Dassault Systèmes wprowadza „Sustainable Innovation Intelligence”, rozwiązania do oceny cyklu życia produktu

|
Źródło informacji: Dassault Systèmes

Dassault Systèmes ogłosił wprowadzenie „Sustainable Innovation Intelligence„, rozwiązania do oceny cyklu życia produktu, które umożliwia firmom zminimalizowanie negatywnego wpływu produktów, materiałów i procesów na środowisko oraz przyczynia się do rozwoju gospodarki o obiegu zamkniętym. Dostępne w ramach platformy 3DEXPERIENCE chmurowe rozwiązanie obejmuje cały łańcuch wartości i w unikalny sposób integruje bazę ecoinvent zawierającą dane o ponad 18 000 procesach przemysłowych i rolniczych, w ramach wirtualnego projektowania, rozwoju produktu, inżynierii produkcji, operacji i logistyki.

„Wspólne budowanie stabilnej gospodarki wymaga przekształcenia procesu zrównoważonej innowacyjności, od wydobycia surowców po ich wykorzystanie, ponowne użycie i recykling” – powiedziała Florence Verzelen, wiceprezes wykonawczy ds. przemysłu, marketingu i zrównoważonego rozwoju w Dassault Systèmes. „W obszarach produkcji, infrastruktury i architektury miejskiej oraz w naukach przyrodniczych, doświadczenia data science, które łączą możliwości LCA z technologią wirtualnych bliźniaków, oferują firmom nowe sposoby tworzenia innowacji poprzez ocenę, jak ich decyzje wpływają na zasoby naturalne, ekosystemy i zdrowie. Poprzez naszą platformę 3DEXPERIENCE chcemy pomóc firmom przyczynić się do realizacji Dekady działań Organizacji Narodów Zjednoczonych i jednocześnie skutecznie prosperować.”

Wiele firm pracuje nad ograniczeniem emisji zgodnie z wiedzą naukową na temat klimatu i dąży do stworzenia bardziej cyrkularnych modeli biznesowych do roku 2030 poprzez przeprojektowanie linii produktów i systemów produkcyjnych. Jednak większość rozwiązań biznesowych dostępnych obecnie na rynku nadal koncentruje się na pomiarze śladu pozostawionego przez gospodarkę do tej pory. Aby wprowadzić przełomowe, zrównoważone innowacje, firmy muszą włączyć zasady ekoprojektu do głównego nurtu myślenia o swoich przyszłych produktach i procesach, zanim jeszcze dojdzie do jakiegokolwiek oddziaływania na środowisko w świecie rzeczywistym. Wirtualne światy dają taką możliwość.

Łącząc dane LCA z technologią wirtualnych bliźniaków, „Sustainable Innovation Intelligence” umożliwi specjalistom LCA, projektantom przemysłowym, inżynierom produktu i produkcji tworzenie cykli życia o obiegu zamkniętym. Będzie to możliwe dzięki wczesnemu określaniu wymagań w zakresie zrównoważonego rozwoju i ich wspólnej realizacji na wszystkich etapach projektowania, rozwoju produktu i inżynierii produkcji. Rozwiązanie integruje dostawy materiałów, projektowanie, produkcję, logistykę, sprzedaż, marketing i zarządzanie wycofaniem z eksploatacji, zapewniając wgląd w czasie rzeczywistym, co pozwala zespołom na identyfikację problemów lub wprowadzanie ulepszeń praktycznie przed podjęciem działań, a także zapewnia możliwość śledzenia zmian i niezawodność.

„Sustainable Innovation Intelligence” opiera się na bazie danych inwentaryzacji cyklu życia produktu opracowanej przez ecoinvent, stowarzyszenie non-profit, którego zbiory danych mierzą i dostarczają informacji na temat zasobów naturalnych pobieranych ze środowiska, zanieczyszczeń uwalnianych do wody i gleby, emisji uwalnianych do powietrza, produktów wymaganych w innych procesach oraz produktów ubocznych, a także odpadów wytwarzanych w różnych sektorach na poziomie globalnym i regionalnym.

„Nasze partnerstwo z Dassault Systèmes jest pierwszą współpracą z firmą software’ową, w której nasza baza danych jest wykorzystywana już na wczesnym etapie procesów inżynierii produktu i produkcji do oceny zrównoważonego rozwoju” – powiedziała Emilia Moreno Ruiz, Interim Director, ecoinvent Association. „LCA dostarcza metryki potrzebne do oceny wpływu na środowisko w całym cyklu życia produktu. Zintegrowanie ich z technologią wirtualnych bliźniaków otwiera nowe możliwości, pozwalające na zajęcie się ich znaczeniem już na wczesnym etapie.”