Renault, Veolia i Solvay łączą siły, by prowadzić w obiegu zamkniętym recykling metali z akumulatorów

|
Źródło informacji: Veolia

Konsorcjum jest przykładem nowego rodzaju współpracy w zakresie łańcucha wartości akumulatorów elektrycznych w celu oszczędzania zasobów, zmniejszania emisji CO2 oraz wytworzenia wartości.

Zważywszy na fakt, że liczba pojazdów elektrycznych jeżdżących po naszych drogach powinna wzrosnąć na świecie z 10 milionów w 2020 r. do ponad 100 milionów do roku 2030, ciągły i odpowiedzialny dostęp do metali z akumulatorów stanowi kluczowe wyzwanie.

W tym kontekście trzej partnerzy mają ambicje utworzyć pewne i zrównoważone źródło zaopatrzenia w strategiczne metale do akumulatorów, takie jak kobalt, nikiel i lit. Aby osiągnąć ten cel, przedsiębiorstwa planują oprzeć się na odpowiedniej wiedzy na każdym etapie łańcucha wartości – od zbiórki akumulatorów kończących cykl życia, przez demontaż, następnie pozyskanie i oczyszczanie metali – usprawniając istniejące procesy mechaniczne i hydro-metalurgiczne recyklingu akumulatorów. Dzięki połączeniu najnowocześniejszych technologii przygotowanych przez Solvay oraz Veolię, strategiczne metale zostaną pozyskane i oczyszczone do postaci o wysokim stopniu czystości i będą gotowe do ponownego użycia przy produkcji nowych baterii. Wcześniej odzyskiwane były w formie przeznaczonej wyłącznie do zastosowania metalurgicznego; nowy proces w obiegu zamkniętym przyczyni się do redukcji w przyszłości śladu środowiskowego akumulatorów do pojazdów elektrycznych.

Trzej partnerzy już aktywnie zaangażowali się w etap eksperymentalny, w tym wdrożenie pilotażowej fabryki we Francji, na skalę przed-przemysłową, zdolnej do pozyskania i oczyszczenia metali znajdujących się w akumulatorach na końcu cyklu życia.

Grupa Renault ma globalne podejście do cyklu życia akumulatorów: od naprawy w celu przedłużenia ich życia w samochodzie, przez rozwijanie wtórnego zastosowania do przechowywania energii, aż do wprowadzenia systemu odbioru i recyklingu akumulatorów. Dziś możemy z dumą wzmocnić nasze zaangażowanie na rzecz środowiska łącząc siły z firmami Veolia i Solvay. W kontekście rosnącej mobilności elektrycznej, naszym celem jest wdrożenie innowacyjnych rozwiązań recyklingu, niskowęglowych, w celu otwarcia ścieżki do zrównoważonego zaopatrzenia w strategiczne metale do akumulatorów. Razem wykorzystamy naszą obecność w całym ekosystemie elektrycznym w Europie w celu zdobycia mocnej pozycji na strategicznym rynku metali do akumulatorów oraz wytworzenia wartości wychodzących poza samochody, zadeklarował Luca de Meo, dyrektor generalny Renault.

Ze względu na szeroki wachlarz ryzyk środowiskowych przed którymi stoi świat, przejście na rozwiązania ekologiczne jest rzeczą pilną. Wraz z Grupą Renault, która dołącza do Veolia i Solvay, wspólnie robimy krok do przodu, w stronę rozwiązań w obiegu zamkniętym, aby oszczędzać zasoby naturalne. Pokazuje to jak współpracujące firmy mogą przygotować i wdrożyć nowe rozwiązania, które poprawiają nasze środowisko i odnawiają gospodarkę, skomentował Antoine Frérot, dyrektor generalny firmy Veolia.

recykling metali z akumulatorow