Autor:
|
www.remal.pl

Remal to firma z Konina, działająca na rynku od 1995 r. Spółka wchodzi w skład notowanych na GPW grup kapitałowych Impexmetal oraz Boryszew. Pierwsza z nich działa w sektorze metali nieżelaznych i łożysk, a w swoim portfolio ma blisko 30 firm krajowych i zagranicznych. Z kolei Boryszew działa w branżach chemicznej, metali nieżelaznych, automotive i ma spółki na trzech kontynentach. Remal od czasu powstania stale inwestuje w rozwój i poszerza swoją ofertę. Celem firmy jest odpowiadanie na każde zindywidualizowane i nietypowe zapytanie oraz dostosowanie usług dokładnie do tego, czego potrzebuje klient.

 
Jak wyjaśnia prezes firmy, Jerzy Gałek, Remal oferuje usługi i produkcję w branży metalowej. Na usługi składają się remontynaprawy urządzeń i linii produkcyjnych, w tym kampanijne remonty linii podczas postojów zakładów przemysłowych, odtwarzanie rysunkowych części zamiennych, a produkcja dotyczy wytwarzania konstrukcji metalowych, od prostych spawanych konstrukcji stalowych, po gotowe maszyny i urządzenia przygotowywane według dokumentacji klienta. Warto także wspomnieć o produkcji specjalistycznych opakowań drewnianych do pakowania taśm dla Aluminium Konin. W tym celu Remal zużywa rocznie ponad 4500 m3 tarcicy. Część tych opakowań jest poddawana obróbce fitosanitarnej. Jest to jednak obszar zamknięty, wyłącznie dla jednego klienta, a spółka nie produkuje opakowań na rynek.

Remal wytwarza także konstrukcje stalowe i aluminiowe mające zastosowanie w budownictwie przemysłowym oraz budowie maszyn i urządzeń. „Wykonujemy duże złożone konstrukcje stalowe, spawamy szyny aluminiowe dużych przekrojów, budujemy gotowe urządzenia, na przykład nożowe rozdrabniacze odpadu aluminiowego, rafinatory dla ciekłego aluminium, wykonujemy złożone rurociągi przeznaczone do transportu pyłów fluidalnych, belki wciągarek suwnic i wiele, wiele innych, drobniejszych przedmiotów” – wylicza Jerzy Gałek.

Spółka ma bogate doświadczenie zdobyte na wielu polach, bowiem do niedawna specjalizowała się w remoncie elektrolizerów (specjalnych pieców hutniczych do produkcji aluminium pierwotnego), pieców odlewni aluminium oraz urządzeń walcowniczych do produkcji płaskich wyrobów z aluminium. Zdobyte w ten sposób umiejętności i wiedza nadal przydają się podczas prac modernizacyjnych, stawiania nowych linii oraz kampanijnych remontów w branży papierniczej oraz olejowej.

W ofercie firmy Remal jest także relokacja maszyn i urządzeń, a za największy projekt tego typu jej prezes uznaje przeniesienie fabryki czekolady Nestlé z miejscowości York w Wielkiej Brytanii do Tarnowa Podgórnego. „Ostatnio wykonywaliśmy także bardzo ciekawą relokację w Aluminium Konin. Z jednego miejsca hali produkcyjnej w drugie przenieśliśmy linię spawania błamów walcowniczych i uczestniczyliśmy w jej rozruchu. Również dla wymienionej firmy przestawiliśmy miejscami duże suwnice transportowe”. Według prezesa firmy Remal jest kilka znaczących trudności i wyzwań wiążących się z wykonywaniem relokacji: „Dla naszej firmy to zapewne fakt, że zatrudniamy jedynie mechaników, zatem musimy kooperować z innymi firmami dla pozyskania niezbędnych kwalifikowanych pracowników w specjalnościach takich jak branża elektryczna, elektroniczna, napędów i sterowania, hydraulika, pneumatyka. Kolejnym problemem jest czas. Klient oczekuje dziś demontażu, jutro rozruchu linii, zatem prace powinny być prowadzone w ruchu ciągłym, co jest ograniczeniem samym w sobie. Kolejne trudności to niespodzianki, a te zawsze się pojawią. Gdy się demontuje złożoną maszynę na części w zakresie wcześniej niewykonywanym, to zawsze coś idzie nie tak, jak powinno. I na koniec klient oczekuje naszego udziału w rozruchu linii, a niekiedy nawet ponoszenia odpowiedzialności za jego efekt i dojście do poprzednich mocy produkcyjnych. Może to zatem prowadzić do nieporozumień i napięć”.

