MKR TECHNIKA – od maszyn dla branży opakowaniowej i poligraficznej po konstrukcje stalowe

Autor:
|
www.mkrtechnika.eu

O tym, w jaki sposób, bazując na doświadczeniu i dobrych pomysłach konstruktorskich, tworzyć innowacyjne, a także największe w skali światowej maszyny dla branży poligraficznej i opakowaniowej, rozmawiamy z Bernardem Langerem, prezesem zarządu MKR Technika.
 
MKR Technika specjalizuje się w produkcji różnego typu maszyn dla branży poligraficznej, a także opakowaniowej. Czy któreś z oferowanych rozwiązań technicznych ma dla firmy szczególne znaczenie?
Tak, są takie urządzenia, jest ich kilka, ale szczególnie dwa spośród nich kwalifikują się do tego, aby o nich powiedzieć. Pierwsze to urządzenie, które w branży poligraficznej określane jest jako maszyna montażowa płaska do składu form drukarskich o nazwie ProfiMount 3500. Podobnie jak i pozostałe nasze urządzenia została ona w całości zaprojektowana przez naszych konstruktorów i wykonana przez naszych pracowników technicznych oraz automatyków. Ma ona dla nas o tyle duże znaczenie, że jako jedyni w Europie, a może i na świecie podjęliśmy się kompleksowego wykonawstwa wspomnianego urządzenia, które – jeżeli chodzi o gabaryty i powierzchnię roboczą – jest największym, jakie zostało do tej pory wyprodukowane. Oprócz wspomnianej już powierzchni roboczej ProfiMount 3500 zostało wyposażone w szereg nowych i innowacyjnych rozwiązań technicznych oraz technologicznych. Jego odbiorcą była jedna z wiodących i największych zarówno w kraju, jak i w Europie przygotowalni dla branży opakowaniowej firma Chespa w Krapkowicach, nasz podstawowy partner biznesowy, znany na rynku dostawca produktów i usług dla branży poligraficznej, producent klisz fotopolimerowych (form drukarskich dla fleksografii, analogowych i cyfrowych).

technika_1

W trakcie pracy nad tą maszyną mieliśmy do rozwiązania wiele różnych problemów technicznych. Jednym z nich były rozmiary. Doszło nawet do tego, że gdy mieliśmy ją montować w hali produkcyjnej u klienta, braliśmy pod uwagę albo demontaż bramy wejściowej, albo nawet dachu. Postanowiliśmy jednak zrobić urządzenie z dwóch części, a później złożyć je na miejscu. W tym momencie ważną kwestią stała się sztywna konstrukcja całości maszyny. Udało się jednak zachować jej wszystkie parametry techniczne. Jestem przekonany, że w tej chwili obie strony są z tego projektu bardzo zadowolone.

Drugim urządzeniem, które wyprodukowaliśmy i o którym warto powiedzieć, jest automatyczna krajarka do gilz papierowych i tekturowych (z automatycznym magazynem gilz), mająca szerokie zastosowanie w przemyśle opakowaniowym i papierniczym. Podobnie jak w ProfiMount 3500 w maszynie tej zastosowano wiele innowacyjnych rozwiązań technicznych i technologicznych. Co warte podkreślenia, również w tym wypadku cała dokumentacja projektowa wykonana została przez naszych konstruktorów i projektantów.

Czy wiesz, że…
Bernard Langer, prezes zarządu MKR Technika, podkreśla znaczenie partnerskich relacji z klientami firmy, związanych z tworzeniem maszyn i urządzeń oraz mających rozwiązywać konkretne problemy techniczne klientów: „Chciałbym podkreślić, że nasza firma już w chwili utworzenia, to jest w roku 2006, wysłała do swoich potencjalnych klientów jasny i czytelny przekaz: «Nie ograniczamy się do przyjęcia zamówienia, ale jesteśmy także doradcą naszych partnerów. Pracownicy firmy pozostają do dyspozycji klientów w zakresie rozwiązań projektowych i technicznych, tak aby realizacja inwestycji nastąpiła z największą korzyścią dla odbiorców maszyn MKR Technika»”.

