Gdyńskie SpaceForest testuje silnik rakietowy o nazwie SF70

Gdyńskie SpaceForest testuje silnik rakietowy o nazwie SF70

16/04/2018

Kilka dni temu inżynierowie ze SpaceForest przeprowadzili szósty test swojego silnika hybrydowego o nazwie SF70.

Wśród wszystkich typów rakietowych układów napędowych, silniki hybrydowe oferują unikalne właściwości i parametry. Stałe systemy paliwa rakietowego pozwalają na stosowanie prostych silników konstrukcyjnych, charakteryzujących się dużą gęstością energii (ze względu na wysoką gęstość paliwa). Prosta konstrukcja, wysoki ciąg i niski koszt silnika to główne zalety SRB (booster do rakiet na litym podłożu).

Z drugiej strony, SRB nie mogą być wyłączane, nie mogą być dławione, działają przez stosunkowo krótki czas i stanowią potencjalne ryzyko eksplozji. Co więcej, systemy te wymagają stałego paliwa rakietowego, które w rzeczywistości jest materiałem wybuchowym i wymaga specjalnych warunków produkcji, obsługi i użytkowania (zarówno technicznych, jak i prawnych).

Firma ma swoja siedzibę w Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym (PPNT) w Gdyni. Przedsiębiorstwo rozwija się i komercjalizuje nowe technologie specjalizujące się w technikach mikrofalowych, sztucznej inteligencji, technologiach elektronicznych i rakietowych. Mając dostęp do wspólnego obszaru technicznego Parku Naukowo-Technologicznego, który obejmuje różne urządzenia pomiarowe i produkcyjne inżynierowie ze SpaceForest stworzyli produkt wysoko technologiczny oparty o własne zaawansowane koncepcje. Tym samym są najbardziej dynamicznie rozwijającą się polską firmą, realizującą projekty m.in. w dziedzinie napędów rakietowych i współpracującą z ESA.

Rakieta, która budowana jest przez Polaków ma być zdolna do startu z wód Morza Bałtyckiego. Ponadto firma będzie brała udział w projekcie konstruowania polskiego kosmodromu.

Poniżej 6 test statyczny silnika hybrydowego SF70 w układzie N2O/parafina z docelowym impulsem całkowitym 70 kNs. Na poniższym filmie SF70 na stanowisku pomiarowym uruchomiony na 5 sekund – połowę zakładanego czasu pracy. Z danych prezentowanych przez SpaceForest silnik wygenerował 40 kNs impulsu całkowitego, wykazał stabilną pracę i posłuży do napędu demonstratora docelowej rakiety SIR w skali 1:2.