Ferrpol Bracia Matuszewscy – obróbka metali na potrzeby przemysłu

Ferrpol Bracia Matuszewscy – obróbka metali na potrzeby przemysłu

27/05/2015
Autor:
|
www.ferrpol.com.pl

Dzięki inwestycjom w nowoczesny park maszynowy w ostatnich latach Ferrpol znacznie rozszerzył asortyment swoich usług i produktów. Pozwala to na kierowanie oferty do najbardziej rozwojowych branż, takich jak: motoryzacja, energetyka czy lotnictwo.

Motto, jakim kieruje się firma od początku swojego istnienia, sformułowane jest w jej Misji: „spółka Ferrpol działa w przekonaniu, że usatysfakcjonowani klienci oraz pracownicy są fundamentalną wartością firmy i gwarancją jej sukcesu”.

Przedsiębiorstwo mające siedzibę w Rawiczu, w województwie wielkopolskim, specjalizuje się w dostarczaniu wysoko przetworzonych i obrobionych mechanicznie komponentów metalowych dedykowanych dla wielu branż przemysłu – motoryzacyjnego, maszynowego, hydraulicznego, rolniczego – oraz podzespoły do maszyn budowlanych i kolejnictwa

Ich głównymi odbiorcami są czołowe światowe koncerny, głównie z Europy Zachodniej, w tym m.in. z Niemiec, Francji, Holandii czy Hiszpanii.

Ponadto zakład produkuje zintegrowane systemy zabezpieczeń gazowych przeznaczone na rynek krajowy. Nowością w ofercie Ferrpolu są prasy do tłoczenia oleju na zimno z nasion roślin oleistych – rzepaku, słonecznika, lnu, soi itp. Dedykowane są one dla klientów zarówno w Polsce, jak i za granicą. W sumie w portfolio zakładu znajduje się ponad dwa tysiące różnego typu detali z żeliwa, stali i aluminium.

 

Po pierwsze, klient
Pierwszorzędną kwestią w realizacji kolejnych kontraktów jest ścisła współpraca z klientami. Jest tak m.in. z tego względu, że każdy z nich cechuje się własną specyfiką i wymaga indywidualnego podejścia. W związku z tym ustalenie wszelkich warunków współpracy, zarówno handlowych, jak i technicznych, jest niezmiernie istotne. „Proces ofertyzacji odbywa się na podstawie dokumentacji rysunkowej, specyfikacji technicznych oraz norm przedstawionych przez klienta. Na tej podstawie omawiane są indywidualne wymagania odbiorcy, procedury odbioru jakościowego, warunki techniczne wykonania i odbioru, a także minima logistyczne dopasowane optymalnie do wielkości produkcji. Ten ostatni aspekt ma dla naszej firmy duże znaczenie, gdyż produkujemy elementy zarówno niskoseryjnie (kilka sztuk na dostawę), jak i średnioseryjnie (kilkadziesiąt tysięcy w roku) – opowiada Maciej Szulc, kierownik działu marketingu i sprzedaży Ferrpol Bracia Matuszewscy sp. z o.o. i dodaje: – Dlatego też kluczowe znaczenie ma precyzyjne określenie wymagań klienta, w szczególności w stosunku do jakości materiałów, z jakich ma być wykonany dany element, zwłaszcza jeśli chodzi o materiały typu żeliwo lub staliwo. Wszelkie niedomówienia i niedopatrzenia w tym zakresie mogą negatywnie wpłynąć na funkcjonalność wyrobu i jego zgodność z przeznaczeniem. Z tych względów niezwykle istotna jest ścisła współpraca z odbiorcą, głównie techniczna i technologiczna, na każdym etapie wdrażania produkcji.

Dzięki takiemu podejściu Ferrpol z optymizmem może patrzeć w przyszłość. I to pomimo złożonej obecnie sytuacji na rynkach międzynarodowych. „W naszej ocenie sytuacja nie jest do końca jasna. Istnieje wiele zagrożeń, ale dobrze zarządzane przedsiębiorstwa mają swoje szanse. Myślę, że tego typu przedsiębiorstwem jest Ferrpol” – stwierdza Maciej Szulc.

