Endress+Hauser podsumowuje rok 2023: stabilny wzrost i nowe kierunki rozwoju

|
Źródło informacji: Endress+Hauser

Na corocznej konferencji prasowej w szwajcarskim Reinach włodarze firmy ogłosili także, że rośnie sprzedaż w całej Grupie Endress+Hauser – w ubiegłym roku odnotowano wzrost aż o 11%. Firma rozpoczęła 2023 rok z rekordowo wysokim wolumenem zamówień. Podczas gdy dynamika gospodarcza spowolniła w drugiej połowie roku, Endress+Hauser osiągnęło lepsze wyniki niż oczekiwano. Bardzo silny był organiczny wzrost sprzedaży, którego nie dotknęły wahania walutowe oraz zmiany na niektórych rynkach.

Największym rynkiem były Stany Zjednoczone, które wyprzedziły Chiny oraz Niemcy. Wskaźnik rentowności sprzedaży (ROS) wzrósł o 0,6 punktu procentowego – do 14,4%, zaś dochód netto poprawił się o 14,5% – do 408,7 mln euro. Co istotne, po raz pierwszy dane finansowe Endress+Hauser nie uwzględniają wpływu rodzinnych strategicznych zasobów finansowych firmy.

Spółka w roku 2023 zwiększyła sprzedaż i liczbę zamówień – odpowiednio o 19,4% i 9,1% w stosunku do roku 2022. Konsekwentnie i z sukcesami rozwijała działalność serwisową oraz sprzedaż online, która stanowi już 19% ogólnej sprzedaży firmy. Lider branży aparatury kontrolno-pomiarowej planuje dalszy rozwój, wykorzystując m.in. odblokowanie środków unijnych na inwestycje związane z infrastrukturą wodno-ściekową. Dobre wyniki osiągnęła również cała Grupa.

Zanotowane przez polski oddział wzrosty to kontynuacja dobrej biznesowej passy. W stosunku do roku 2021, sprzedaż zwiększyła się o 30%, a liczba zamówień – o 32%. Zysk netto spółki w 2023 roku wyniósł 15 434 660,37 zł. Stanowił 6,3% udziału w sprzedaży i przekroczył zakładaną wartość zgodnie z aktualną polityką cenową grupy Endress+Hauser.

– W 2023 roku konsekwentnie realizowaliśmy naszą strategię biznesową, opartą na zrównoważonym rozwoju wszystkich grup produktowych oraz usług serwisowych i projektowych. Wzrosty sprzedaży asortymentu zawdzięczamy przede wszystkim projektom instrumentacyjnym, częściowo pozyskanymi jeszcze w 2022 roku. Z kolei w przypadku biznesu projektowego znaczący wzrost sprzedaży nastąpił mimo niższej liczby zamówień. Wynikała ona z mniejszej liczby projektów dostępnych na rynku, co z kolei spowodowane było głównie wstrzymanym finansowaniem z Unii Europejskiej – wyjaśnia Maciej Sieczka, prezes zarządu Endress+Hauser Polska.

2023 rok upłynął również pod znakiem dużego wzrostu liczby zamówień i usług sprzedanych w ramach serwisu. Efektem był m.in. zakup przez spółkę kolejnej, mobilnej stacji kalibracyjnej, umożliwiającej wsparcie jeszcze większej liczby klientów na miejscu instalacji firmowego oprzyrządowania.

Jak na lidera branży przystało, firma aktywnie uczestniczyła w istotnych dla niej wydarzeniach. Polski oddział spółki zaprosił swoich klientów na pierwszą międzynarodową konferencję naukową – Global Customer Forum w Bazylei. Poświęcona była transformacji energetycznej i zrównoważonemu rozwojowi. Firmowi eksperci oraz zaproszeni goście swoją wiedzą i doświadczeniem dzielili się na ponad 50 konferencjach, targach i seminariach. W ramach działań edukacyjnych firma m.in. wzmocniła współpracę z Politechniką Wrocławską i, oprócz realizacji praktyk dla studentów, prowadził kurs: „Pomiary ilościowe i jakościowe z wykorzystaniem technologii Industry 4.0” na kierunku „Mechatronika Przemysłowa” na studiach podyplomowych.

Jakie perspektywy rozwojowe będą szczególnie istotne dla Endress+Hauser w 2023? – Spodziewamy się dalszego wzrostu w małych projektach, tak zwanych Small Solutions. Klienci coraz mocniej stawiają również na nasze kompleksowe rozwiązania projektowane pod kątem ESG, czyli pełnego i wygodnego raportowania energetycznego przedsiębiorstw, do którego firmy są w coraz większym stopniu zobowiązane przepisami prawa. Jesteśmy też gotowi na ponowne zwiększenie naszej obecności w branży wodno-ściekowej. Tradycyjnie jest ona dość mocno uzależniona od finansowania zewnętrznego, więc wraz z odblokowaniem środków unijnych należy się spodziewać nowych inwestycji. Patrzymy na ten obszar z dużym optymizmem, jak z resztą na cały rok 2024 – podsumowuje Maciej Sieczka.