 
Jak widać, wykonują państwo maszyny na indywidualne potrzeby klientów. Z pewnością duże znaczenia mają w tym wypadku stosowane przez firmę technologie.
Tak, w zdecydowanej większości nasze urządzenia realizowane są w odpowiedzi na konkretne zapotrzebowanie ze strony klientów. Dobrym przykładem jest tutaj kontrakt, który realizowaliśmy w jednej z największych drukarń opakowań papierowych w Polsce i w Europie. Nie tylko wykonywaliśmy projekt, lecz także zrealizowaliśmy dostawę kompletnej instalacji do podczyszczania popłuczyn po farbach. Instalacja ta jest w pełni zautomatyzowana i ekologiczna. Pracuje praktycznie w obiegu zamkniętym (tzn. bez zrzutu filtratu na zewnątrz instalacji). Dzieje się tak dlatego, że filtrat jako czynnik procesu filtracji ciśnieniowej instalacją doprowadzany jest do automatycznych myjni, które myją pojemniki po farbach i beczki o pojemności 200 l. Filtrat ten w całości zawracany jest do wtórnego obiegu poprodukcyjnego. Warto dodać, że automatyczne myjnie też są produktami firmy MKR Technika.

technika_2

Faktem jest, że w chwili obecnej realizujemy kolejną instalację do podczyszczania popłuczyn po farbach dla jednego z producentów opakowań kartonowych. Muszę więc przyznać, że zarówno oferowane przez nas instalacje do podczyszczania popłuczyn po farbach, jak i automatyczne myjnie do pojemników i beczek cieszą się obecnie sporym zainteresowaniem naszych klientów.
 
Czy podstawowe znaczenie ma w tym wypadku nastawienie firmy na tworzenie nowatorskich rozwiązań technologicznych?
Dla MKR Technika innowacyjność jest priorytetowa. To od stopnia innowacyjności maszyn i urządzeń zależy nasza pozycja na rynku. W związku z tym już stało się tradycją, że co pewien czas wprowadzamy na rynek poligraficzny i opakowaniowy kolejne urządzenia i maszyny, na które pojawia się konkretne zapotrzebowanie. Wynika to ze znajomości oczekiwań branży, gdyż się z niej wywodzimy. I wiemy, jakie są potrzeby firm, które w tej branży funkcjonują. W związku z tym na naszych deskach kreślarskich już teraz pojawiają się pierwsze zarysy kolejnych urządzeń, których oczekuje rynek poligraficzny i opakowaniowy.

W takim razie w jaki sposób dobierane są parametry oferowanych przez firmę maszyn wykonywanych na indywidualne zamówienia? Na czym polega cały proces?
Na etapie pierwszych rozmów klient zgłasza nam konkretne problemy natury technicznej. Następnie wspólnie analizujemy potrzeby klienta, a uzyskane informacje są analizowane przez nasz dział techniczny, w którego skład wchodzą konstruktorzy, projektanci, inżynier produkcji, automatycy i elektronicy. Z tych kilku, czasem kilkunastu spotkań – w zależności od stopnia trudności i zaawansowania technicznego oraz technologicznego projektu – w składzie, o którym wspomniałem, powstaje pierwszy zarys koncepcji każdego z poszczególnych elementów, tzn. automatyk przedstawia swoją koncepcję, mechanik i konstruktor swoją itd. Całość jest po raz kolejny analizowana. Wstępnie opracowany projekt zostaje przekazany klientowi i z nim omówiony. Po akceptacji założeń projektowych przez potencjalnego zamawiającego zostaje mu przedłożona oferta cenowo-techniczna. W momencie otrzymania konkretnego zamówienia rozpoczynamy prace związane z przygotowaniem dokumentacji zarówno projektowej, jak i warsztatowej. Cała procedura odbywa się w ten sposób, gdyż nasze urządzenia i maszyny są w głównej mierze produkowane na konkretne, indywidualne potrzeby klienta.

