Solarny garaż z modułami perowskitowymi od polskich inżynierów z Saule Technologies
Fot. Saule Technologies

Solarny garaż z modułami perowskitowymi od polskich inżynierów z Saule Technologies

29/12/2019

Solar Carport to autonomiczna stacja ładowania pojazdów elektrycznych, która nie wymaga zewnętrznego zasilania. Posiada zintegrowaną instalację fotowoltaiczną zawierającą 12 modułów fotowoltaicznych o łącznej mocy nominalnej 3,36 kW.

Obecnie garaż posiada 12 paneli fotowoltaicznych wykonanych z krzemu, ale już w przyszłym roku będzie można zamówić go w wersji perowskitowej (Solar Carport 2.0).

Solar Carport 2.0 w wersji premium ma mieć 30 m2 modułów fotowoltaicznych opartych na perowskitach zintegrowanych w czterech ścianach. Przy założonej wydajności 16%, oznacza to około 2600 kWh dodatkowej energii wyprodukowanej w ciągu roku.

Fot. Saule Technologies

Fot. Saule Technologies

Prognoza produkcji energii z poszczególnych fotowoltaicznych ścian carportu w kWh: ściana zachodnia - kolor czerwony, ściana wschodnia - kolor zielony, ściana frontowa (południowa) - kolor niebieski, ściana tylna (północna) - kolor fioletowy, całkowity uzysk energii - kolor czarny.  Fot. Saule Technologies

Prognoza produkcji energii z poszczególnych fotowoltaicznych ścian carportu w kWh: ściana zachodnia – kolor czerwony, ściana wschodnia – kolor zielony, ściana frontowa (południowa) – kolor niebieski, ściana tylna (północna) – kolor fioletowy, całkowity uzysk energii – kolor czarny.
Fot. Saule Technologies

Każda ze ścian garażu może dodatkowo podkreślać dostosowane komunikaty/obrazy i tym samym być zachęceniem firm do inwestowania w przekazy marketingowe.

Obecnie można zamówić Solar Carport 1.0, w którego skład wchodzą 2 krzemowe moduły fotowoltaiczne o łącznej mocy nominalnej 3,36 kW i akumulatory bazujące na technologii tytanianu litu, które zapewniają szybkie ładowanie i żywotność 20 tys. cykli, z małą utratą pojemności. Stacja mierzy 5,5 m szerokości, 6 m długości oraz ponad 2,3 m wysokości.

Saule Technologies opracowało nowatorską technologię drukowania atramentowego ogniw fotowoltaicznych bazujących na perowskicie, która stwarza nieograniczone możliwości.

Fot. Saule Technologies

Fot. Saule Technologies

  1. Fotoniczna szyba zespolona ML System
  2. Plazma atmosferyczna
  3. Technologia druku 3D szkieł metalicznych
  4. SMARTFLOWER – system fotowoltaiczny podążający za słońcem