BASF uruchamia zautomatyzowane centrum badań nad katalizatorami i procesami
Fot. BASF

BASF uruchamia zautomatyzowane centrum badań nad katalizatorami i procesami

27/03/2019

BASF otworzył pionierskie centrum badawcze w Ludwigshafen. Pilotażowa instalacja, która ma być wykorzystywana do prac nad katalizatorami i procesami, podlegać będzie globalnej jednostce badawczej Process Research & Chemical Engineering (Badania Procesów i Inżynierii Chemicznej).

 
Obiekt wyposażony jest w wysoko zautomatyzowane eksperymentalne urządzenia do skutecznego opracowywania procesów i testowania nowych katalizatorów procesowych. Najważniejszymi elementami zmodernizowanego laboratorium jest modułowa konstrukcja urządzeń testujących, wykorzystanie technologii cyfrowych w celu lepszego obrazowania i zarządzania instalacją pilotażową oraz cyfrowe środowisko pracy.

Aby wdrożyć tę koncepcję, przearanżowano całe wnętrze 60-letniego budynku i przez ostatnie dwa lata prowadzono w nim prace modernizacyjne. Po otwarciu nowoczesnego zakładu badawczego na parterze, kontynuowana będzie renowacja piętra. Firma co roku inwestuje w ten złożony projekt kilka milionów euro.

Po zakończeniu modernizacji, co ma nastąpić w ciągu kilku lat, budynek będzie głównym centralnym ośrodkiem prac eksperymentalnych nad zautomatyzowanymi pilotażowymi instalacjami produkcji substancji płynnych i gazowych.

„Przy rosnącym znaczeniu segmentów działalności BASF obejmujących produkty chemiczne i rozwiązania przemysłowe, rośnie również zapotrzebowanie na badania nad produktami, a w szczególności na badania nad procesami” powiedział dr Detlef Kratz, kierownik jednostki badawczej Process Research & Chemical Engineering. „W naszej pilotażowej instalacji do prowadzenia eksperymentów dysponujemy najnowocześniejszą infrastrukturą. Pozwala to nam na zastosowanie całkowicie nowego podejścia do badań i skrócenie czasu trwania projektów badawczo-rozwojowych, przy jednoczesnej poprawie jakości gromadzonych danych. W ten sposób konsekwentnie realizujemy nasz cel, jakim jest zwiększenie prawdopodobieństwa sukcesu naszych projektów”.

Wygoda użytkownika i bezpieczeństwo danych
Podczas projektowania i budowy instalacji pilotażowych, w tym modułowych systemów testowych, takie aspekty jak łatwość obsługi i konserwacji były równie ważne, co uproszczenie procesów roboczych poprzez digitalizację. Instalacje pilotażowe mogą być zarządzane i monitorowane z umieszczonych oddzielnie, zacisznych stanowisk roboczych lub bezpośrednio przy urządzeniu testowym za pomocą komputera, tabletu lub smartfona. Dzięki oprogramowaniu hteControl™ możliwa jest wizualizacja planowania programów testowych i prowadzenie ich w interakcji z różnymi systemami sterowania procesem. Dane z pomiarów i analiz są zbierane automatycznie, łączone logicznie i udostępniane do dalszej oceny.

Profesjonalne zarządzanie danymi uzupełnia koncepcję nowego centrum technicznego. Poszczególne systemy danych w instalacjach pilotażowych są idealnie zharmonizowane, a sprawna integracja procesów i danych analitycznych umożliwia automatyczną integrację i ocenę procesów. Od dziś pracownicy dysponować będą optymalnymi warunkami do tworzenia nowych rozwiązań w obszarze procesów i katalizy.