Chciałbym podkreślić, że nasza firma już w chwili utworzenia, to jest w roku 2006 wysłała do swoich potencjalnych klientów jasny i czytelny przekaz: „Nie ograniczamy się do przyjęcia zamówienia, ale jesteśmy także doradcą naszych partnerów. Pracownicy firmy pozostają do dyspozycji klientów w zakresie rozwiązań projektowych i technicznych, tak aby realizacja inwestycji nastąpiła z największą korzyścią dla odbiorców maszyn MKR Technika”.

Dla przykładu – produkujemy coraz większe maszyny, gdyż takie jest zapotrzebowanie na rynku opakowań. Ma to związek choćby z pakowaniem sprzętu RTV, np. telewizorów o coraz większych przekątnych ekranu. Konstruujemy maszyny, które są w stanie w pełni sprostać oczekiwaniom branży.

Podkreśla pan, że podstawową kwestią są określone potrzeby klienta.
Przede wszystkim trzeba bardzo uważnie potencjalnego klienta wysłuchać, a mówiąc ściślej – wsłuchać się w przekazywane nam przez niego informacje. Tym bardziej że po drugiej stronie nie zawsze mamy do czynienia ze specjalistą znającym zagadnienia techniczne. Dlatego istnieje potrzeba, aby zadawać jak najwięcej pytań i uzyskiwać jak najwięcej w miarę konkretnych odpowiedzi. Czasami proponujemy klientowi więcej rozwiązań, aby on w swojej firmie lub też z ludźmi z branży mógł te propozycje przedyskutować. Po tym etapie z reguły nasi pracownicy techniczni udają się do klienta i na miejscu uszczegóławiają projekt, dobierając dla jego potrzeb najbardziej optymalne rozwiązania. Po takich ustaleniach spisujemy notatkę służbową, w której określamy wspólnie zawarte ustalenia i dalsze kierunki działania w danym temacie.

Czy wiesz, że…
Oprócz budowy maszyn, urządzeń i innych przyrządów wspomagających pracę w branży poligraficznej – w tym m.in. szerokiej gamy stojaków, regałów specjalistycznych, mających zastosowanie w gospodarce magazynowej każdej firmy branży poligraficznej i opakowaniowej – MKR Technika oferuje również montaże maszyn, urządzeń i instalacji technicznych, naprawy, remonty oraz konserwacje i przeglądy techniczne. Co warte podkreślenia – firma posiada niezbędne uprawnienia do prowadzenia tego typu prac w strefach zagrożonych wybuchem, wydane przez Główny Instytut Górnictwa w Katowicach.Przedsiębiorstwo prowadzi także szereg prac spawalniczych. Ma możliwość wykonywania prac spawalniczych stali węglowej, stali nierdzewnej i aluminium różnymi metodami. W wypadku spawania aluminium MKR Technika posiada na swoim koncie kilka ton konstrukcji aluminiowych.

 
MKR Technika jest firmą stosunkowo młodą.
Nasza firma wywodzi się wprost z branży poligraficznej. Kilkanaście lat temu byliśmy pracownikami dużej miejscowej firmy – Chespy Krapkowice – jednej z największych działających w branży poligraficznej. Miała ona tak dużo zamówień, że postanowiono wydzielić spółkę, która będzie jej zapleczem technicznym. Istnieliśmy więc sześć lat pod szyldem Chespy, a w roku 2006 nasza spółka została całkowicie wydzielona ze struktur tej firmy. Początkowo wykonywaliśmy 90% zleceń dla Chespy, która w dalszym ciągu jest dla nas bardzo ważnym partnerem biznesowym, ale zaczęliśmy również zdobywać klientów na terenie całej Polski. W tej chwili można śmiało stwierdzić, że – praktycznie rzecz biorąc – w niemal każdej firmie opakowaniowej pracują nasze maszyny i urządzenia. Jeżeli chodzi o rynek zagraniczny i branżę poligraficzną, to nasze urządzenia pracują w firmach w Niemczech, w Czechach i w Rumunii.