Firmę tworzą ludzie
„Filozofię działalności Ferrpolu najlepiej oddaje treść Misji naszej firmy: «Spółka Ferrpol działa w przekonaniu, że usatysfakcjonowani i zadowoleni klienci oraz pracownicy są fundamentalną wartością firmy i gwarancją jej sukcesu». Klienci są naszymi partnerami, łączą nas wieloletnie relacje. Załoga i pracownicy są natomiast fundamentem, na którym budujemy te relacje. Tak naprawdę firmę tworzą ludzie i to od nich najwięcej zależy. To ich pasja, zaangażowanie oraz wiara w powodzenie stanowią o wartości przedsiębiorstwa i jego sukcesie” – podkreśla Maciej Szulc.

W związku z tym Ferrpol – oprócz wielu inwestycji materialnych, m.in. w park maszynowy – podejmuje również długofalowe działania mające na celu rozwój swojej kadry. Ich elementem jest organizacja szeregu szkoleń dla załogi firmy. Jednocześnie przedsiębiorstwo w celu kształcenia kolejnych pracowników współpracuje ze szkołą średnią, a także organizuje praktyki i staże dla uczniów oraz studentów.

Czy wiesz, że…
Jednym z oferowanych przez Ferrpol produktów jest szybkozamykający zawór klapowy MAG 2000. Jest to zawór odcinający, pełnoprzelotowy, stalowy o zwartej, jednobryłowej konstrukcji, sterowany impulsem elektrycznym, a w sytuacjach awaryjnych reagujący automatycznie i natychmiast, dzięki czemu pewnie i skutecznie odcina dopływ gazu do instalacji. Otwarcie zaworu może nastąpić tylko ręcznie (świadoma interwencja obsługi lub nadzoru danej instalacji, która poprzedzona jest lokalizacją i naprawą uszkodzonej instalacji gazowej). Istnieje również możliwość ręcznego zamknięcia zaworu.
Produkowany jest on w średnicach od DN 20 do DN 100 na ciśnienie PN 6, dla zakresu temperatur od –20°C +60°C, przeznaczony do montażu na zewnątrz i wewnątrz budynku. Spełnia wymagania dyrektywy UE 97/23//WE i norm PN–EN 736-1:1998, PN–EN 736-2:2001, PN–EN 12266-1:2012, PN–EN 12570:2002.
Zawór MAG 2000 jest elementem wykonawczym Zintegrowanego Systemu Zabezpieczeń Gazowych przeznaczonym do pomiaru stężeń gazów wybuchowych, np. metanu, propanu-butanu oraz toksycznych, takich jak tlenek węgla. Służy również do sterowania urządzeniami zapewniającymi bezpieczeństwo w użytkowaniu odbiorników i instalacji gazowych (sterowanie zaworami, wentylacją itp.).
Znajduje on swoje zastosowanie w obiektach przemysłowych, gospodarczych, większych obiektach mieszkalnych oraz wszędzie tam, gdzie zarówno do ogrzewania, jak i do celów technologicznych stosowane są paliwa lub inne substancje, które na skutek awarii urządzeń zagrażają wybuchem lub zatruciem. Bardzo dobrze nadaje się do zastosowania w kotłowniach, garażach, dużych kuchniach (w hotelach, restauracjach), halach przemysłowych ogrzewanych promiennikami gazowymi lub nagrzewnicami oraz w obiektach związanych z transportem i dystrybucją gazów.

Metamorfoza parku maszynowego
W ramach usług dla przemysłu Ferrpol wykonuje m.in. toczenie, wierceniefrezowanie w trzech, czterech i pięciu pełnych osiach. Wykonywane są one na maszynach CNC o zakresach pracy do maks. 2 500 mm (operacje toczenia) i maks. 1600×1600×1400 mm (w wypadku frezowania).

