|

Technologia czyszczenia wysokociśnieniowego znajduje dziś szerokie zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu – od przemysłu drzewnego i papierniczego, przez przemysł petrochemiczny, energetyczny i chemiczny po przemysł produkcyjny, spożywczy i budowlany. Jej największymi zaletami są wysoka skuteczność i szybkość działania. Na czym dokładnie polega czyszczenie wysokociśnieniowe i jak wpływa na poprawę funkcjonowania zakładu?

Metoda wysokociśnieniowa, nazywana również hydrodynamiczną, wykorzystuje siłę strumienia wody pod bardzo wysokim, sięgającym nawet 2500 barów ciśnieniem. Pozwala na szybkie usunięcie nawet twardych osadów, znajdujących się w trudno dostępnych miejscach – np. w małych rurkach wymiennika ciepła czy wewnątrz zbiornika. Co ważne, czyszczenie wodą pod wysokim ciśnieniem nie uszkadza czyszczonej powierzchni, ponieważ woda nie ma właściwości abrazyjnych. Metoda hydrodynamiczna jest także jedną z najbardziej ekologicznych metod czyszczenia przemysłowego – jedynym pozostałym po całym procesie odpadem jest woda wraz z usuniętymi zanieczyszczeniami. Jakie jeszcze korzyści daje czyszczenie wysokociśnieniowe i jak może wpłynąć na poprawę funkcjonowania zakładu przemysłowego?

Poprawa jakości produktu

Metoda hydrodynamiczna umożliwia wyczyszczenie instalacji w zakładzie od wewnątrz. W większości zakładów produkcyjnych za transport półproduktów i produktu końcowego odpowiada system rurociągów. Powstawanie osadów wewnątrz rurociągów jest nieuniknione. Na ściankach z czasem odkładają się transportowane nim substancje, powodując zmniejszenie przepływu i spadek wydajności całego systemu.

Odrywające się od ścianek złogi mogą także zanieczyszczać partie transportowanego materiału. Podobny proces zachodzi w zbiornikach, w których przechowywane są produkty. Problem ten często dotyczy papierni czy zakładów produkcyjnych z branży spożywczej. Dokładne wyczyszczenie instalacji od wewnątrz znacząco poprawia jakość produktu i zapobiega mieszaniu się zanieczyszczeń z transportowaną substancją.

czyszczenie wysokocisnieniowe

Największą zaletą czyszczenia wysokociśnieniowego w przypadku rurociągów jest możliwość udrożnienia i wyczyszczenia rur z twardym osadem bez konieczności demontażu układu. Co ważne, wodą pod wysokim ciśnieniem można wyczyścić zarówno mniejsze rurociągi o średnicach nieprzekraczających 3 cm, jak i rurociągi o średnicach sięgających nawet ponad 1 m.

Rurociągi o mniejszym przekroju czyści się za pomocą specjalnej dyszy obrotowej osadzonej na giętkim wężu wysokociśnieniowym. Rurociągi o większym przekroju czyszczone są natomiast za pomocą wieloramiennej głowicy umieszczonej w klatce ochronnej. Głowica obraca się wewnątrz klatki, dzięki czemu nie ma ryzyka, że będzie uderzała w ścianki rury. Największe rurociągi, o średnicy ponad 60 cm, mogą być czyszczone za pomocą pistoletów wysokociśnieniowych obsługiwanych przez operatorów wchodzących do wnętrza rurociągu.

Zwiększenie wydajności układu instalacji

Zalegający w elementach instalacji osad nie tylko może zanieczyszczać transportowane substancje, ale także wpływa na stopniowe zmniejszanie wydajności całego układu. W przypadku przemysłowych wymienników ciepła zanieczyszczenia zalegające na powierzchni służącej do wymiany ciepła ograniczają proces przekazywania energii i obniżają sprawność oraz wydajność wymiany. Zazwyczaj skutkuje to zwiększonym zapotrzebowaniem na energię, a tym samym – podniesieniem kosztu produkcji.

udroznienie wymiennika ciepla

W kotłach na paliwa stałe już 1 milimetr osadu we wnętrzu płomieniówek odprowadzających spaliny znad paleniska obniża efektywność wymiany ciepła aż o 8-10 proc.

Natomiast po wyczyszczeniu rurek metodami wysokociśnieniowymi, zapotrzebowanie na paliwo spada nawet o 50 proc. Regularne czyszczenie elementów instalacji, szczególnie tych odpowiedzialnych za wymianę ciepła, pozwala zachować odpowiednie parametry ich pracy, poprawia wydajność i przedłuża żywotność. W dłuższej perspektywie prowadzi to do dużej oszczędności – wymienniki ciepła działają dłużej, są mniej awaryjne, spada zapotrzebowanie na paliwo, a procesy zachodzą szybciej.

Szybkie udrożnienie instalacji przemysłowej

W skrajnych przypadkach długotrwale osadzające się zanieczyszczenia prowadzą do całkowitego zatkania rurociągu lub innego elementu instalacji przemysłowej. Najczęściej powoduje to zatrzymanie produkcji i przestój całego zakładu. W sytuacjach awaryjnych metody hydrodynamiczne sprawdzają się wyjątkowo dobrze. Dzięki nim, po zlokalizowaniu miejsca, w którym doszło do zatoru, w stosunkowo krótkim czasie można przywrócić działanie instalacji.

