|
Źródło informacji: Bosch Rexroth

ACTIVE Cockpit 5.0 to interaktywne oprogramowanie, które dostarcza przejrzystych danych dotyczących produkcji oraz ich wizualizacji. Narzędzie łączy także różne rozwiązania IT, takie jak planowanie produkcji, zarządzanie danymi jakościowymi oraz wysyłanie e-maili, z funkcjonalnością maszyn i zakładów.

Rozwiązaniee to może być używane w wielu obszarach. Niedawno interfejs tego narzędzia został udoskonalony i rozszerzony zgodnie z opiniami użytkowników. Przeprojektowane podstawowe oprogramowanie zapewnia więcej miejsca na treść oraz umożliwia szybszą i bardziej dogodną interakcję cyfrową w hali produkcyjnej.

Rosnąca presja konkurencyjna zmusza firmy do ciągłego zwiększania efektywności oraz wprowadzania usprawnień technicznych i organizacyjnych. Oprogramowanie ACTIVE Cockpit 5.0 zapewnia niezbędną do tego celu przejrzystość i sprawną interakcję w hali produkcyjnej. Zaprojektowane z myślą o dużych ekranach dotykowych, łączy ono procesy produkcyjne i system informatyczny przedsiębiorstwa z ludźmi. Jest łatwe w obsłudze i nie wymaga dużych nakładów pracy administratora.

Umożliwia pracownikom działów produkcyjnych szybszy, łatwiejszy i lepiej ukierunkowany dostęp do odpowiednich informacji. Zintegrowane aplikacje i interfejsy pomagają w wykrywaniu obszarów, które można by ulepszyć, a komunikacja między aplikacjami sprawia, że odpowiednie dane są wysyłane we właściwe miejsce, co pozwala uniknąć strat i błędów.

W celu ułatwienia użytkownikom orientacji i kontroli oprogramowanie ACTIVE Cockpit 5.0 zostało wyposażone w zaawansowane funkcje nawigacji po stronach, sekcję „Ulubione” oraz kontekstowe paski narzędzi i „chmurki”. Dzięki nowej koncepcji nawigacji treść jest lepiej widoczna na ekranie i dostępna w sposób bezpośredni. Zakładki można definiować jednym kliknięciem, a następnie wybierać za pomocą systemu nawigacji po stronach lub ustawiać jako strony startowe.

Dodatkowe opcje rozmiarów siatki o proporcjach 16:9 pozwalają umieścić jeszcze więcej widgetów na ekranie startowym. Inna funkcja umożliwia wyświetlanie informacji o widgetach w formie półprzezroczystej, a tym samym zapewnia lepszy dostęp wizualny do danych. Można ją aktywować dla wybranych użytkowników. Nowy typ widgetu o nazwie „Media” pozwala w dogodny sposób ładować, edytować i pozycjonować obrazy i filmy, a nowy odtwarzacz może odtwarzać treści w pętli ciągłej. Kolejnym udogodnieniem jest również funkcja wprowadzania uwag i notatek.

Oprogramowanie podstawowe ACTIVE Cockpit obejmuje moduły:

  • Dashboard (Konsola),
  • Administrator UI (Interfejs administratora),
  • Views (Widoki),
  • Meetings (Spotkania) i Notes (Uwagi),
  • a także funkcję Desklink umożliwiającą przesyłanie treści do interfejsu.

Ponadto na platformie dostępne są moduły dodatkowe, takie jak Lean Indicator (Uproszczony wskaźnik), Deviation Manager (Menedżer odchyleń) i App Diagram (Diagram aplikacji), które zapewniają niezbędną łączność z zapleczem.

Za pomocą tych modułów można rejestrować i śledzić incydenty dotyczące jakości i bezpieczeństwa oraz awarie, a także zarządzać nimi metodami cyfrowymi.

Można również konfigurować wskaźniki KPI i wyświetlać je w dogodnej postaci graficznej oraz analizować i przedstawiać razem z bieżącymi danymi. Uruchamianie tych modułów nie wymaga dodatkowych prac programistycznych, a ich konfiguracja jest łatwa i prosta.

Zainteresowani mogą zamówić wersję Trial 3M z licencją próbną na trzy miesiące.

Korzyści z implementacji rozwiązania:

  • zwiększona przejrzystość: natychmiastowy dostęp do kluczowych danych produkcyjnych i wskaźników KPI
  • usprawniona komunikacja: łatwa wymiana informacji i zarządzanie zadaniami w zespole
  • lepsza analiza danych: możliwość konfigurowania i wyświetlania wskaźników KPI w dogodnej postaci graficznej
  • wyższa wydajność: cyfrowe zarządzanie incydentami i awarie
  • oszczędność czasu i kosztów: łatwa konfiguracja i uruchamianie bez dodatkowych prac programistycznych