Electra uruchamia pilotażową instalację do produkcji żelaza o czystości 99% wykorzystując energię odnawialną

Autor:
|

Stal, fundament nowoczesnego świata, kształtuje nasze miasta, infrastrukturę i codzienne życie. Przemysł stalowy jako jeden z głównych emitentów CO2 stoi przed wyzwaniem dekarbonizacji, aby wspierać globalne przejście na gospodarkę niskoemisyjną. Każdego roku produkcja dwóch miliardów ton stali generuje dwie tony CO2 na każdą wyprodukowaną tonę stali, co wskazuje na pilną potrzebę zmian.

Produkcja stali, w 70% opiera się na metodach niezmienionych od setek lat, polega na topieniu rudy żelaza w piecach przy użyciu koksu przy prawie 1600 °C. Proces ten wymaga rudy żelaza wysokiej jakości, jednak jej dostępność z roku na rok maleje, co stawia branżę stalową przed ogromnym wyzwaniem. Tradycyjna produkcja stali i alternatywne podejścia do dekarbonizacji wymagają wysokogatunkowych rud powyżej 62% zawartości żelaza.

Technologia Electry wykorzystująca energię odnawialną, działająca w temperaturze 60°C, otwiera nowe możliwości wykorzystania rud żelaza o zawartości żelaza poniżej 55%. Firma wspierana przez Billa Gatesa i firmę Amazon, właśnie prezentuje przełom w produkcji czystego żelaza.

Wykorzystując zaawansowane procesy elektrochemiczne i hydrometalurgiczne, przekształca rudy żelaza niskiej jakości w żelazo o czystości ponad 99%. Dzięki temu procesowi, wyprodukowane czyste żelazo można bezpośrednio wprowadzać do pieców łukowych (EAF), które stanowią kluczowy element zrównoważonej produkcji stali, umożliwiając jej niskoemisyjność. Obecnie odpowiadają one za około 30% produkcji stali na świecie, i są głównie zasilane przez recykling złomu stalowego i żelaza uzupełnianego rudą, taką jak HBI (hot briquetted iron) i DRI (direct reduced iron). W połączeniu z odnawialną energią, zarówno proces wytwarzania czystego żelaza, jak i produkcja stali w EAF mogą być wolne od emisji.

Proces przyjmuje szeroki zakres rud, a główne zanieczyszczenia rudy żelaza, takie jak glin i krzemionka, są selektywnie rafinowane jako produkty uboczne. Pilotaż jest zaprojektowany do produkcji czystego żelaza w postaci płyt o wymiarach około 1 metra kwadratowego. Rudy żelaza do pilotażowego projektu dostarcza firma BHP, która jest wiodącym dostawcą żelaza dla branży stalowej.

Ruda żelaza jest znana z tego, że rozpuszcza się wolno i trudno jest utrzymać ją w roztworze podczas usuwania zanieczyszczeń. Proces elektrochemiczny stworzony przez amerykańską spółkę nie tylko przyspiesza rozpuszczanie rudy żelaza i utrzymuje żelazo w roztworze, ale także usuwa zanieczyszczenia, pozostawiając czysty, klarowny roztwór żelaza do elektroplaterowania. Proces usuwania zanieczyszczeń pozwala firmie wykorzystywać rudy niskogatunkowe, z których miliony ton zostały już wydobyte.

Źródło ilustracji: Electra

Źródło ilustracji: Electra