Elektroniczna Wymiana Danych (EDI) w motoryzacji – Co to takiego?

Elektroniczna Wymiana Danych (EDI) w motoryzacji – Co to takiego?

04/05/2019
Artykuł promocyjny
|

Dzisiaj  producenci części samochodowych stają przed dużym wyzwaniem, aby dostosować się do wysokich wymogów jakie stawiają przed nimi OEM. Odpowiedzią na te wymogi jest EDI Data Interchange.

Elektroniczna  Wymiana Danych (EDI) – Co to takiego ?

EDI – jest to  elektroniczna  wymiana dokumentów biznesowych między systemami informatycznymi partnerów handlowych przy minimalnej interwencji człowieka.

Dzięki EDI  dochodzi do istotnego skrócenie cyklu zamówienie-sprzedaż-fakturowanie-dostawa- zapłata oraz uzyskania znacznych oszczędności.
Data Interchange twórca OFTP i OFTP2  oraz niekwestionowany lider wśród dostawców zadedykowanego rozwiązania EDI dla sektora automotive spełniające potrzeby firmy  dziś i jutro.  Jest wiarygodnym dostawcą  z 30-letnim doświadczeniem , czego potwierdzeniem jest wiele tysięcy zadowolonych klientów na całym świecie. Zatrudniamy i zatrzymujemy najlepszych specjalistów , którzy obsługują  klientów na najwyższym poziomie 24/7. Członkostwo w ODETTE, AIAG i GALIA pozwala nam stosować  najlepsze praktyki biznesowe.

Co zyskamy wdrażając EDI Data Interchange?

Przede wszystkim  oszczędność czasu i pieniędzy poprzez eliminację wielokrotnego wprowadzania danych. Redukcja błędów, bezpieczne  transakcje,  zwiększenie dokładności w fakturach, zamówieniach i ich procesowaniu. Optymalizacja wymaganego poziomu zapasów u partnerów handlowych.  Przyspieszony zostaje obieg pieniężny, dzięki czemu zwiększa się  kapitał  obrotowy. Efektywny łańcuch dostaw, który pozwala zdobyć  trwałą  przewagę  konkurencyjną.

Oferujemy bezproblemową wymianę dokumentów handlowych pomiędzy producentami samochodów i ich łańcucha dostaw Tier1, Tier2Tier3.  Koszty poniesione na EDI Data Interchange przewyższają  korzyści, jakie wynikają z tego dla całej firmy

Największe korzyści mogą nastąpić  w dziale  księgowości, ale też  w innych. Pracownicy są  bardziej produktywni i skupiają się  na zwiększaniu wartości i rentowności firmy.

Wdrażając EDI Data Interchange masz gwarancję , że Twój projekt jest  w dobrych rękach. Pomagamy naszym klientom  na każdym etapie wdrożenia zaczynając od dokładnej analizy problemów  i potrzeb  firmy.  Następnie implementujemy system  zgodnie z wcześniejszą  analizą  dostosowywując   funkcjonalności systemowe pozwalające spełniać  Twoje cele  strategiczne, a kończąc na szkoleniu ostatecznych  użytkowników systemu i zapewnienie wsparcia serwisowego dostosowanego do wymagań firmy.

Więcej informacji o firmie Data Interchange i o naszych rozwiązaniach można znaleźć na stronie www.datainterchange.com/pl
Aby lepiej zrozumieć wartość rozwiązań EDI , skontaktuj się z nami :  sales.pl@datainterchange.com