ID Logistics wdrożyło blisko 500 robotów w swoich centrach logistycznych na całym świecie

Autor:
|
Źródło informacji: ID Logistics

W roku 2023 operator logistyczny Grupa ID Logistics z powodzeniem wdrożył blisko 500 robotów w swoich magazynach na całym świecie, w tym również w Polsce. Jest to istotny krok w kierunku efektywności operacyjnej i nowoczesnych rozwiązań logistycznych.

Dwa lata wcześniej, w 2021 roku, Grupa ID Logistics wprowadziła globalną strategię CSR, opartą na trzech filarach skupionych na kwestiach społecznych, środowiskowych oraz wsparciu społeczności lokalnych. Jednym z dziesięciu głównych celów tej strategii jest obniżenie częstotliwości i ciężkości wypadków w miejscu pracy o 40% do 2027 roku w porównaniu do roku 2018. To zobowiązanie ukierunkowane jest na tworzenie bezpiecznych warunków pracy i poprawę stanu zdrowia pracowników, co stanowi istotny aspekt zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstwa.

Program robotyzacji „Roboost”, rozpoczęty dwa lata temu w firmie, doskonale wpisuje się w tę strategię. Jego głównym celem jest identyfikacja, testowanie i wdrażanie rozwiązań robotycznych, mających na celu poprawę ergonomii i warunków pracy.

Wdrożenia rozwiązań zrobotyzowanych objęły 9 krajów: Argentynę, Belgię, Brazylię, Francję, Holandię, Polskę, Hiszpanię, Tajwan i USA.

Zastosowanie robotów ma kluczowe znaczenie w usprawnianiu operacji logistycznych. Roboty skutecznie wspierają procesy przygotowywania zamówień, transportu, składowania i obsługi, co bezpośrednio przekłada się na zwiększenie efektywności w zarządzanych centrach dystrybucyjnych. Dzięki ich udziałowi, operacje logistyczne stają się bardziej precyzyjne, szybsze i ergonomiczne, co przyczynia się do optymalizacji całego łańcucha dostaw.

Przykłady wdrożeń robotów w centrach dystrybucyjnych na świecie:

  • Robot Pack Mover został z sukcesem wdrożony w dwóch magazynach we Francji. Stanowi automatyczne rozwiązanie do paletyzacji paczek o zróżnicowanych formatach, zdolne przygotować nawet do 12 palet odbiorczych. Dzięki systemowi przyssawek i zaawansowanej kamery, robot bezpośrednio przenosi paczki na palety. Jego wydajność obejmuje obsługę do 500 paczek na godzinę, eliminując konieczność bezpośredniego zaangażowania ludzi w ten proces.
  • Robot Six Axes został wdrożony w Stanach Zjednoczonych. Spełnia kluczową rolę w ułatwianiu procesu paletyzacji i jest wykorzystywany w co-packingu. Dzięki swoim 6 osiom obrotu, robot ten charakteryzuje się pełną elastycznością ruchu, co umożliwia mu dostosowanie do różnorodnych konfiguracji magazynu. Za pomocą rozwiązania ssącego przenosi paczki o wadze do 6 kg, co skutecznie zapobiega ich uszkodzeniom. Six Axes dedykowany jest do przygotowywania jednorodnych palet i może obsłużyć do 2000 paczek na godzinę. Jego zdolność do obsługi towarów dla branży dóbr konsumpcyjnych sprawia, że jest doskonale przystosowany do wymagań związanych z różnorodnymi produktami, oferując efektywne i precyzyjne rozwiązanie w obszarze logistyki.

Zautomatyzowane rozwiązania stosowane są także w magazynach w Polsce.

Jak opowiada Sławomir Rodak, R&D director, ID Logistics Polska – „W Polsce jednym z przykładów jest uruchomienie w tym kwartale nowego centrum dystrybucyjnego dla produktów odzieżowych we Wrocławiu, gdzie duża cześć zadań w procesie wykonywana jest przy użyciu robotów mobilnych (AMR), które zastępują znaczną część pracy ręcznej. Od 2020 w Mszczonowie pracujemy z wózkami AGV (ReachTruck), co pozytywnie wpływa na elastyczność obsługi oraz jakość, natomiast nowoczesny sorter wykorzystywany od 2021 roku w procesie e-commerce w jednym z naszych centrów dystrybucyjnych we Wrocławiu efektywnie sortuje przesyłki dla wielu klientów w kraju i zagranicą. Podobnie działa automatyzacja wewnętrznego przepływu dla procesów odzieżowych w magazynie w Strykowie”.

Korzystanie z robotów w środowisku magazynowym niesie ze sobą szereg korzyści. Wśród najistotniejszych wymienić można:

  • Odciążenie pracowników od monotonicznych zadań: Roboty skutecznie przejmują rutynowe czynności, umożliwiając pracownikom koncentrację na bardziej złożonych i wartościowych zadaniach.
  • Zapobieganie schorzeniom układu mięśniowo-szkieletowego: Dzięki automatyzacji powtarzalnych ruchów, roboty przyczyniają się do minimalizacji ryzyka wystąpienia schorzeń związanych z pracą na linii produkcyjnej.
  • Obniżenie wskaźnika wypadkowości: Zastosowanie robotów w procesach magazynowych przekłada się na redukcję liczby wypadków, co podnosi ogólne bezpieczeństwo pracy.
  • Skoncentrowanie pracowników na zadaniach o większej wartości dodanej: Roboty umożliwiają pracownikom skupienie się na zadaniach wymagających kreatywności i specjalistycznych umiejętności.
  • Dodatkowe szkolenia i nowe stanowiska pracy: W ramach podejścia Grupy do wsparcia rozwoju zawodowego pracowników, organizowane są szkolenia oraz tworzone nowe stanowiska związane z nadzorem nad pracą robotów, co sprzyja zdobywaniu nowych umiejętności.
  • Wzrost wydajności operacji logistycznych i skrócenie czasu obsługi zamówień: Korzystanie z robotów przyczynia się do efektywniejszych operacji logistycznych, skracając jednocześnie czas obsługi zamówień.

Integracja robotów w logistyce jest nie tylko synonimem postępu technologicznego i produktywności, ale też sposobem na poprawę komfortu pracy naszych pracowników i wprowadzenia ich do pełnienia nowych funkcji w firmie. W ten sposób podejmowane działania pozwalają nam tworzyć nowoczesny i dynamiczny wizerunek oraz przyciągać najlepsze talenty” –  dodaje Eric Hémar, prezes zarządu, Grupa ID Logistics.

Robot Pack Mover zainstalowany w centrum dystrybucyjnym we Francji / Fot. ID Logistics

Robot Pack Mover zainstalowany w centrum dystrybucyjnym we Francji / Fot. ID Logistics