Firma ma możliwość wykonywania rowków wpustowych oraz wyważania statycznego i dynamicznego. „Nasza przewaga konkurencyjna opiera się na zastosowaniu najnowszych rozwiązań maszynowych, pozwalających na maksymalną redukcję liczby operacji technologicznych, a także na zastosowaniu specjalistycznych, precyzyjnych narzędzi skrawających oraz dedykowanych bardzo dokładnych przyrządów mocujących.

Gwarantują one powtarzalność wymiarową oraz stabilność procesu produkcyjnego. Jednocześnie duże znaczenie w naszym przypadku ma długoletnia kooperacja w zakresie wszelkiego rodzaju powłok ochronnych i obróbki powierzchniowej – mówi Maciej Szulc i dodaje: – Takie kompleksowe podejście umożliwia spełnienie oczekiwań naszych klientów. Wyróżnia nas na rynku i buduje pozytywny wizerunek”.

ferrpol1_PP_27

M.in. dzięki inwestycjom w nowoczesny park maszynowy Ferrpol w ostatnich latach diametralnie zmienił swój asortyment. Wcześniej producent z Rawicza oferował obróbkę mechaniczną detali o niewielkim stopniu skomplikowania oraz detale małe i średniej wielkości. Obecnie firma rozszerzyła ofertę o elementy średnie i duże, w większym stopniu przetworzone technologicznie. „Metamorfoza oferowanych usług wiązała się także ze zmianą parku maszynowego oraz wykorzystaniem nowoczesnych rozwiązań technologicznych umożliwiających konkurowanie na rynku w tym zakresie – podkreśla kierownik działu marketingu i sprzedaży.

– Zarząd firmy postanowił zrealizować cel, jakim jest oferowanie usług obróbki skrawaniem dla wysoko przetworzonych elementów. Z tym faktem związane jest inwestowanie w park maszynowy, który sprosta takim zadaniom. W efekcie, dzięki nowoczesnym obrabiarkom, nasi klienci są pewni, że powierzając nam wykonanie usługi, otrzymają produkty zgodne z oczekiwaniami. Co roku Ferrpol inwestuje w nowoczesne obrabiarki pod projekty klientów lub wymienia istniejący park maszynowy. Planując inwestycje, kierujemy się przede wszystkim jakością i możliwościami obrabiarki, a nie ceną”.

Pod względem rozwoju infrastruktury, zwiększającym możliwości zakładu w Rawiczu, duże znaczenie ma planowana w dłuższej perspektywie kolejna rozbudowa. Rozwój w tym zakresie można uznać za jeden z podstawowych elementów działania firmy. Wskazuje na to fakt, że tylko w roku 2014 zakład Ferrpolu powiększony został o nowy magazyn, a także izbę pomiarów detali wielkogabarytowych, wyposażoną w maszynę pomiarową wenzel o zakresie pomiarowym 5000×3000×2000 mm. Oprócz tego firma uruchomiła drugi zakład produkcyjny oraz zakupiła nowe centra obróbcze, w tym pięcioosiowe dwupaletowe centrum tokarsko-frezarskie marki Mazak i630 o przestrzeni roboczej 1000×1000×900 mm.

Czy wiesz, że…
W swojej dotychczasowej działalności Ferrpol zrealizował szereg projektów stanowiących duże wyzwanie technologiczne. Jednym z nich był trzyletni kontrakt na dostawy komponentów do przekładni ślimakowych napędzających kolektory słoneczne na farmie fotowoltaicznej w Kalifornii. By móc sprostać wymogom techniczno-jakościowym, stworzono dedykowaną linię technologiczną składającą się z nowych obrabiarek produkcji japońskiej, specjalistycznej myjki ultradźwiękowej oraz znakowarki do kodów 3D. Dodatkowo zainwestowano w specjalistyczne przyrządy pomiarowe. Dzięki temu w czasie trwania kontraktu firma z Rawicza wyprodukowała 65 tys. kompletów.

