PKP Cargo wypracowało zysk ponad 100 mln zł netto w pierwszych 9 miesiącach tego roku

|
Źródło informacji: PAP MediaRoom

Grupa wypracowała w I-III kw. 2023 r. 4,17 mld zł przychodów z tytułu umów z klientami. Tegoroczny wynik oznacza wzrost rok do roku o 9%. Pierwsze 9 miesięcy tego roku, to zysk netto 102 mln zł, i jest znaczącym wzrostem w porównaniu do analogicznego okresu z roku poprzedniego, kiedy odnotowano stratę w wysokości 4,7 mln zł. Ten pozytywny rezultat świadczy o znacznym poprawieniu się sytuacji finansowej grupy w porównaniu do tego samego okresu w roku poprzednim.

Jak komentuje Dariusz Seliga, prezes PKP Cargo – „Działając wciąż w bardzo wymagających warunkach rynkowych, co ma istotny negatywny wpływ na osiągane parametry przewozowe we wszystkich grupach towarowych, koncentrujemy się na podnoszeniu efektywności działalności biznesowej i kontroli kosztów” „Grupa koncentruje się na poprawie rentowności biznesu, po trzech kwartałach 2023 r. marża EBITDA wyniosła 20,3 proc., co oznacza wzrost rok do roku o 4 p.p.” – dodaje.

W listopadzie 2023 roku grupa uruchomiła terminal multimodalny Zduńska Wola – Karsznice, strategiczną inwestycję o wartości przekraczającej 128 mln zł. Terminal, zajmujący obszar 13 hektarów, charakteryzuje się zdolnością przeładunkową ocenianą na 500 tysięcy jednostek multimodalnych rocznie. Inwestycja stanowi istotny element rozbudowy i optymalizacji działań grupy, umożliwiając efektywne operacje logistyczne w zakresie różnych form transportu.

„Terminal zapewni kompleksową obsługę połączeń kontenerowych na Nowym Jedwabnym Szlaku, łącząc go z portami bałtyckimi oraz całym regionem środkowoeuropejskim” – komentuje Dariusz Seliga.

Do końca trzeciego kwartału 2023 roku grupa przetransportowała 62 mln ton ładunków, co stanowi spadek o 18% w porównaniu do analogicznego okresu z poprzedniego roku. Praca przewozowa osiągnęła poziom 16,9 mln tonokilometrów (tkm), co oznacza redukcję o 16%. Te dane wskazują na zmiany w skali działalności przewozowej grupy w analizowanym okresie, mogące być rezultatem różnych czynników wpływających na rynek transportowy.

W pierwszych trzech kwartałach 2023 roku grupa PKP CARGO zainwestowała łącznie 1 284,6 mln zł, co oznacza znaczący wzrost o 765 mln zł w porównaniu z analogicznym okresem w roku 2022. Łączne nakłady na tabor w tym okresie, uwzględniając leasing, sięgnęły 1 082,6 mln zł, co stanowi 84,3% ogółu inwestycji realizowanych przez grupę. Dane odzwierciedlają intensyfikację działań inwestycyjnych grupy, szczególnie w obszarze modernizacji i rozbudowy floty transportowej.