Stena Recycling i BASF nawiązały współpracę w zakresie recyklingu akumulatorów do pojazdów elektrycznych

Źródło informacji: BASF Polska

BASF i Stena Recycling nawiązały współpracę w celu opracowania ulepszonych procesów produkcji czarnej masy. Celem jest osiągnięcie wysokich współczynników odzysku metali, takich jak lit, nikiel i kobalt. Rozwiązania te przyczynią się do rozwoju obiegu zamkniętego w europejskim rynku akumulatorów z pojazdów elektrycznych.

Sam proces recyklingu akumulatorów litowo-jonowych jest skomplikowany i wymaga zastosowania specjalistycznych technologii. Recykling akumulatorów litowo-jonowych rozpoczyna się od ich zbiórki i potem oceny. Następnie zużyte akumulatory są poddawane obróbce wstępnej, w wyniku której powstaje czarna masa. Czarna masa jest to mieszanina metali i innych substancji, która powstaje w wyniku mechanicznego rozdrabniania akumulatorów. W kolejnym etapie, w procesie chemicznym, z czarnej masy odzyskiwane są cenne metale, takie jak lit, nikiel, kobalt i mangan.

W ramach współpracy Stena Recycling będzie zajmowała się zbiórką zużytych akumulatorów i odpadów poprodukcyjnych, a następnie produkcją czarnej masy. Czarna masa będzie następnie przetwarzana w prototypowej rafinerii metali BASF w Schwarzheide.

Oba przedsiębiorstwa dążą do tego, aby w przyszłości model ten został wykorzystany w planowanej przez BASF komercyjnej hydrometalurgicznej rafinerii przetwarzającej materiał ze zużytych akumulatorów samochodów elektrycznych w Europie.

„Elektryfikacja dopiero się rozpoczęła i chcemy wesprzeć zrównoważone podejście do produkcji akumulatorów. Współpraca między podmiotami z branży będzie kluczowa dla skutecznej zielonej transformacji. Dzięki tej umowie Stena Recycling wzmacnia swoją pozycję jednego z wiodących partnerów w zakresie recyklingu w Europie, zarówno dla producentów akumulatorów, jak i dla przemysłu motoryzacyjnego” – opowiada Marcus Martinsson, Product Area Manager Batteries w Stena Recycling Group.

„Współpracując ze Stena Recycling, wzmacniamy możliwości BASF do zaoferowania rozszerzonej sieci gromadzenia i zbiórki baterii z silnym partnerem w krajach skandynawskich, tak abyśmy mogli rozszerzyć naszą ofertę rozwiązań indywidualnych i cyrkularnych dla producentów akumulatorów i pojazdów elektrycznych w Europie – powiedział dr Daniel Schönfelder, prezes działu katalizatorów BASF, który jest także odpowiedzialny za działalność firmy w zakresie materiałów akumulatorowych i recyklingu akumulatorów.

baterie samochodow elektrycznych