W Siedlcach powstanie Branżowe Centrum Umiejętności – będzie rozwijać kadry kolejowe

Autor:
|

PKP Intercity, Związek Pracodawców Kolejowych oraz Miasto Siedlce tworzą Branżowe Centrum Umiejętności, którego celem będzie kształcenie kadr sektora kolejowego. Do końca czerwca 2026 roku ośrodek przeszkoli 460 osób. Budżet projektu wyniesie 13,5 mln zł.

Branżowe Centra Umiejętności (BCU) to ośrodki kształcenia, które łączą pracodawców ze szkołami i uczelniami. Zapewniają w ten sposób wymianę doświadczeń i pomagają przyszłym kadrom zdobywać wiedzę. BCU kształcą młodzież, dokształcają dorosłych, podnoszą kwalifikacje nauczycieli, a dzięki partnerstwu z przedstawicielami branż ułatwiają dostęp do najnowocześniejszych technologii. BCU w Siedlcach przy Zespole Szkół nr 6 będzie ośrodkiem kształcenia kadr sektora kolejowego.

Krzysztof Mamiński, prezes zarządu PKP SA, prezes Związku Pracodawców Kolejowych, podkreślał, że jego firma wspiera zrównoważony rozwój sektora związanego z koleją i docenia rolę kształcenia przyszłych kolejarzy.

„Chętnie przyłączyliśmy się do budowania Branżowego Centrum Umiejętności. To dla nas bardzo ważne, aby wspierać system edukacji naszym unikalnym doświadczeniem i dzielić się praktyczną wiedzą z przyszłymi kadrami. Inwestycje w branżową edukację – to inwestycje w przyszłość kolei” – przekonywał Krzysztof Mamiński.

Umowa partnerska, powołująca do życia Branżowe Centrum Umiejętności, została zawarta między Miastem Siedlce, Związkiem Pracodawców Kolejowych oraz PKP Intercity. BCU w Siedlcach będzie zaawansowanym technologicznie ośrodkiem kształcenia, szkolenia i egzaminowania kadr w branży transportu kolejowego, w dziedzinie interoperacyjności systemu kolei. Ośrodek będzie przygotowywać kadry do czterech zawodów: technik transportu kolejowego, technik pojazdów kolejowych, technik elektroenergetyk transportu szynowego, mechanik pojazdów kolejowych. Druga umowa o objęcie przedsięwzięcia wsparciem z planu rozwojowego została podpisana przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji oraz Miasto Siedlce.

Artur Resmer, członek zarządu PKP Intercity, podkreślał, że BCU w Siedlcach pozwoli nie tylko zachęcić uczniów do wyboru ścieżki kariery na kolei, ale także przekwalifikować osoby z innych zawodów – zwłaszcza tych pośrednio związanych z transportem kolejowym.

„Szczególnie liczmy na dorosłych, którzy będą mogli ukończyć kurs zawodowy i uzyskać takie same kwalifikacje, jakie uczniowie nabywają w systemie szkolnym, a następnie potwierdzić je zewnętrznym egzaminem. To ważny element naszej strategii rozwoju i przede wszystkim misja, by jak najlepiej wykształcić kadry przyszłości” – dodał Artur Resmer.

Siedlecki BCU zostanie wpisany do systemu oświaty pod koniec 2024 roku. Do 30.06.2026 roku zostanie w nim przeszkolonych 460 osób, w tym: 320 dorosłych, 92 uczniów i studentów, 48 nauczycieli kształcenia zawodowego.

Wsparcie BCU przez PKP Intercity i Związek Pracodawców Kolejowych (ZPK) będzie obejmowało działania o charakterze edukacyjno-szkoleniowym, integrująco-wspierającym, innowacyjno-rozwojowym i doradczo-promocyjnym.

W związku z zaplanowanymi szkoleniami, w wymiarze 1881 godzin, PKP Intercity – jako partner projektu – oddeleguje do BCU pracowników merytorycznych, którzy będą odpowiadać za opracowanie programów szkoleń oraz prowadzenie zajęć. Spółka PKP Intercity będzie wspierana przez Związek Pracodawców Kolejowych. Przedstawiciele PKP Intercity oraz ZPK zostaną powołani także do Rady BCU.

Uczestnicy kursów i szkoleń otrzymają branżowy certyfikat umiejętności lub zaświadczenie o ukończeniu szkolenia branżowego, które będą certyfikowane przez ZPK oraz BCU.