remal polski przemysl

PK Montaż instalacji i wyposażenia nowo wybudowanej stacji sprężarek


Najciekawsze projekty
Jakie są te największe lub najciekawsze projekty, które spółka zrealizowała do tej pory? Jerzy Gałek odpowiada, że było ich wiele: „To naturalne, gdy się pamięta, że Remal działa już ponad 20 lat. Na pewno należy wskazać okres współpracy z koncernem ALCAN – dla jednej z jego hut aluminium, zlokalizowanej w Wielkiej Brytanii, wykonaliśmy całość osprzętu do zbrojenia anod spiekanych elektrolizerów. Zadanie polegało na wykonaniu kilku tysięcy dużych elementów, a problemem technicznym było scalanie na drodze spawania w jednym takim elemencie materiałów: stal–stal, stal–aluminium, aluminium–aluminium, z wykorzystaniem płyt łączących aluminium–tytan–stal. Doskonała realizacja tego zadania zaowocowała zbudowaniem i dostarczeniem przez naszą firmę na Wyspy Brytyjskie 307 konstrukcji płaszczy katodowych elektrolizerów (konstrukcje stalowe o wymiarach 9600×5390×1680 mm i wadze 28 t)”. Kolejnym spektakularnym zadaniem była rozbiórka serii elektrolizy w Aluminium Konin. Praca polegała na demontażu wyposażenia dwóch hal produkcyjnych o długości ponad 500 m, wyburzeniu, wywiezieniu i pocięciu konstrukcji stalowych i aluminiowych blisko 200 pieców hutniczych. Zadanie realizowane było non stop przez blisko dwa lata. Z nowych projektów z pewnością na uwagę zasługują: modernizacja oszynowania elektrolizy chloru w Anwilu Włocławek, budowa pionowego odlewu półciągłego wlewków w Walcowni Metali „Dziedzice”, modernizacja urządzeń walcowniczych w Aluminium Konin.  Ponadto Remal od ponad roku wykonuje specjalistyczne rurociągi do transportu pyłów w fazie gęstej. Do zdobycia tego kontraktu spółka musiała się przygotować, kupując nowe wyposażenie produkcyjne, zmieniając organizację wydziału produkcyjnego i zdobywając niezbędne kwalifikacje.
 
Grunt to praca zespołowa
Firma Remal ma własne biuro konstrukcyjne i  kadrę doświadczonych  inżynierów. Ogółem zatrudnia ponad 100 pracowników; 19 osób zajmuje stanowiska nieprodukcyjne, w tym 10 to kadra inżynierska. Trzonem personelu wykonawczego są wieloletni pracownicy biorący udział w poprzednio realizowanych zadaniach. Są wszechstronni, doświadczeni i mogą samodzielnie prowadzić większość przyjętych do realizacji zadań. Kadrę inżynierską stanowią pracownicy młodzi i w średnim wieku, z praktycznym doświadczeniem w rozwiązywaniu problemów technicznych i w zakresie właściwej organizacji pracy. Są to specjaliści technolodzy i projektanci w obróbce skrawaniem metali, konstrukcji metalowych oraz budowy maszyn. „Praca jest tak zorganizowana, że kolejny nowy projekt przydzielany zostaje wskazanemu kierownikowi, a ten angażuje członków zespołu niezbędnych do rozwiązania problemu i uruchomienia produkcji oraz prowadzi projekt do końca. Zatem w jednym projekcie któryś z pracowników jest szefem, w innym, równolegle, członkiem zespołu. Kładziemy nacisk na pracę zespołową oraz delegowanie uprawnień” – wyjaśnia Jerzy Gałek.

remal polski przemysl

PK Statek MATIK z aluminium


 
Rynek krajowy na pierwszym miejscu
Według prezesa Remalu firma ma stabilną pozycję wśród konkurencji i wypracowała sobie sprawdzony już schemat działania na polskim rynku, na którym funkcjonuje wiele przedsiębiorstw o podobnym do jej profilu.  „W kapitalizmie nigdy nie działa się w próżni, zatem mamy konkurencję w każdym obszarze działania. Dobrze, bo to nas mobilizuje do ciągłego doskonalenia, podnoszenia umiejętności, zaspokajania potrzeb klientów, dostarczania im coraz lepszych i tańszych dóbr. Zajmujemy miejsce pomiędzy firmami małymi, prywatnymi i rodzinnymi a firmami o dużych możliwościach wytwórczych. Z małymi konkurujemy kompleksową, zaawansowaną technicznie usługą, wspomaganą doświadczeniem kadry inżynierskiej, a z dużymi – ceną, elastycznością i terminowością oraz perfekcyjną realizacją uzgodnień”.

Firma dobrze sobie radzi na rynku krajowym i na nim koncentruje wszystkie swoje siły. „Jest on wystarczająco szeroki i głęboki dla firm o takim potencjale jak Remal. Oceniam, że nie mamy niszowej oferty, która mogłaby zainteresować klienta spoza kraju, a wejście na rynki zagraniczne ze standardową propozycją obarczone jest zbyt wysokim ryzykiem i wygórowanymi kosztami. Na razie zostajemy w kraju. Jest tu co robić” – podsumowuje Jerzy Gałek.