Nowe projekty
Istotnym elementem strategii Ferrpolu jest ukierunkowanie na poszukiwanie i wykorzystywanie w swoim działaniu zarówno nowoczesnych technik produkcji, jak i oryginalnych rozwiązań technologicznych. Obecnie dział badawczo-rozwojowy firmy pracuje m.in. nad wprowadzeniem na rynek nowych wyrobów, przede wszystkim w zakresie detali wielkogabarytowych o skomplikowanej konstrukcji, wymagających precyzyjnych narzędzi obróbczych oraz oprzyrządowania technologicznego.

„Taki sposób działalności doprowadził do uzyskania przez nas kilku patentów na terenie RP, które znalazły zastosowanie w naszych produktach i technologiach. Wśród nich wymienić należy zawory gazowe, tłumiki drgań do narzędzi skrawających, prasę do tłoczenia oleju na zimno z nasion roślin oleistych. Chciałbym podkreślić, że jako firma kładziemy duży nacisk na rozwój poprzez innowacje. Dlatego też z pewnością znaczenie nowatorskich rozwiązań w naszych produktach będzie rosło. Spowoduje to kolejny wzrost konkurencyjności naszej spółki” – argumentuje Maciej Szulc.

W związku z nastawieniem Ferrpolu na udoskonalanie swoich produktów firma postawiła na wykorzystanie nowoczesnych technik wytwarzana. Ściśle współprace z firmą STN Systech, która jest generalnym przedstawicielem japońskiego koncernu Mitsubishi Carbide Tools na Polskę Północno-Zachodnią i Zachodnią oraz oferuje najnowsze światowe rozwiązania w zakresie systemów mocowania i aplikacji technologicznych. Umożliwia to ciągły dostęp do nowoczesnych rozwiązań związanych z obróbką skrawaniem.

„Naszym własnym projektem, który umożliwia podnoszenie poziomu konkurencyjności firmy w stosunku do innych, jest wdrożony i opatentowany tłumik drgań do zastosowania w korpusie narzędzia skrawającego. Rozwiązanie to pozwala na wydłużenie czasu pracy ostrza skrawającego w materiale oraz na podniesienie parametrów skrawania – stwierdza Maciej Szulc i dodaje: – Umożliwia nam ono rozwinięcie tej konstrukcji poprzez zastosowanie specjalnych narzędzi do obróbki wysoko wydajnej. Dzięki połączeniu naszej myśli technicznej z narzędziami specjalistycznymi mamy szansę na oferowanie bardziej wydajnej technologii”.

To nastawienie umożliwia firmie realizowanie kolejnych kontraktów mających bezpośredni wpływ na jej rozwój. Obecnie Ferrpol rozpoczyna nowy projekt, obróbkę statorów silników elektrycznych. W jego ramach producent z Rawicza będzie odpowiedzialny za cały łańcuch dostaw, począwszy od zakupu odlewów w odlewni hinduskiej, poprzez obróbkę, mycie, utrzymywanie i zarządzanie magazynem gotowych wyrobów i ich dostawę do klienta.

„Kontrakt jest znaczący, gdyż już w pierwszym roku wygeneruje ok. 10% sprzedaży rocznej naszej spółki. Z uwagi na rozmiar tego projektu ma on duży wpływ na naszą firmę, ponieważ wymaga przeorganizowania niektórych wydziałów produkcyjnych oraz zwiększenia powierzchni magazynowej. Od strony maszynowej przewidywana jest inwestycja w nową obrabiarkę o polu obróbczym 800×800×700 mm oraz w maszynę do mycia po obróbce. Ponadto konieczne jest zaprojektowanie i wykonanie dedykowanych oprzyrządowań technologicznych, gwarantujących długotrwałą stabilność mocowania” – mówi kierownik działu marketingu i sprzedaży.

