstawie skonsolidowanych sprawozdań finansowych sporządzonych dla celów zamknięcia transakcji. Sanok Rubber sfinansował akwizycję ze środków dostępnych w ramach kredytu inwestycyjnego (20 mln euro) oraz ze środków własnych.

– Mamy przestrzeń do kolejnych przejęć komplementarnych podmiotów, dających potencjał do tworzenia wartości dodanej w ramach Grupy Sanok Rubber dzięki dalszej dywersyfikacji portfela produktowego, rozwojowi geograficznemu sprzedaży czy dzięki wykorzystaniu synergii w zakresie know-how, zgodnie z kierunkami strategicznego rozwoju Grupy Sanok Rubber na lata 2022-2024 – wskazuje Piotr Szamburski, CEO Grupy Sanok Rubber Company.

Na koniec grudnia Grupa Sanok Rubber posiadała 123 mln zł gotówki, a jej wskaźnik długu netto do EBITDA spadł do rekordowo niskiego poziomu 0,2.

Źródło fot. Sanok Rubber

Źródło fot. Sanok Rubber