Grupa MOL zaprezentowała fabrykę zielonego wodoru w Százhalombatta

Autor:
|
Źródło informacji: Grupa MOL

Fabryka zielonego wodoru w Százhalombatta, z 10-megawatową jednostką elektrolizy stworzoną przez Plug Power, będzie produkować około 1600 ton czystego, neutralnego pod względem emisji dwutlenku węgla zielonego wodoru rocznie.

Inwestycja o wartości 22 milionów euro zmniejszy ślad węglowy Rafinerii Dunajskiej o ponad 25 000 ton dwutlenku węgla rocznie.

Nowa technologia stopniowo zastąpi proces produkcji oparty na gazie ziemnym, który obecnie odpowiada za jedną szóstą całkowitej emisji dwutlenku węgla przez Grupę MOL.

Zakład rozpocznie produkcję w drugiej połowie 2024 roku. MOL będzie wykorzystywać zielony wodór przede wszystkim we własnej sieci do produkcji paliw.

Sprzęt do elektrolizy wykorzystujący energię elektryczną ze źródeł odnawialnych do rozkładu wody na wodór i tlen dostarczyła firma Plug Power.

Inwestycja jest zgodna ze strategią korporacyjną SHAPE TOMORROW Grupy MOL, której celem jest uczynienie regionu bardziej zrównoważonym, konkurencyjnym i samowystarczalnym.

Grupa już planuje budowę kolejnych zakładów produkcji zielonego wodoru w Rijece i Bratysławie.

Fot. MOL

Fot. MOL