 

90% na eksport
„W swej strategii dużą wagę przykładamy do dywersyfikacji portfela klientów oraz produktów. Dlatego też nasze towary trafiają do wielu branż przemysłowych, w tym m.in. do przemysłu motoryzacyjnego i kolejnictwa. Dostarczamy komponenty do napędów maszyn budowlanych, silników wysokoprężnych, silników elektrycznych, komponenty techniki sprzęgłowej, a także elementy przekładni napędowych maszyn rolniczych, części hydrauliki siłowej do wózków widłowych, komponenty do napędów wind i schodów ruchomych oraz bardzo skomplikowane elementy napędów przekładni turbin wiatrowych – stwierdza Maciej Szulc i dodaje: – Współpraca z naszymi odbiorcami na charakter długofalowy i wieloletni. W naszej ocenie jest to najbardziej optymalne rozwiązanie dające wymierne korzyści obu stronom. Tylko długotrwałe relacje biznesowe przyczyniają się do rozwoju przedsiębiorstwa i jego oferty”.

Dzięki szerokiemu wachlarzowi produktów i usług firma może kierować swoją ofertę do kolejnych branż, w których planowane i realizowane są różnego typu inwestycje. Obecnie obszarami o największym potencjale rozwojowym dla Ferrpolu są branże związane z energetyką, zarówno konwencjonalną, jak i ekologiczną, a także transport lotniczy i kolejowy oraz tradycyjny dla producenta z Rawicza przemysł motoryzacyjny. W tych obszarach rynku firma wciąż poszukuje partnerów biznesowych.

Odbiorcami wyrobów i usług spółki są przede wszystkim firmy takie jak: KTR Kupplungstechnik, GKN Walterscheid, Hasse&Wrede, Kettler, Tenneco, DANA Automocion SA, Paulstra (grupa Hutchinson), ThyssenKrupp Aufzugswerke, ThyssenKruppElevator, Eickhoff, Zollern, a także ABB Polska, Brembo Polska, Knott Polska, Fabryka Przekładni Kątowych Starosielski. W strukturze sprzedaży Ferrpolu eksport ma 90% udziału. Jednocześnie w działaniach firmy zauważalny jest wzrost znaczenia rynku krajowego, spowodowany rozwojem polskiego przemysłu.

Duże znaczenie dla możliwości rozwojowych firmy ma dążenie do tego, by jej portfolio składało się w głównej mierze z komponentów o wysokim stopniu przetworzenia i skomplikowania, o znacznym zapotrzebowaniu ilościowym. „Z jednej strony gwarantują one wymagany poziom przychodów, z drugiej strony zaś podnoszą konkurencyjność naszej firmy. Szczególne znaczenie mają w tym przypadku elementy o większych gabarytach (1000–2500 mm), o skomplikowanej konstrukcji, wysoko przetworzone, przeznaczone do bardzo odpowiedzialnych maszyn i urządzeń. Wymagają one bardzo dobrego zaplecza technologicznego i narzędziowego, dużej wiedzy technologów i operatorów oraz urządzeń pomiarowych najwyższej światowej klasy. Tego typu komponenty obrazują możliwości i potencjał naszej firmy” – podkreśla Maciej Szulc.

Czy wiesz, że…
„Nasze wyroby cechują się bardzo wysokimi dokładnościami i wąskimi tolerancjami wymiarowymi, mają duży zakres obróbki oraz skomplikowaną konstrukcję. Z tego powodu konieczne jest stosowanie wysokiej klasy narzędzi skrawających znanych światowych producentów oraz precyzyjnych systemów mocowania detali do obrabiarki. Ponad 60% naszych wyrobów produkowana jest z odlewów żeliwnych, które kupujemy w odlewniach w Polsce, w Czechach, w Niemczech, w Chinach i w Indiach. Rocznie przerabiamy ok. 8 tys. t odlewów. Obróbka żeliwa jest trudniejsza od obróbki stali i wymaga określonej, specjalistycznej wiedzy i organizacji produkcji” – mówi Maciej Szulc, kierownik działu marketingu i sprzedaży Ferrpol Bracia Matuszewscy sp. z o.o.