technika_3

A więc, choć można powiedzieć, że nasza firma należy do tych stosunkowo młodych, to w branży poligraficznej działamy już od roku 1992. Dzięki temu mamy bardzo dobrą perspektywę, aby rynek i zachodzące na nim zmiany móc obserwować i w nich uczestniczyć. Podkreślić należy, że zmiany w technologii są ogromne. Dobrym tego przykładem są pierwsze urządzenia wyprodukowane przez MKR Technika, w których zastosowano rozwiązania dziś praktycznie już niespotykane. Oczywiście, trzeba stwierdzić, że nie było wtedy na naszym rynku dostępu do nowinek, rozwiązań różnych zagadnień technicznych, podzespołów, elementów i części do budowy urządzeń o dużym zaawansowaniu technicznym i technologicznym. Dziś urządzenia i maszyny można budować łatwiej – należy mieć tylko dobry pomysł i koncepcję, a reszta właściwie jest dostępna.
 
Można stwierdzić, że MKR Technika łączy doświadczenie z innowacyjnością?
Rzeczywiście, mamy już niemałe doświadczenie w branży budowy maszyn i urządzeń. Zdecydowana większość kadry technicznej może się pochwalić ponad trzydziestoletnim doświadczeniem w tym zakresie. Zatrudniamy jednak również kilku pracowników technicznych z nieco świeższym spojrzeniem na te kwestie. Dzięki połączeniu tych dwóch elementów możemy proponować naszym partnerom z jednej strony fachowość wynikającą z wieloletniego doświadczenia zawodowo-technicznego, a z drugiej strony świeże, aktualne rozwiązania stosowane obecnie na rynku. Projektując i budując nasze urządzenia, staramy się stosować jak najwięcej innowacji związanych z automatyką i elektroniką, tak aby klient, otrzymując do użytkowania nasze urządzenia, poczuł, że zostały one zaprojektowane i wykonane z myślą o jego konkretnych potrzebach.

Doświadczenie to kapitał, który buduje się latami, cały czas go uzupełniając i szlifując. Ważny jest także dobry pomysł, bo bez niego daleko się nie zajedzie. I w te dobre pomysły koniecznie trzeba wkładać nowoczesne rozwiązania technologiczne. Reasumując – te trzy ważne atuty muszą być stosowane i wdrażane razem, dopiero wtedy można robić coś naprawdę ciekawego, interesującego i jednocześnie dającego się spieniężyć. Najważniejszym ogniwem w tym łańcuszku jest klient, gdyż w gruncie rzeczy to dzięki niemu można rozwijać firmę.

Czy wiesz, że…
MKR Technika specjalizuje się w budowie różnego typu maszyn. Główną grupę stanowią maszyny i urządzenia dedykowane producentom opakowań papierowych i tekturowych, a także drukarniom z tej branży. Innym ważnym odbiorcą produktów firmy jest branża poligraficzna. Mający swoją siedzibę w Krapkowicach na Opolszczyźnie producent posiada w swoim portfolio m.in.: automatyczne krajarki do gilz tekturowych i papierowych, laminatory przemysłowe, instalacje podczyszczalni popłuczyn po farbach z prasami filtracyjnymi, komorowymi oraz podczyszczalniami ociekowymi (dla drukarń firm opakowaniowych drukujących farbami fleksograficznymi na bazie wody), mieszadła różnego rodzaju (przyścienne, kontenerowe, laboratoryjne, stanowiskowe z napędem elektrycznym i pneumatycznym), maszyny montażowe dla montaży form drukarskich (dla drukarń firm opakowaniowych), automatyczne myjnie do pojemników i beczek o pojemności 200 l, urządzenia do mierzenia odporności na ścieranie farb poligraficznych oraz szereg innych urządzeń mających zastosowanie w branży poligraficznej, w tym w gospodarce magazynowej tej branży.