Innowacyjne uzdatnianie wody w Audi oszczędza do 500 000 metrów sześciennych świeżej wody rocznie
Fot. Audi

Innowacyjne uzdatnianie wody w Audi oszczędza do 500 000 metrów sześciennych świeżej wody rocznie

22/03/2019

Firma uruchomiła nowe centrum zaopatrzenia w wodę serwisową w zakładzie w Ingolstadt. W połączeniu z istniejącą oczyszczalnią, około połowa ścieków produkowanych w zakładzie może być teraz poddana recyklingowi i poddana powtórnemu wykorzystaniu. W ten sposób Audi każdego roku oszczędza do 500 000 metrów sześciennych świeżej wody. Sercem centrum zaopatrzenia w wodę usługową jest tak zwany bioreaktor membranowy.

 
Woda jest niezbędna w całym procesie produkcyjnym samochodu, na przykład w lakierni.

„Dzięki innowacyjnemu systemowi oczyszczania ścieków zmniejszamy zapotrzebowanie na słodką wodę w produkcji w zakładzie w Ingolstadt o jedną trzecią”, mówi Rüdiger Recknagel, szef ochrony środowiska w AUDI AG. „Jednocześnie unikamy około 40% ścieków.” To podkreśla zaangażowanie producenta w zrównoważone wykorzystanie wody: w meksykańskim zakładzie w San José Chiapa Audi produkuje samochody bez ścieków od 2018 r., certyfikowane przez niezależnych ekspertów.

Zanim firma przywróci ścieki jako świeżą wodę użytkową do procesów produkcyjnych w zakładzie w Ingolstadt, jest przetwarzana w trzech etapach. Najpierw przechodzi przez proces chemiczno-fizyczny. To neutralizuje alkaliczne i kwaśne składniki i usuwa metale ciężkie, na przykład z lakierni. Następnie stosuje się bioreaktor membranowy. To podstawowy element uzdatniania wody. Tutaj woda produkcyjna jest mieszana ze ściekami sanitarnymi i uwalniana od składników organicznych. MBR usuwa bakterie i wirusy ze ścieków za pomocą drobnych porów. Audi podejmuje zatem uzdatnianie wody o krok dalej niż konwencjonalne oczyszczalnie ścieków, które nie stosują tego procesu. Wreszcie, odwrócona osmoza usuwa resztkowe sole. Oczyszczone ścieki są następnie zawracane do procesu produkcyjnego jako woda użytkowa.

Aby zaoszczędzić wody gruntowe, spółka coraz częściej wykorzystuje wodę deszczową do celów serwisowych w zakładzie w Ingolstadt. Woda deszczowa z ponad 450 000 metrów kwadratowych dachu i miejsca parkingowego jest gromadzona w podziemnych cysternach. W zależności od warunków pogodowych można wykorzystać do 260 000 metrów sześciennych wody deszczowej rocznie.

Długoterminowym celem firmy jest produkcja samochodów, które są neutralne pod względem CO2 i wolne od ścieków.