Strumień wody pod wysokim ciśnieniem kierowany punktowo za pomocą specjalnej dyszy obrotowej umieszczonej na końcu giętkiego węża szybko przebija zator. Strumienie wody kierowane są na boki, do przodu i do tyłu, dzięki czemu pozostały osad jest dokładnie wymywany.

czyszczenie instalacji przemyslowej

Alternatywą do udrożnienia zatkanego elementu metodami wysokociśnieniowymi, jest jego demontaż i wymiana. Proces ten trwa jednak o wiele dłużej i wymaga rozmontowania części instalacji. Jak już wspomniano, metody hydrodynamiczne pozwalają wyczyścić od środka nawet drobne rurki, bez konieczności ich demontowania. Przeszkodą nie są także zagięcia i kolanka rurociągu czy U-kształtnego wymiennika ciepła. Węże, na których osadza się dysze wysokociśnieniowe, wykonane są z elastycznego i giętkiego, ale odpornego na przetarcia tworzywa. Dzięki temu ich wprowadzenie do zagiętych rurek nie stanowi problemu.

Zminimalizowanie ryzyka pożarowego

W zakładach, w których produkowane lub przetwarzane są substancje łatwopalne i wybuchowe, nagromadzenie zbyt dużej ilości osadu grozi powstaniem atmosfery wybuchowej i pożarem. Instalacje wentylujące i odpylające nie zapobiegną gromadzeniu osadu we wnętrzu układu. Dlatego oprócz regularnego usuwania pyłów i zanieczyszczeń osadzających się na maszynach, liniach produkcyjnych czy elementach konstrukcyjnych hali, czyścić należy także osady zalegające wewnątrz instalacji.

czyszczenie rurociagow

Również one stanowią zagrożenie i mogą powodować wybuch pożaru. Metody hydrodynamiczne pozwalają pozbyć się łatwopalnych pyłów i osadów z wnętrza rurociągów, zbiorników i innych elementów instalacji przemysłowej w sposób szybki i bezpieczny.

Możliwość oceny stanu technicznego

Eksploatowane podczas bieżącej działalności zakładu instalacje przemysłowe ulegają nieuchronnemu zużyciu i korozji. Proces ten może postępować szybciej w miejscach, gdzie w układzie krąży materiał abrazyjny, z czasem naruszający powierzchnię poszczególnych elementów instalacji. Warstwy osadu, często stwardniałego, uniemożliwiają sprawdzenie stanu powłoki zbiornika czy wnętrza rurociągu np. podczas kontroli z Urzędu Dozoru Technicznego lub kontroli wewnątrzzakładowej. W wielu przypadkach dopiero dokładne wyczyszczenie elementu instalacji pozwala na ocenę jego stanu technicznego.

Czyszczenie metodą wysokociśnieniową umożliwia sprawne usunięcie zanieczyszczeń i nie powoduje dalszych uszkodzeń – woda nie ma właściwości ściernych. Czyścić w ten sposób można nie tylko elementy instalacji wykonane ze stali, ale także betonowe (np. otwarte zbiorniki).

usuwanie zanieczyszczen na zewnetrznych elementach instalacji

Przygotowanie instalacji do zabezpieczenia antykorozyjnego

Kolejną korzyścią, jaką daje czyszczenie wysokociśnieniowe, jest przygotowanie instalacji do zabezpieczenia antykorozyjnego. Aby było ono efektywne, powierzchnia zabezpieczanego elementu powinna zostać jak najdokładniej oczyszczona z brudu, osadów i warstw starych powłok.

Za pomocą metody hydrodynamicznej wyczyścić można dowolny element instalacji. Jeśli zostanie on zdemontowany, czyszczenie wykonuje się za pomocą specjalnych pistoletów wysokociśnieniowych obsługiwanych przez przeszkolonych operatorów. Dzięki temu możliwe jest oczyszczenie całej powierzchni danego elementu. Metoda hydrodynamiczna pozwala na całkowite usunięcie powłok malarskich ze stali oraz powłok mineralnych czy bitumicznych z betonu.

przygotowanie do zabezpieczenia antykorozyjnego

Poprawa estetyki w zakładzie

Czyszczenie wysokociśnieniowe doskonale sprawdza się również w sytuacjach, w których usunięcia wymagają zabrudzenia nie mające wpływu na sam proces, ale zakłócające bezpieczeństwo pracy i estetykę w zakładzie. Niespodziewane wypływy ze zbiorników czy przecieki z rurociągów mogą doprowadzić do zalania znajdujących się w pobliżu maszyn lub ciągów komunikacyjnych. Niektóre substancje, znajdując się poza układem zamkniętym, mogą stwarzać zagrożenie pożarowe. W zależności od materiału, powstałe w ten sposób zanieczyszczenia mogą być bardzo trudne do usunięcia. Metody hydrodynamiczne rozwiążą problem skutecznie i w stosunkowo krótkim czasie.

czyszczenie wysokocisnieniowe hydrodynamiczne

Podsumowanie

Metoda hydrodynamiczna to jedna z najskuteczniejszych i najbardziej uniwersalnych metod czyszczenia przemysłowego, znana na całym świecie. Jej wszechstronne zastosowanie sprawia, że doskonale sprawdzi się i poprawi funkcjonowanie zakładu z niemal każdej branży.

W porównaniu do innych metod – np. czyszczenia chemicznego lub piaskowania – jest to metoda ekologiczna i bezpieczna dla czyszczonej powierzchni. Warto dodać, że o skuteczności czyszczenia wysokociśnieniowego decyduje w dużej mierze odpowiedni dobór sprzętu oraz wysokości ciśnienia. Dlatego tak ważne jest doświadczenie oraz kompetencje firmy wykonującej czyszczenie.


O autorze:

Piotr Stelmach

Ekspert w dziedzinie wysokich ciśnień z 15-letnim stażem w branży hydrodynamicznej. Prezes spółki AlpinJet zajmującej się od 2008 roku czyszczeniem wysokociśnieniowym z zastosowaniem technik alpinistycznych. Instruktor alpinizmu jaskiniowego Polskiego Związku Alpinizmu.